אלקטרה | DAIKIN

בקרים בקרים

פיקוד על כנפי זרימת אוויר

מידות במ”מ x רוחב גובה

מספר יחידות פנים/ קבוצות

אפשרות לכניסה חיצונית

מתח זינה V/Hz/Ph

שינוי מיקום רגש

תצוגת קוד תקלה

שינוי מהירות מפוח

מיקום החיבור/ תקשורת

אפשרות הגבלת משתמש

שינוי טמפ'

שעון יומי

שעון שבועי

הדלקה/ כיבוי

הערות

איור

דגם

#

סמלים-ללא שפות. קודי תקלה/ שעות בהפסקת 8 גיבוי חשמל חיווי מצב מסנן. אפשרות מדידת אנרגיה. למזגן BR C עילי/קאסט ערכה למזגן נסתר/ BRC רצפתי

פיקוד קירי BRC 19W BRC1H52W

8 X8

+

--

+

+

+

+

+

+

+

+ 1/1

P1P2

1

+ Adaptor BRPA 1

MADOKA

Time t o Start/ Stop

חיבור העינית P1P2- ל

ערכת שלט רחוק BRC /BRC

1 X 2

--

--

--

--

+

+

+

+

+

--

1 /1

2

נורית חיווי פעולה/תקלה. ניתן להפעיל פיקודים יחד 2

פיקוד ON/OF F DCS301B 1

חיווי ללא קוד

F1F 2 Outdoor

120X120

מגע יבש

--

--

--

--

+

--

--

128/1 --

220/ 0/1

3

יח’ חוץ. 10 עד חיווי מצב מסנן

F1F 2 Outdoor

בקר מרכזי DCS302C 1

180X120

מגע יבש

+

--

+

+

+

+

+

--

128/ --

220/ 0/1

תרחישים שבועיים 8 שעות 8 גיבוי בהפסקת חשמל ללא בקר מרכזי מפעיל/ מפסיק את כל המאיידים מתאים לשעון שבת

F1F 2 Indoo r

טיימר מרכזי DST301B 1

120X120

מגע יבש

--

--

--

--

--

+

--

+

+ 128/

1 VDC

5

ip אפשרות לחיבור בית חכם שליטה מלאה על כל פונקציות המזגנים

מערכת פיקוד מסך מגע DCM- 01A 1

F1F 2 Outdoor

--

+

+

+

+

+

+

+ 128/

290x2

+

+

220/ 0/1

20

www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 18

Made with FlippingBook flipbook maker