אלקטרה | DAIKIN

HP

Low temp. radiator Low temp. radiator

Heating only hydrobox for VRV Heating only hydrobox for VRV

HR

HP

HP

HR

HP VRV4 יחידה לחימום/קירור מים בחיבור למעבה HXY-A HYDROBOX HP VRV4 יחידה לחימום/קירור מים בחיבור למעבה HXY-A HYDROBOX HP VRV4 יחידה לחימום/קירור מים בחיבור למעבה HXY-A HYDROBOX

HR

חיבורי צנרת חיבורי צנרת

Under floor heating Under floor heating משקל

חיבורי צנרת מים HXY-A low temperature hydrobox HXY-A low temperature hydrobox חיבורי צנרת מים

לחץ סטטי חיצוני - משאבה kPa לחץ סטטי חיצוני - משאבה kPa

הספק נצרך

תפוקת חימום )**( תפוקת חימום )**(

INDOOR UNIT

מידות (ע.ר.ג) מידות (ע.ר.ג)

תפוקת קירור (*) תפוקת קירור (*)

הספק נצרך

INDOOR UNIT

גז

נוזל

משקל

גז

נוזל

Inch

Inch

Inch

Kg

CM

חימום

קרור

W kw W kw

Btu/h

kw

Btu/h

INDEX

Inch

Inch

Inch

Kg

CM

חימום

קרור

Btu/h 30, 00

kw

Btu/h

INDEX

9

83

110

9

8

2 ,300

80A

G 1 1/ ” (נקבה) G 1 1/ ” (נקבה)

/8”

3/8”

89x 8x3 . 89x 8x3 .

9

83

110 13

9

30, 00

8

2 ,300

80A 12 A

3

55

1

,800

12.

2, 0

/8”

3/8”

3

55

13

1

,800

12.

2, 0

12 A

10-43°C : לחימום +24°C - עד 20°C טווח טמפ' חוץ | לחימום 25-45°C : לקרור 5-20°C טווח טמפ' מים | שימושים: חימום תת רצפתי/יח' מפוח - נחשון/רדיאטורים/חימום בריכה /שסתום ביטחון Flow Switch/Manomter/ ביחידה: ברזי ניתוק | .)3Bar ליטר (לחץ מקסימלי 10 היחידה מכילה משאבת אינוורטר ומיכל התפשטות בנפח | צבע היחידה-לבן | לקירור זינת חשמל | 130% מקדם שימוש למערכת עד 35°C TD=5°C מים חמים יוצאים 7°C ** בתנאי חוץ | TD=Co5 81°C מים קרים יוצאים 53°C * בתנאי חוץ | ברז ניקוז/מילוי בלבד REYQ-T/RXYQ-T/RYYQT/RXYQ-U/REYQ-U ניתן לשלב עם מעבים 2.5A ), זרם נומינלי V/Hz/Ph( 220/50/1 היחידה מכילה | צבע היחידה-לבן | לקירור C° 3 - 10 : לחימום C°2 + עד C°20- טווח טמפ' חוץ | לחימום C° -25 לקרור : C°20 -5 טווח טמפ' מים | שימושים:חימום תת רצפתי/יח' מפוח - נחשון/רדיאטורים/חימום בריכה ** בתנאי | C°18 5 o C=DTׂׂ מים קרים יוצאים C° 35 * בתנאי חוץ | /שסתום ביטחון ברז ניקוז/מילוי Flow Switch/Manomter/ ביחידה :ברזי ניתוק | .)3Bar ליטר (לחץ מקסימלי 10 משאבת אינוורטר ומיכל התפשטות בנפח 2.5A , זרם נומינלי ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 זינת חשמל | %130 מקדם שימוש למערכת עד C° 35 5 o C=DT מים חמים יוצאים C° חוץ בלבד REYQ-T / RXYQ-T / RYYQT / RXYQ-U /REYQ-U ניתן לשלב עם מעבים היחידה מכילה | צבע היחידה-לבן | לקירור C° 3 - 10 : לחימום C°2 + עד C°20- טווח טמפ' חוץ | לחימום C° -25 לקרור : C°20 -5 טווח טמפ' מים | שימושים:חימום תת רצפתי/יח' מפוח - נחשון/רדיאטורים/חימום בריכה ** בתנאי | C°18 5 o C=DTׂׂ מים קרים יוצאים C° 35 * בתנאי חוץ | /שסתום ביטחון ברז ניקוז/מילוי Flow Switch/Manomter/ ביחידה :ברזי ניתוק | .)3Bar ליטר (לחץ מקסימלי 10 משאבת אינוורטר ומיכל התפשטות בנפח 2.5A , זרם נומינלי ) V/Hz/Ph( 220/ 0/1 זינת חשמל | %130 מקדם שימוש למערכת עד C° 35 5 o C=DT מים חמים יוצאים C° חוץ בלבד REYQ-T / RXYQ-T / RYYQT / RXYQ-U /REYQ-U ניתן לשלב עם מעבים משולבת עם חימום מים VRV מערכת

משולבת עם חימום מים VRV מערכת

Air handling unit Air handling unit משולבת עם חימום מים VRV מערכת

Liquid pipe Liquid pipe F1, F2 communication Gas pipe Hot/cold water F1, F2 communication Gas pipe Hot/cold water

