אלקטרה | DAIKIN

נתוני התקנת תעלות ליחידות פנימיות )המידות בס"מ)

נתוני התקנת תעלות ליחידות פנימיות (המידות בס"מ) מידות כניסת אויר חוזר

דגם מאייד

מידות כלליות

מידות יציאת אויר אספקה

ג' x ' ר x ' ע

A רוחב

B גובה

C רוחב

D גובה

אנכי נסתר לחץ בינוני

FXNQ20-A FXNQ2 -A FXNQ32-A FXNQ 0-A FXNQ 0-A FXNQ 3-A

2x x20 2x x20 2x x20 2x9 x20 2x9 x20 2x11 x20

.2 .2 .2

1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .

0.1 0.1 0.1

18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8

8 .2 8 .2

80.1 80.1

10

100.1

אופקי נסתר לחץ בינוני

FXSQ1 -A FXSQ20-A FXSQ2 -A FXSQ32-A FXSQ 0-A FXSQ 0-A FXSQ 3-A FXSQ80-A FXSQ100-A FXSQ12 -A FXSQ1 0-A

2 . x x80 2 . x x80 2 . x x80 2 . x x80 2 . x 0x80 2 . x 0x80 2 . x100x80 2 . x100x80 2 . x1 0x80 2 . x1 0x80 2 . x1 x80

3 .2 3 .2 3 .2 3 .2

1 .8 1 .8 1 .8 1 .8 1 .8 1 .8 1 .8 1 .8 1 .8 1 .8 1 .8

0. 0. 0. 0.

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

9.2 9.2 9.2 9.2

. .

9 . 9 .

119.2 119.2 13 .2

13 . 13 . 1 0.

אופקי נסתר זריקה ישירה

FXDQ20-A FXDQ2 -A FXDQ32-A FXDQ 0-A FXDQ 0-A FXDQ 3-A

20x x 2 20x x 2 20x x 2 20x9 x 2 20x9 x 2 20x11 x 2

1 .3 1 .3 1 .3 1 .3 1 .3 1 .3

0 0 0

18 18 18 18 18 18

8 8

80 80

10

100

ס״מ 52 הוא FXDQ-RMS העומק ביחידות

אופקי נסתר לחץ גבוה

FXMQ 0-P

30x100x 0

21.

9

25.5

FXMQ 3-P

30x100x 0

21.

9

25.5

FXMQ80-P

30x100x 0

21.

9

25.5

FXMQ100-P

30x1 0x 0

11 .2

21.

129.

25.5

FXMQ12 -P

30x1 0x 0

11 .2

21.

129.

25.5

אופקי נסתר לחץ גבוה

FXMQ200-MB

x138x110

12

38

12

38

FXMQ2 0-MB

x138x110

12

38

12

38

אופקי נסתר אוויר צח

FXMQ12 -MF

x x110

0

33

FXMQ200-MF

x138x110

120

33

FXMQ2 0-MF

x138x110

120

33

18

www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 16

Made with FlippingBook flipbook maker