אלקטרה | DAIKIN

FXZQ-A כיוונים קומפקטית 4 יחידה קסטה FXZQ-A כיוונים קומפקטית 4 יחידה קסטה FXZQ-A כיוונים קומפקטית 4 יחידה קסטה FXZQ-A כיוונים קומפקטית 4 יחידה קסטה

BRC BRC 19W

מידות פנל מותאמות לתקרה מינראלית מידות פנל מותאמות לתקרה מינראלית BRC BRC 19W מידות פנל מותאמות לתקרה מינראלית מידות פנל מותאמות לתקרה מינראלית BRC BRC 19W BRC7 BRC519W

תפוקת קירור בתנאים 23/1 תפוקת קירור בתנאים 23/1 Btu/h Btu/h Btu/h ,100 ,100 ,100 ,800 ,800 8,800 8,800 11,300 11,300 1 ,100 ,800 8,800 11,300 1 ,100 תפוקת קירור בתנאים 23/1

צנרת (ניקוז/גז/נוזל)

צריכת חשמל (חימום/קרור)

רמת רעש (נמוך/בינוני/גבוה)

ספיקה (נמוך/בינוני/גבוה)

מידות פנל (ע.ר.ג)

תפוקת חימום תפוקת חימום תפוקת חימום Btu/h Btu/h Btu/h , 80 , 80 8, 2 8, 2 10,910 10,910 13, 0 10,910 13, 0 1 ,0 0 13, 0 1 ,0 0 21, 80 , 80 8, 2

תפוקת קירור תפוקת קירור תפוקת קירור Btu/h Btu/h Btu/h ,800 ,800 , 00 ,800 , 00 , 00 9, 0 9, 0 12,280 9, 0 12,280 1 ,3 0 12,280 1 ,3 0 19,100

מספר תפוקה מספר תפוקה מספר תפוקה Index Index Index

משקל

מידות (ע.ר.ג)

צנרת (ניקוז/גז/נוזל) צנרת (ניקוז/גז/נוזל)

צריכת חשמל (חימום/קרור) צריכת חשמל (חימום/קרור)

רמת רעש (נמוך/בינוני/גבוה) רמת רעש (נמוך/בינוני/גבוה)

ספיקה (נמוך/בינוני/גבוה) ספיקה (נמוך/בינוני/גבוה) 300/2 /230 cfm 300/2 /230 31 /282/230 31 /282/230 3 3/212/230 3 3/212/230 3 3/300/2 23/3 3/282 3 3/300/2 23/3 3/282 300/2 /230 31 /282/230 3 3/212/230 3 3/300/2 cfm cfm

מידות פנל (ע.ר.ג) מידות פנל (ע.ר.ג)

משקל משקל

מידות (ע.ר.ג) מידות (ע.ר.ג)

Inch

W

dB)A(

kg

cm

cm

Inch

W

dB)A( dB)A( 31/28/2 31/28/2 32/29/2 32/29/2

kg

cm cm

cm cm

31/28/2

1 1

Inch

W

kg

3/3

1 .

20 20 25 1 20 25 32 25 32 32

3/3

1 .

32/29/2

3/3

1 .

1/ ”+1/2” OD2 mm

1/ ”+1/2” OD2 mm 1/ ”+1/2” OD2 mm

2 x 8x 8

3x 2x 2

2 x 8x 8 2 x 8x 8

3x 2x 2 3x 2x 2

/38

33. /30/2

/38

33. /30/2 33. /30/2 3 /33/28

1 .

1 .

9/ 3

3 /33/28

0 0 0

9/ 3 /38

1 .

