אלקטרה | DAIKIN

תוכן עניינים

מעבים: HEAT PUMP מעבים HEAT RECOVERY מעבים HEAT PUMP VRV מעבים מיני - מעבים מקוררי מים SB.RKXYQ-T - HEAT PUMP VRV מעבה מפוצל HYDROBOX יחידת חימום מים

4-5 ................................................................................................................................................ 6-8 ....................................................................................................................................... 9 ................................................................................................................................ 10-11 ............................................................................................................................................... 12 .................................................................................................. 13 ................................................................................................................................

מאיידים: יחידה אופקית נמוכה נסתרת - לזריקה ישירה יחידה אופקית נסתרת (ללחץ בינוני / גבוה) יחידה אנכית נסתרת / עם כיסוי דקורטיבי / יחידה אופקית נסתרת (לחץ גבוה. אוויר צח) קסטות / אופקית גלויה יחידות עיליות (עם / בלי שסתום התפשטות חיצוני) VRV ) בייצור מקומי למערכות AHU( ערכה לחיבור בין יחידות טיפול אוויר בקרים מערכות פיקוד מרכזיות מפצלים תכונות עיקריות 5 14 .................................................................................................. 14 ....................................................................................................... 15 ..................... 16-17 ...................................................................................................................................... 18 ........................................................................................ 19 ................................................ 20 ........................................................................................................................................................................ 21 .................................................................................................................................... 22 ..................................................................................................................................................................... 23 ...............................................................................................................................................

2

www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

Made with FlippingBook flipbook maker