אלקטרה | DAIKIN

תכונות עיקריות 5

02

01

הטכנולוגיה החדשה, של דייקין, VRT מגדילה את יעילות המערכת ע"י שינוי טמפרטורת הקרר

בעת הפשרת המעבה, בחימום, מאפשרת Continuous Heating הטכנולוגיה החדשה של דייקין לשימור על טמפרטורה אחידה בחדר.

טמפרטורת חדר

VRV IV

VRT

Standart

עומס יורד )VRV( כמות הקרר במערכת יורדת )VRT( טמפרטורת הקרר עולה RYYQ-T, RXYQ-T לדגמי

עומס יורד )VRV( כמות הקרר במערכת יורדת

טמפרטורת הקרר קבועה

יעילות גבוהה

סטנדרט VRV

זמן

28%

יעילות רגילה

תחילת תהליך ההפשרה

סיום תהליך ההפשרה

03

המכיל בתוכו Heat - Accumulatimg Element לכל מעבה הוספנו גבישים אשר משחררים חום בעת שינוי מצב הצבירה. חום זה מסופק למעבה בעת הפשרה בחימום. - גביש PCM - Phase Change Material

חיבור מהיר לתוכנת מחשב להפעלה מהירה ואיתור תקלות. בקרה מהירה בחזית המעבה בלחיצת כפתור.

במצב מוצק PCM

- Heat Accumulation element חימום מתמשך גם בעת הפשרה. מקורר על ידי גז - להגברת האמינות. PCB

שחרור אנרגיית חום במעבר ממצב נוזל למצב מוצק

צבירת אנרגיית חום במעבר ממצב מוצק למצב נוזל

כל המדחסים - אינוורטר.

צדדי המעבה, יעילות גדולה יותר 4- סוללה ב

במצב נוזלי PCM

RYYQ-T לדגמי

04

05

Back pressure control Scroll compressor חדש VRV IV + בכל דגמי

טעינת קרר אוטומטית, . PCB זיכרון כמות הקרר בכרטיס לקבלת תפוקה מקסימלית, חיסכון בחשמל ואיתור תקלת דליפה.

חריר להשוואת לחצים המונע זליגת קרר בין צד הלחץ הגבוה ללחץ הנמוך ומשפר את היעילות בתפוקות חלקיות.

23

www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

Made with FlippingBook flipbook maker