פנל A דגם | . - כיוונים 2/3/4 אפשרות לפיזור אוויר ל | . אפשרות לזרימת אוויר מקביל לתקרה. גישה ושרות בתחתית היחידה עם הסרת הפנל .DC מנוע מפוח ומשאבת מים הזנת חשמל | ק”ג 3 משקל פנל | . ניתן לחבר לפנל רגש נוכחות /רגש רצפה/ערכת שלט רחוק | White/Silver BYFQ60C2W1W/S פנל B דגם | RAL9010 לבן BYFQ60B2W1 אפשרות חיבור אוייר צח | BRC1H519WBRC1E/ ס”מ. ניתן לשלוט בנפרד על כל פתח יציאת אוויר באמצעות פיקוד 63 )/ליחידה משאבת מים לגובה V/Hz/Ph( 220/50/1 מדופן היחידה 92/8 | . - כיוונים 2 / 3 אפשרות לפיזור אוויר ל / | . אפשרות לזרימת אוויר מקביל לתקרה. גישה ושרות בתחתית היחידה עם הסרת הפנל .DC מנוע מפוח ומשאבת מים משקל |. ניתן לחבר לפנל רגש נוכחות /רגש רצפה/ערכת שלט רחוק | White/Silver BYFQ 0C2W1W/S פנל B דגם | RAL9010 לבן BYFQ 0B2W1 פנל A דגם BRC1H 19W/ ס”מ .ניתן לשלוט בנפרד על כל פתח יציאת אוויר באמצעות פיקוד 3 / ליחידה משאבת מים לגובה ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | ק”ג 3 פנל אפשרות חיבור אוייר צח מדופן היחידה | BRC1E 92/8 | . - כיוונים 2 / 3 אפשרות לפיזור אוויר ל / | . אפשרות לזרימת אוויר מקביל לתקרה. גישה ושרות בתחתית היחידה עם הסרת הפנל .DC מנוע מפוח ומשאבת מים משקל |. ניתן לחבר לפנל רגש נוכחות /רגש רצפה/ערכת שלט רחוק | White/Silver BYFQ 0C2W1W/S פנל B דגם | RAL9010 לבן BYFQ 0B2W1 פנל BRC1H 19W/ ס”מ .ניתן לשלוט בנפרד על כל פתח יציאת אוויר באמצעות פיקוד 3 / ליחידה משאבת מים לגובה ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | אפשרות חיבור אוייר צח מדופן היחידה 1 ,3 0 1 ,0 0 1 ,100 23/3 3/282 3 /33/28 9/ 3 0 19,100 21, 80 1 ,130 18 29/ 1/3 3 3/39/33 92/8 | . - כיוונים 2 / 3 אפשרות לפיזור אוויר ל / | . אפשרות לזרימת אוויר מקביל לתקרה. גישה ושרות בתחתית היחידה עם הסרת הפנל .DC מנוע מפוח ומשאבת מים משקל |. ניתן לחבר לפנל רגש נוכחות /רגש רצפה/ערכת שלט רחוק | White/Silver BYFQ 0C2W1W/S פנל B דגם | RAL9010 לבן BYFQ 0B2W1 פנל A דגם BRC1H 19W/ ס”מ .ניתן לשלוט בנפרד על כל פתח יציאת אוויר באמצעות פיקוד 3 / ליחידה משאבת מים לגובה ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | ק”ג 3 פנל אפשרות חיבור אוייר צח מדופן היחידה | BRC1E 0 19,100 21, 80 1 ,130 18 29/ 1/3 3 3/39/33 1 ,130 18 29/ 1/3 3 3/39/33

FXFQ-B פיזור אוויר °360 יחידה קסטה אפשרות לפנל בניקוי עצמי FXFQ-B פיזור אוויר °360 יחידה קסטה אפשרות לפנל בניקוי עצמי FXFQ-B פיזור אוויר FXFQ-B פיזור אוויר °360 יחידה קסטה אפשרות לפנל בניקוי עצמי

