אלקטרה | DAIKIN

BHFQ22P100 BHFQ22P1 1 BHFQ23P100 BHFQ23P1 1 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

) HeatPump( מעבים 2 ערכת חיבור ) HeatPump( מעבים 3 ערכת חיבור ) Heat Recovery( מעבים 2 ערכת חיבור ) Heat Recovery( מעבים 3 ערכת חיבור

קטרי צנרת למעבים

מס’ תפוקה קטרי צנרת

מערכת קרור/חימום

מערכת קרור/חימום

מערכת עיבוי מים

(Inch) 3/8, 3/ 3/8, /8 1/2, 11/8 /8, 11/8 /8, 13/8 3/ , 13/8 3/ , 1 /8

Max 200 2 0

Heat Pump

Mini VRV RXYSQ -8 RXYSQ-10 RXYSQ-12

RXYQT8 RXYQT10

RWEYQ8T9 RWEYQ10T9

00

RXYQT12-1 RXYQT18-22

RWEYQ12-1 T9 RWEYQ1 -22T9 RWEYQ-2 T9 RWEYQ2 -30T9 RWEYQ32- 2T9

0

- - - -

00

RXYQT 2

8 0

RXYQT 2 -3 RXYQT 3 -

1,3 0

קטרי צנרת בין מפצלים

קטרי צנרת למאיידים

(Inch קוטר צנרת (

מספר תפוקה

(Inch קוטר צנרת (

מספר תפוקה

3/8, /8 3/8, /8 1/2, 1 1/8 /8, 1 1/8 3/ , 1 1/8 3/ , 1 /8

<200

1/ , 1/2 3/8, /8 3/8, 3/ 3/8, /8

1 - 0

200

3-1 0

200 2 0

0

>920

עובי בידוד לצנרת (מ”מ)

באזור לא ממוזג

באזור ממוזג

(Inch קוטר צנרת (

9

1/ - /8 3/ - /8

13

13

19

1 1/8 - 2 1/8

בחירת מפצלי צנרת HR (Y)

בחירת מפצלי צנרת HP (Y)

סוג מפצל

סוג מפצל

מספר תפוקה

KHRQ23M20T KHRQ23M29T KHRQ23M T KHRQ23M T

KHRQ22M20T KHRQ22M29T KHRQ22M T KHRQ22M T

<200

200

> 0

בחירת מפצלי צנרת (חנוכיה) HR

בחירת מפצלי צנרת (חנוכיה) HP

סוג מפצל

סוג מפצל

מספר תפוקה

KHRQ23M29H KHRQ23M H KHRQ23M H

KHRQ22M29H KHRQ22M H KHRQ22M H

<290

290

> 0

להקטנת מפל לחץ ולזרימת הקרר בצורה אחידה, בדייקין משתמשים במפצלי צנרת מקוריים.

REFNET header

REFNET joint

REFNET joint

REFNET joint

REFNET header

REFNET joint

Attached insulators for REFNET header

T-joint להקטנת מפל לחץ ולזרימת הקרר בצורה אחידה, בדייקין משתמשים במפצלי צנרת מקוריים.

Attached insulators for REFNET joint

Attached insulators for REFNET joint

Attached insulators for REFNET header

22

www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

Made with FlippingBook flipbook maker