אלקטרה | DAIKIN

DCM601A53

iTM Integrator )DCM601A53(

HUB

יחידות 5 מקסימום

DCM-601A51 מערכת פיקוד מסך מגע

Internal modem )option(

Air Conditioning Network Service System

DCM601A51

קבוצות מקסימום

Phone line

DIII-NET line

DCM 01A פיקוד בסיסי קבוצת

התחברות לטלפון

indoor units

HRV

LAN

עד

כרטיסי הרחבה של קבוצות

iTM plus adaptor line

Internet Intranet

LAN

DCM601A52

Malfunction report by E-Mail

Di/Pi port

BMS- התחברות ל

WAGO interface

Di/Pi line Max. 200m

USB כרטיס זיכרון

I/O module

I/O module I/O module

Web Access

פיקוד חיצוני מד קו״טש

Fire alam

kWh meter

Lighing

Pump

Fan

Sensor

Web Access

מערכות פיקוד נוספות

- פיקוד שקוע ThermoPad המאפשר שליטה סימולטנית במיזוג אויר, חימום תת רצפתי וגופי חימום. - שרות ענן, CoolRemote שליטה על מערכת מ״א מהטלפון הנייד ומהאינטרנט באמצעות אפליקציה.

CoolMasterNet )ASCII(

Modbus RTU RS485 Ethernet

Modbus IP

RS232

עילי

עילי

יחידה חיצונית

קאסט

עילי

21

www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

Made with FlippingBook flipbook maker