BRC BRC 19W

BRC BRC 19W

BRC7 BRC519W פנל שחור מעוצב פנל שחור מעוצב פנל שחור מעוצב BRC BRC 19W

פנל שחור מעוצב

צנרת (ניקוז/גז/ נוזל) צנרת (ניקוז/גז/ נוזל) Inch Inch

רמת רעש (נמוך/בינוני/ גבוה) רמת רעש (נמוך/בינוני/ גבוה) dB)A( dB)A(

ספיקה (נמוך/בינוני/ גבוה) ספיקה (נמוך/בינוני/ גבוה) cfm cfm

תפוקת קירור בתנאים 23/1 תפוקת קירור בתנאים 23/1 תפוקת קירור בתנאים 23/1 Btu/h Btu/h Btu/h

צנרת (ניקוז/גז/ נוזל)

רמת רעש (נמוך/בינוני/ גבוה)

ספיקה (נמוך/בינוני/ גבוה)

צריכת חשמל (חימום/קרור) צריכת חשמל (חימום/קרור)

מידות פנל (ע.ר.ג) מידות פנל (ע.ר.ג)

מספר תפוקה מספר תפוקה Index Index

צריכת חשמל (חימום/קרור)

מידות פנל (ע.ר.ג)

משקל משקל

מידות (ע.ר.ג) מידות (ע.ר.ג)

משקל פנל משקל פנל

תפוקת קירור תפוקת חימום תפוקת חימום תפוקת קירור תפוקת חימום

משקל

מידות (ע.ר.ג)

משקל פנל

W

kg

cm

kg

cm cm

Btu/h Btu/h 8, 2 8, 2 10,910 10,910 10,910 13, 0 13, 0 13, 0 1 ,0 0 1 ,0 0 1 ,0 0 21, 80 21, 80 21, 80 2 ,280 2 ,280 2 ,280 3 ,100 3 ,100 3 ,100 2, 2 2, 2 Btu/h 8, 2 2, 2

Btu/h Btu/h , 00 , 00 , 00 9, 0 9, 0 9, 0 12,280 12,280 12,280 1 ,3 0 1 ,3 0 1 ,3 0 19,100 19,100 19,100 2 ,210 2 ,210 2 ,210 30, 90 30, 90 30, 90 38,19 38,19 38,19

W

kg

cm

kg

cm

Inch

W

dB)A(

cfm

kg

cm

kg

,800 ,800 8,800 8,800 11,300 11,300 1 ,100 1 ,100 1 ,130 1 ,130 21,930 21,930 2 ,800 2 ,800 3 , 0 3 , 0 ,800 8,800 11,300 1 ,100 1 ,130 21,930 2 ,800 3 , 0

20 20 25 25 32 32 32

31/29/28 31/29/28

0/3 /310 0/3 /310 80/ 09/33 80/ 09/33 29/ 1/3 0 29/ 1/3 0 82/ /3 0 82/ /3 0 80 / 20/ 3 93 / 8 / 3 80 / 20/ 3 11 3/93 / 01 93 / 8 / 3 0/3 /310 29/ 1/3 0 82/ /3 0 80/ 09/33

19

31/29/28

19

0/ 0

0/ 0

1/ ”+1/2” +OD 32mm 1/ ”+1/2” +OD 32mm

19

1/ ”+1/2” +OD 32mm

0/ 0

.

.

20x8 x8 20x8 x8

x9 x9 x9 x9

20x8 x8

x9 x9

20

0 0 0 0 0 0 3 3 3

20

.

