אלקטרה | DAIKIN

מאיידים

מאיידים מאיידים

FXDQ-A3 יחידה אופקית נמוכה נסתרת - לזריקה ישירה FXDQ-A3 יחידה אופקית נמוכה נסתרת - לזריקה ישירה FXDQ-A3 יחידה אופקית נמוכה נסתרת - לזריקה ישירה

BRC BRC 19W BRC BRC 19W BRC BRC 19W BRC4 BRC519W

תפוקת קירור 23/1 בתנאים תפוקת קירור 23/1 בתנאים תפוקת קירור 23/1 בתנאים

תפוקת חימום תפוקת חימום תפוקת חימום

תפוקת קירור תפוקת קירור תפוקת קירור

מספר תפוקה מספר תפוקה מספר תפוקה

צנרת (ניקוז/גז/נוזל) צנרת (ניקוז/גז/נוזל) צנרת (ניקוז/גז/נוזל)

צריכת חשמל (חימום/קרור) צריכת חשמל (חימום/קרור) צריכת חשמל (חימום/קרור)

רמת רעש (נמוך/בינוני/גבוה) רמת רעש (נמוך/בינוני/גבוה) רמת רעש (נמוך/בינוני/גבוה)

לחץ סטטי (נמוך/גבוה) לחץ סטטי (נמוך/גבוה) לחץ סטטי (נמוך/גבוה)

ספיקה (נמוך/בנוני/גבוה) ספיקה (נמוך/בנוני/גבוה) ספיקה (נמוך/בנוני/גבוה)

משקל משקל

מידות (ע.ר.ג) מידות (ע.ר.ג) מידות (ע.ר.ג) cm

משקל

Inch

W

dB)A( dB)A( dB)A( 32/31/2 32/31/2 33/31/2 33/31/2

Pa

cfm

kg

Btu/h Btu/h Btu/h ,100 ,800 ,100 ,800 ,100 ,800 8,800 11,300 1 ,100 1 ,130 21,930 8,800 11,300 1 ,100 1 ,130 21,930 8,800 11,300 1 ,100 1 ,130

Btu/h Btu/h Btu/h , 80 , 80 , 80 8, 2 8, 2 8, 2 10,910 13, 0 1 ,0 0 21, 80 2 ,280 10,910 10,910 13, 0 1 ,0 0 21, 80 2 ,280

Btu/h Btu/h Btu/h ,800 , 00 ,800 , 00 ,800 , 00 9, 0 9, 0 12,280 1 ,3 0 19,100 2 ,210 12,280 1 ,3 0 19,100 2 ,210

Index Index Index

Inch

W

Pa

cfm

kg

Inch

W

Pa

2 /2 /22 2 /2 /22 cfm 2 /2 /22 282/2 /22 282/2 /22 282/2 /22 3 1/33 /300 3 1/33 /300 3 1/33 /300 1/388/3 3 83/388/ 9 1/388/3 3 83/388/ 9 1/388/3 3 83/388/ 9

kg

cm

1 1 1

32/31/2

20 25 20 25 32* 32*

1/ 8

30/10

22

20x x 2 20x x 2 20x x 2

1/ 8

30/10 30/10

22

33/31/2

1/ 8

22

1/ ”+1/2” OD 2 mm 1/ ”+1/2” OD 2 mm 1/ ”+1/2” OD 2 mm

0 * 0 * 3 * 0 * 0 * 0 * 3 *

8/

3 /32/28 3 /33/29 3 /3 /30 3 /32/28 3 /33/29 3 /3 /30 3 /32/28 3 /33/29 3 /3 /30

8/

2

20x9 x 2 20x9 x 2 20x9 x 2 20x11 x 2 20x11 x 2 20x11 x 2

2

99/9 8/

99/9

/1

/1

2

110/10 99/9

/1

3/8”+ /8” OD 32mm 3/8”+ /8” OD 32mm 3/8”+ /8” OD 32mm

29

110/10 110/10

29

29

אפשרות לחבר מסנן אוויר אוטומטי - חדש | )V/Hz/Ph( 220/50/1 הזנת חשמל | פתח אוויר חוזר תחתון/אחורי לבחירה | DC - מנוע מפוח | . ס”מ 75 כולל משאבת מים לגובה אפשרות לחבר מסנן אוויר אוטומטי - חדש |)V/Hz/Ph( 220/50/ 1 הזנת חשמל | פתח אוויר חוזר תחתון / אחורי לבחירה | DC- מנוע מפוח | . ס”מ 75 כולל משאבת מים לגובה אפשרות לחבר מסנן אוויר אוטומטי - חדש |)V/Hz/Ph( 220/50/ 1 הזנת חשמל | פתח אוויר חוזר תחתון / אחורי לבחירה | . אפשרות לחבר מסנן אוויר אוטומטי - חדש |)V/Hz/Ph( 220/50/ 1 הזנת חשמל | פתח אוויר חוזר תחתון / אחורי לבחירה | DC- מנוע מפוח | . ס”מ 75 כולל משאבת מים לגובה | | .