או

33/31/29 33/31/29 3 /33/30 38/3 /30 3 /33/30 3/3 /30 38/3 /30

או

33/31/29

או

20

או

0/ 0

0/ 0

10.3 או 10.3

21

או

21

10.3

13x9 x9 פנל לניקוי עצמי 13x9 x9 פנל לניקוי עצמי 13x9 x9 פנל לניקוי עצמי

0/ 0

0/ 0

0/ 0

3 /33/30

21

90/90 0/ 0

80 80 80 100 100 100

90/90

38/3 /30

80 / 20/ 3

3/8”+ /8” +OD 32mm 3/8”+ /8” +OD 32mm

3/8”+ /8” +OD 32mm

2

2 x8 x8

2

2 x8 x8

120/110 90/90

120/110

3/3 /30

93 / 8 / 3

2

29x8 x8 2 x8 x8

120/110

/ 1/3 3/3 /30

| . אפשרות לזרימת אוויר מקבילה לתקרה | . ס”מ 68 כולל משאבת ניקוז מים לגובה | BRC519 כיוונים וכן ניתן לשלוט על כל מכוון בנפרד באמצעות 2/3- אפשרות לוויסות אוויר ל | אפשרות לגלאי נוכחות/ריצפה וערכת שלט רחוק בפנל | BYCQ140EGFB /שחור BYCQ140EGF ניקוי עצמי לבן | BYCQ140EPB /שחור מעוצב BRCQ140E דגמי פנל: לבן אפשרות פליטת אוויר לשלוחת צדדית | אפשרות לכניסת אוויר צח מדופן היחידה | DC מנוע מפוח ומשאבה | )V/Hz/Ph( 220/50/1 הזנת חשמל 190/180 אפשרות לזרימת אוויר מקבילה | . ס”מ 8 כולל משאבת ניקוז מים לגובה | BRC 19 - כיוונים וכן ניתן לשלוט על כל מכוון בנפרד באמצעות 2 / 3 אפשרות לוויסות אוויר ל אפשרות לגלאי נוכחות/ריצפה וערכת שלט | BYCQ1 0EGFB / שחור BYCQ1 0EGF ניקוי עצמי לבן | BYCQ1 0EPB /שחור מעוצב BRCQ1 0E דגמי פנל: לבן | . לתקרה אפשרות פליטת אוויר לשלוחת צדדית | אפשרות לכניסת אוויר צח מדופן היחידה | DC מנוע מפוח ומשאבה | ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | רחוק בפנל 12 , 0 , 0 3,000 29x8 x8 2 11 3/93 / 01 / 1/3 190/180 אפשרות לזרימת אוויר מקבילה | . ס”מ 8 כולל משאבת ניקוז מים לגובה | BRC 19 - כיוונים וכן ניתן לשלוט על כל מכוון בנפרד באמצעות 2 / 3 אפשרות לוויסות אוויר ל אפשרות לגלאי נוכחות/ריצפה וערכת שלט | BYCQ1 0EGFB / שחור BYCQ1 0EGF ניקוי עצמי לבן | BYCQ1 0EPB /שחור מעוצב BRCQ1 0E דגמי פנל: לבן | . לתקרה אפשרות פליטת אוויר לשלוחת צדדית | אפשרות לכניסת אוויר צח מדופן היחידה | DC מנוע מפוח ומשאבה | ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | רחוק בפנל 12 , 0 , 0 3,000 29x8 x8 2 11 3/93 / 01 / 1/3 190/180 אפשרות לזרימת אוויר מקבילה | . ס”מ 8 כולל משאבת ניקוז מים לגובה | BRC 19 - כיוונים וכן ניתן לשלוט על כל מכוון בנפרד באמצעות 2 / 3 אפשרות לוויסות אוויר ל אפשרות לגלאי נוכחות/ריצפה וערכת שלט | BYCQ1 0EGFB / שחור BYCQ1 0EGF ניקוי עצמי לבן | BYCQ1 0EPB /שחור מעוצב BRCQ1 0E דגמי פנל: לבן | . לתקרה אפשרות פליטת אוויר לשלוחת צדדית | אפשרות לכניסת אוויר צח מדופן היחידה | DC מנוע מפוח ומשאבה | ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | רחוק בפנל 12 , 0 , 0 3,000 2

FXCQ-A כיוונים 2 יחידה קסטה FXCQ-A כיוונים 2 יחידה קסטה FXCQ-A כיוונים 2 יחידה קסטה FXCQ-A כיוונים 2 יחידה קסטה

BRC BRC 19W BRC BRC 19W BRC7 BRC519W BRC BRC 19W

צריכת חשמל (חימום/ קרור) צריכת חשמל (חימום/ קרור) W

תפוקת קירור בתנאים 23/1 תפוקת קירור בתנאים 23/1 Btu/h תפוקת קירור בתנאים 23/1 Btu/h Btu/h ,800 11,300 1 ,100 1 ,130 21,930 2 ,800 8,800 11,300 1 ,100 1 ,130 21,930 2 ,800 8,800 ,800 ,800 8,800 11,300 1 ,100 1 ,130 21,930 2 ,800

רמת רעש (נמוך/ בינוני/גבוה) רמת רעש (נמוך/ בינוני/גבוה) dB)A( 32/30/28 3 /31/29 3 /32/30 3 /33/31 3 /3 /31 39/3 /32 2/38/33 dB)A( 32/30/28 3 /31/29 3 /32/30 3 /33/31 3 /3 /31 39/3 /32 dB)A(

ספיקה (נמוך/בינוני/ גבוה) ספיקה (נמוך/בינוני/ גבוה)

צנרת (ניקוז/גז/ נוזל) צנרת (ניקוז/גז/ נוזל) Inch

צריכת חשמל (חימום/ קרור)

מידות (ע.ר.ג) מידות (ע.ר.ג)

מידות פנל (ע.ר.ג) מידות פנל (ע.ר.ג)

דגם פנל BYBCQ דגם פנל BYBCQ

תפוקת חימום תפוקת חימום תפוקת חימום Btu/h Btu/h Btu/h 8, 2 10,910 13, 0 1 ,0 0 21, 80 2 ,280 3 ,100 8, 2 10,910 13, 0 1 ,0 0 21, 80 2 ,280 3 ,100 8, 2 10,910 13, 0 1 ,0 0 21, 80 2 ,280 3 ,100

תפוקת קירור תפוקת קירור תפוקת קירור Btu/h Btu/h Btu/h , 00 , 00 , 00 9, 0 12,280 1 ,3 0 19,100 2 ,210 30, 90 9, 0 9, 0 12,280 1 ,3 0 19,100 2 ,210 30, 90 12,280 1 ,3 0 19,100 2 ,210 30, 90

מספר תפוקה מספר תפוקה מספר תפוקה Index Index Index

צנרת (ניקוז/גז/ נוזל)

רמת רעש (נמוך/ בינוני/גבוה)

ספיקה (נמוך/בינוני/ גבוה)

משקל

משקל פנל

מידות (ע.ר.ג)

מידות פנל (ע.ר.ג)

דגם פנל BYBCQ

משקל

משקל פנל

משקל

משקל פנל

cfm

kg

cm

kg

cm

-

Inch

W

cfm

kg

cm

kg

cm

-

31/28 W

3 0/31 /2 cfm

20 25 32 20 25 32 20 25 32

Inch

kg

cm

kg

cm

-

31/28

32/30/28 3 /31/29 3 /32/30 3 /33/31 3 /3 /31 39/3 /32 2/38/33

3 0/31 /2

39/3 31/28

0 /33 /282 23/3 0/300 29/ 8/390 0 /33 /282 23/3 0/300 29/ 8/390 / 9 / 0 91 / 93/ 2 / 9 / 0 / 9 / 0 91 / 93/ 2 23/3 0/300 29/ 8/390 0 /33 /282 3 0/31 /2