FXDQ-A3RMS יחידה אופקית נמוכה נסתרת - קצרה FXDQ-A3RMS FXDQ-A3RMS יחידה אופקית נמוכה נסתרת - קצרה

רמת רעש (נמוך/בינוני/גבוה) רמת רעש (נמוך/בינוני/גבוה) רמת רעש (נמוך/בינוני/גבוה) BRC4 BRC519W BRC BRC 19W BRC BRC 19W BRC BRC 19W

תפוקת קירור 23/1 בתנאים תפוקת קירור 23/1 בתנאים

צנרת (ניקוז/גז/נוזל) צנרת (ניקוז/גז/נוזל) צנרת (ניקוז/גז/נוזל)

צריכת חשמל (חימום/קרור) צריכת חשמל (חימום/קרור) צריכת חשמל (חימום/קרור)

לחץ סטטי (נמוך/גבוה) לחץ סטטי (נמוך/גבוה) לחץ סטטי (נמוך/גבוה)

ספיקה (נמוך/בנוני/גבוה) ספיקה (נמוך/בנוני/גבוה) ספיקה (נמוך/בנוני/גבוה)

משקל

מידות (ע.ר.ג) (ע.ר.ג) מידות (ע.ר.ג)

תפוקת חימום תפוקת חימום

תפוקת קירור תפוקת קירור

מספר תפוקה מספר תפוקה

משקל

Inch

W

dB)A(

Pa

cfm

kg

cm

Btu/h 11,300 1 ,100 1 ,130 21,930 Btu/h 11,300 1 ,100 1 ,130 21,930

Btu/h 13, 0 1 ,0 0 21, 80 2 ,280 Btu/h 13, 0 1 ,0 0 21, 80 2 ,280

Btu/h 12,280 1 ,3 0 19,100 2 ,210 Btu/h 12,280 1 ,3 0 19,100 2 ,210

Index Index

Inch

dB)A( dB)A(

Pa

Inch

W

Pa

cfm

22 kg 22

cm

32 32

1/ 8

33/31/2 3 /32/28 3 /33/29 3 /3 /30 33/31/2 3 /32/28 3 /33/29 3 /3 /30 33/31/2 3 /32/28 3 /33/29 3 /3 /30

30/10

282/2 /22 3 1/33 /300 282/2 /22 3 1/33 /300 282/2 /22 3 1/33 /300 1/388/3 3 83/388/ 9 1/388/3 3 83/388/ 9 1/388/3 3 83/388/ 9

22

20x x 2 20x x 2 20x9 x 2 20x9 x 2 20x11 x 2 20x11 x 2

1/ 8

30/10 30/10

1/ 8

0 0 3 0 0 3

8/

2

1/ ”+1/2” OD 2 mm 1/ ”+1/2” OD 2 mm 1/ ”+1/2” OD 2 mm

8/

8/

2

99/9

/1

99/9

/1

99/9

/1

3/8”+ /8” OD 32mm 3/8”+ /8” OD 32mm 3/8”+ /8” OD 32mm

110/10

29

110/10

110/10

29

אפשרות לחבר מסנן אוויר אוטומטי - חדש | )V/Hz/Ph( 220/50/1 הזנת חשמל | פתח אוויר חוזר תחתון / אחורי לבחירה | DC - מנוע מפוח | ללא משאבת מים אפשרות לחבר מסנן אוויר אוטומטי - חדש |)V/Hz/Ph( 220/50/ 1 הזנת חשמל | פתח אוויר חוזר תחתון / אחורי לבחירה | DC- | אפשרות לחבר מסנן אוויר אוטומטי - חדש |)V/Hz/Ph( 220/50/ | אפשרות לחבר מסנן אוויר אוטומטי - חדש |)V/Hz/Ph( 220/50/ 1 הזנת חשמל | פתח אוויר חוזר תחתון / אחורי לבחירה | DC- מנוע מפוח | ללא משאבת מים | |

ניתן להזמין גם כיחידות אנכיות באותן מידות ניתן להזמין גם יחידות אנכיות באותן מידות ניתן להזמין גם יחידות אנכיות באותן מידות

FXSQ-A יחידה אופקית נסתרת ללחץ בינוני FXSQ-A יחידה אופקית נסתרת ללחץ בינוני FXSQ-A

BRC BRC 19W BRC BRC 19W BRC BRC 19W

BRC4 BRC519W

צנרת גז/ נוזל ניקוז FLARE צנרת גז/ נוזל ניקוז FLARE צנרת גז/ נוזל ניקוז FLARE גז/ נוזל ניקוז