30. x . x 2 30. x . x 2 30. x99 x 2 30. x99 x 2 30. x1 x 2 30. x1 x 2

19

10

. x10 x 0

0HW1

1/ ”+1/2” +OD 32mm 1/ ”+1/2” +OD 32mm

30. x . x 2

39/3

19

10

. x10 x 0

0HW1

1/ ”+1/2” +OD 32mm

39/3

19

10

. x10 x 0

0HW1

1/3

0 0 3 0 0 3 0 3

1/3

9/ 1/3

22 25 33 38

11

. x128. x 0 . x1 x 0 . x128. x 0 . x128. x 0

3HW1

9/

22 25 33

30. x99 x 2

3/ 0

9/

22 25

11

3HW1

11

3HW1

3/8”+ /8” +OD 32mm 3/8”+ /8” +OD 32mm

3/ 0

90/8

80 80 80

3/ 0

3/8”+ /8” +OD 32mm

13

12 HW1

90/8

1128/9 0/ 93 / 2/38 91 / 93/ 2

30. x1 x 2

03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 14 03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 14 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור V/Hz/Ph( הזנת חשמל | . שרות מתחתית היחידה בהסרת הפנל | . ס”מ 60 כולל משאבת מים לגובה | . ס”מ מהתקרה 35 תחתית הפנל במרחק | 6.5Y 9.5/0.5 . צבע הפנל לבן ניתן לחבר כניסת | . ניתן לחבר לפנל רגש נוכחות/רצפה | BRC1H/BRC1E52 - /ניתן לשלוט על כל פתח אוויר בנפרד באמצעות פיקוד DC מנוע מפוח ומנוע משאבה /)220/50/1 ניתן להוציא אוויר משלוחת עזר נוספת | אוויר צח לדופן היחידה 03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 14 1 9/1 הזנת | . שרות מתחתית היחידה בהסרת הפנל | . ס”מ 0 כולל משאבת מים לגובה | . ס”מ מהתקרה 35 תחתית הפנל במרחק |9. /0. )( . Y. צבע הפנל לבן ניתן לחבר לפנל רגש | BRC1H /.BRC1E 2 /ניתן לשלוט על כל פתח אוויר בנפרד באמצעות פיקוד -DC מנוע מפוח ומנוע משאבה / ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 חשמל ניתן להוציא אוויר משלוחת עזר נוספת | ניתן לחבר כניסת אוויר צח לדופן היחידה |. נוכחות/רצפה 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות 20C DB - בחימום | 27C DB / 19C WB התפוקות הסטנדרטיות בטבלה לפי תנאי פנים בקירור 12 1 9/1 הזנת | . שרות מתחתית היחידה בהסרת הפנל | . ס”מ 0 כולל משאבת מים לגובה | . ס”מ מהתקרה 35 תחתית הפנל במרחק |9. /0. )( . Y. צבע הפנל לבן ניתן לחבר לפנל רגש | BRC1H /.BRC1E 2 /ניתן לשלוט על כל פתח אוויר בנפרד באמצעות פיקוד -DC מנוע מפוח ומנוע משאבה / ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 חשמל ניתן להוציא אוויר משלוחת עזר נוספת | ניתן לחבר כניסת אוויר צח לדופן היחידה |. נוכחות/רצפה 12 HW1 . x1 x 0 13 12 , 0 , 0 3,000 38 1128/9 0/ 93 / 2/38 1 9/1 הזנת | . שרות מתחתית היחידה בהסרת הפנל | . ס”מ 0 כולל משאבת מים לגובה | . ס”מ מהתקרה 35 תחתית הפנל במרחק |9. /0. )( . Y. צבע הפנל לבן ניתן לחבר לפנל רגש | BRC1H /.BRC1E 2 /ניתן לשלוט על כל פתח אוויר בנפרד באמצעות פיקוד -DC מנוע מפוח ומנוע משאבה / ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 חשמל ניתן להוציא אוויר משלוחת עזר נוספת | ניתן לחבר כניסת אוויר צח לדופן היחידה |. נוכחות/רצפה 12 HW1 . x1 x 0 13 33 2/38/33 90/8 12 , 0 , 0 3,000 38 1128/9 0/ 93 / 2/38 , 0 , 0 3,000 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור

16

Made with FlippingBook flipbook maker