צריכת חשמל (חימום/קרור) צריכת חשמל (חימום/קרור) צריכת חשמל (חימום/קרור)

רמת רעש (נמוך/גבוה) רמת רעש (נמוך/גבוה) רמת רעש (נמוך/גבוה)

לחץ סטטי (נמוך/גבוה) לחץ סטטי (נמוך/גבוה) לחץ סטטי (נמוך/גבוה)

ספיקה (נמוך/ גבוה) ספיקה (נמוך/ גבוה) ספיקה (נמוך/ גבוה)

מידות (ע.ר.ג) מידות (ע.ר.ג) מידות (ע.ר.ג)

משקל

תפוקת קירור 23/1 בתנאים תפוקת קירור 23/1 בתנאים

תפוקת חימום תפוקת חימום

תפוקת קירור תפוקת קירור

מספר תפוקה מספר תפוקה

משקל

Inch

W

dB)A( 29. /2 29. /2 dB)A( dB)A(

Pa

cfm

Inch

W

Pa

cfm

kg

cm

Btu/h Btu/h

Btu/h Btu/h , 80 , 80 8, 30 8, 30 10,920 10,920 13, 0 1 ,0 0 21, 00 2 ,300 3 ,120

Btu/h Btu/h

Index Index

Inch

W

Pa

cfm

kg

cm

30 /230 30 /230 30 /230

23.5 23.5

29. /2

23.5

,100 ,800

,800 , 00 ,800 , 00

1 1

,100 ,800

8 /90

8 /90

20 25 32

8 /90

30/2

31 /230 31 /230 31 /230

30/2

2 . X X80 2 . X X80

30/2

8,800 11,300 1 ,100 1 ,130 21,930 2 ,800 3 , 0 8,800 11,300

9, 0

1/ ”X1/2” OD 2 mm 1/ ”X1/2” OD 2 mm

1/ ”X1/2” OD 2 mm

VQ71 EVQ71 BEVQ71

1 0/30 1 0/30

92/9

31/2

33 /2 33 /2

2

1 0/30

92/9

31/2

33 /2

2

12,280 1 ,3 0 19,100

92/9

31/2

2

1 /1 1 1 /1 1

28/388 3 /388 28/388 3 /388 28/388 3 /388

28.

1 /1 1

28.

0 0 3

28.

3 /29 3 /29

3 /29

2 . X 0X80

1 0/1

29

1 0/1

29

1 0/1

183/188 209/213 28 /290 32 /331 183/188 209/213 28 /290 32 /331

33/2

0/ 30

35.5

33/2

183/188 209/213 28 /290 32 /331 382/38 382/38 382/38

33/2

0/ 30

35.5

2 ,22

2 . X100X80 2 . X100X80

3 /29 3 /31 39/33 3 /29 3 /31 39/33

812/ 3 1,12 /811 1,2 0/91 13 /1128 812/ 3 1,12 /811 1,2 0/91 13 /1128

3 .

3 /29 3 /31 39/33

3 .

30, 10

80

1 0/ 0

1 0/ 0

3/8”X /8” OD 2 mm 3/8”X /8” OD 2 mm

3/8”X /8” OD 2 mm

2, 0

38,21

100

2 . X1 0X80 2 . X1 0X80

1 0/ 0 1 0/ 0

1 0/ 0 1 0/ 0

3,000 9, 00

, 90

, 0 , 90

12

1/3

1

1/3

1/3

1

2 . X1 X80

1, 20

1 0

| . ס”מ 2. כולל משאבת מים לגובה | דרגות) 15 שינוי מפל לחץ ע”י פיקוד ( | חסכוני DC מנוע Inverter pump motor )V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | פתח אוויר אחורי/תחתון לבחירה | . ס”מ 2. כולל משאבת מים לגובה | דרגות) 15 שינוי מפל לחץ ע”י פיקוד ( | חסכוני Inverter pump motor )V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | פתח אוויר אחורי/תחתון לבחירה 2. | | | . 2. | | .

Inverter pump motor | . ס”מ 62.5 כולל משאבת מים לגובה | דרגות) 15( שינוי מפל לחץ ע”י פיקוד | חסכוני DC מנוע )V/Hz/Ph( 220/50/1 הזנת חשמל | פתח אוויר אחורי/תחתון לבחירה | |

MQ-P XMQ-P MQ-P

FXMQ-P יחידה אופקית נסתרת ללחץ גבוה FXMQ-P

BRC BRC 19W BRC BRC 19W

BRC4 BRC519W

צנרת (ניקוז/גז/נוזל) צנרת (ניקוז/גז/נוזל) צנרת (ניקוז/גז/נוזל) (ניקוז/גז/נוזל)

צריכת חשמל (חימום/קרור) צריכת חשמל (חימום/קרור) צריכת חשמל (חימום/קרור) (חימום/קרור)

רמת רעש (נמוך/גבוה) רמת רעש (נמוך/גבוה) רמת רעש (נמוך/גבוה) (נמוך/גבוה)

לחץ סטטי (נמוך/גבוה) לחץ סטטי (נמוך/גבוה) לחץ סטטי (נמוך/גבוה) (נמוך/גבוה)

ספיקה (נמוך/גבוה) ספיקה (נמוך/גבוה) ספיקה (נמוך/גבוה) (נמוך/גבוה)

משקל משקל משקל

מידות (ע.ר.ג) מידות (ע.ר.ג) מידות (ע.ר.ג)

תפוקת קירור 23/1 בתנאים תפוקת קירור 23/1 בתנאים תפוקת קירור 23/1 בתנאים

תפוקת חימום תפוקת חימום תפוקת חימום

תפוקת קירור תפוקת קירור תפוקת קירור

מספר תפוקה תפוקה Index תפוקה Index Index

Inch

W

dB)A( dB)A(

Pa

cfm

kg

cm cm

Btu/h Btu/h 1 ,130 Btu/h 1 ,130 21,930 1 ,130 21,930 2 ,800 21,930 2 ,800 3 , 0 2 ,800 3 , 0 3 , 0 3,000

Btu/h Btu/h 21, 80 Btu/h 21, 80 2 ,280 21, 80 2 ,280 3 ,100 2 ,280 3 ,100 3 ,100

Btu/h Btu/h 19,100 Btu/h 19,100 2 ,210 19,100 2 ,210 30, 90 2 ,210 30, 90 30, 90 38,19 38,19 38,19

Inch

W

Pa

cfm

kg

Inch

W

dB)A(

Pa

cfm

kg

cm

1/ ”+1/2” +OD 32mm 1/ ”+1/2” +OD 32mm 1/ ”+1/2” +OD 32mm

110/98 110/98 110/98 120/108 120/108 1 1/1 9 1 1/1 9 120/108 1 1/1 9

1/3

0/ 0 0/ 0

0 0 3 0 3 3

1/3 1/3

1/3

0/ 0

2/38

00/

35

30x100x 0 30x100x 0 30x100x 0

2/38

00/

35

2/38

00/

35

200/100 200/100 200/100

900/ 20 900/ 20 11 0/830 1 00/1010 900/ 20 11 0/830 1 00/1010 11 0/830

80 80 80

3/8”+ /8” +OD 32mm 3/8”+ /8” +OD 32mm 3/8”+ /8” +OD 32mm 3/8”+ /8”

3/39

3/39

3/39

1 /1

2, 2 2, 2 2, 2

100 100 100

1 /1

1 /1

30x1 0x 0 30x1 0x 0 30x1 0x 0

03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 12 03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 12 03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 12 | | | | www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות 20C DB - | 27C DB / 19C WB התפוקות הסטנדרטיות בטבלה לפי תנאי פנים בקירור , 0 2 1/229 | . ס”מ 2. כולל משאבת מים לגובה | ניתן להזמין פנל דקורטיבי בנפרד | שינוי מפל לחץ ע”י הפיקוד | חסכוני DC מנוע ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | ” אפשרות לחיבור אוויר צח קוטר | פתח אוויר אחורי/תחתון לבחירה 2 1/229 | . ס”מ 2. כולל משאבת מים לגובה | ניתן להזמין פנל דקורטיבי בנפרד | שינוי מפל לחץ ע”י הפיקוד | חסכוני DC מנוע ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | ” אפשרות לחיבור אוויר צח קוטר | פתח אוויר אחורי/תחתון לבחירה 2 1/229 | . ס”מ 2. כולל משאבת מים לגובה | ניתן להזמין פנל דקורטיבי בנפרד | שינוי מפל לחץ ע”י הפיקוד | חסכוני DC מנוע ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 הזנת חשמל | ” אפשרות לחיבור אוויר צח קוטר | פתח אוויר אחורי/תחתון לבחירה 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור / 0 | . 2. כולל משאבת מים לגובה | ניתן להזמין פנל דקורטיבי בנפרד | ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 3,000 3,000 1 00/1010 / 0 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור תנאי פנים בקירור , 0 , 0 / 0 / 0 , 0 , 0 , 0

12 12 12

| . ס”מ 62.5 כולל משאבת מים לגובה | ניתן להזמין פנל דקורטיבי בנפרד | שינוי מפל לחץ ע”י הפיקוד | חסכוני DC מנוע )V/Hz/Ph( 220/50/1 הזנת חשמל | 6“ אפשרות לחיבור אוויר צח קוטר | פתח אוויר אחורי/תחתון לבחירה | אפשרות לחיבור אוויר צח קוטר |

14

Made with FlippingBook flipbook maker