Liquid pipe Gas pipe F1, F2 communication Hot/cold water

VRV indoor units VRV indoor units VRV indoor units

Air handling unit

Low temp. radiator Low temp. radiator

FXFQ-A

Low temp. radiator

FXFQ-A

FXFQ-A

HXY-A

HXY-A

HXY-A

Under floor heating

Under floor heating Under floor heating

FXLQ-P

VRV IV heat pump VRV IV heat pump VRV IV heat pump

FXLQ-P

FXLQ-P

( בלבד REYQ-8-54U) HR VRV4 בחיבור למעבה 80°C יחידה לחימום מים עד HXHD-A HYDROBOX ) בלבד REYQ-8-54U( HR VRV4 בחיבור למעבה 80 o C יחידה לחימום מים עד HXHD-A HYDROBOX ) בלבד REYQ-8-54U( HR VRV4 בחיבור למעבה 80 o C יחידה לחימום מים עד HXHD-A HYDROBOX

חיבורי צנרת חיבורי צנרת

חיבורי צנרת מים חיבורי צנרת מים

INDOOR UNIT

רמת רעש רמת רעש

זינת חשמל זינת חשמל V/Hz/Ph V/Hz/Ph 220/ 0/ 1 1 x 20A 3/ 0/380 3x1 A 220/ 0/ 1 1 x 20A 3/ 0/380 3x1 A

משקל

מידות (ע.ר.ג) מידות (ע.ר.ג)

תפוקת חימום (**) תפוקת חימום (**)

INDOOR UNIT INDEX

גז

נוזל

משקל

גז Inch

נוזל Inch

dB)A(

Inch

Kg

CM

kw

Btu/h

dB)A( 3/ 2 38 Night Mode 3/ 2 38 Night Mode

Inch

Inch

Inch

Kg

CM

kw

Btu/h

INDEX 12 A

92

1

, 0

1/2”

3/8”

92

1

, 0

12 A

1/2”

3/8”

0. X 0X 9. 0. X 0X 9.

(נקבה) G 1” (נקבה) G 1”

1

22.

, 0

200A

/8”

3/8”

ניתן | מסנן + /שסתום ביטחון ברז ניקוז/מילוי Flow SwitchManomter / ביחידה: ברזי ניתוק | .)3Bar ליטר (לחץ מקסימלי 7 היחידה מכילה משאבת אינוורטר ומיכל התפשטות בנפח היחידה מכילה | אין צורך בבורר זרימה | 200% מקדם שימוש לכל המערכת עד | 40°C מים יוצאים 7°C **בתנאי חוץ | . לחבר המערכת בשילוב עם דוד מים חמים/ מערכת סולארית 43°C .V/Hz/Ph( כאשר טמפ' חוץ עד 80°C - טווח טמפ' כאשר המעבה במצב קירור נקבל מים ב | -20°C~24°C - טווח טמפ' חוץ בחימום | R134A/R410A מדחס ומחליף חום לקררים בלבד REYQ-T/RXYQ-T/RYYQT/RXYQ-U/REYQ-U ניתן לשלב עם מעבים 2.5A ), זרם נומינלי 220/50/1 Night Mode ניתן לחבר המערכת | מסנן + /שסתום ביטחון ברז ניקוז/מילוי Flow SwitchManomter/ ביחידה: ברזי ניתוק | .)3Bar היחידה מכילה משאבת אינוורטר ומיכל התפשטות בנפח ליטר (לחץ מקסימלי היחידה מכילה מדחס ומחליף חום לקררים | אין צורך בבורר זרימה | 200% מקדם שימוש לכל המערכת עד | 0°C מים יוצאים °C **בתנאי חוץ | . בשילוב עם דוד מים חמים/ מערכת סולארית . 3 o C כאשר טמפ' חוץ עד 80 o C - טווח טמפ' כאשר המעבה במצב קירור נקבל מים ב | -20 o C ~ 2 o C - טווח טמפ' חוץ בחימום | R13 A/R 10A Night Mode ניתן לחבר המערכת | מסנן + /שסתום ביטחון ברז ניקוז/מילוי Flow SwitchManomter/ ביחידה: ברזי ניתוק | .)3Bar היחידה מכילה משאבת אינוורטר ומיכל התפשטות בנפח ליטר (לחץ מקסימלי היחידה מכילה מדחס ומחליף חום לקררים | אין צורך בבורר זרימה | 200% מקדם שימוש לכל המערכת עד | 0°C מים יוצאים °C **בתנאי חוץ | . בשילוב עם דוד מים חמים/ מערכת סולארית . 3 o C כאשר טמפ' חוץ עד 80 o C - טווח טמפ' כאשר המעבה במצב קירור נקבל מים ב | -20 o C ~ 2 o C - טווח טמפ' חוץ בחימום | R13 A/R 10A Liquid pipe VRV indoor units 200A , 0 22. 1 3/8” /8”

Liquid pipe Gas pipe Gas pipe Discharge gas pipe F1, F2 communication Discharge gas pipe F1, F2 communication Hot water

Liquid pipe Gas pipe Discharge gas F1, F2 communication Hot water

45°C - 75°C 45°C - 75°C

VRV indoor units

Daikin solar panel Daikin solar panel

Domestic hot water Domestic hot water

VRV indoor units

Hot water

25°C - 75°C 25°C - 75°C 45°C - 75°C

Air handling unit Air handling unit Domeśtic hot water

Daikin solar panel

BS-Box

Domestic hot water tank Domestic hot water tank

BS-Box

45°C - 75°C 45°C - 75°C 25°C - 75°C

Low temp. radiator Low temp. radiator Air handling unit

BS-Box

Domeśtic hot water tank

BS-Box

Heating only

Heating only hydrobox for VRV חיבור ללא בורר זרימה hydrobox for VRV חיבור ללא בורר זרימה חיבור ללא בורר זרימה Heating only hydrobox for VRV

VRV heat recovery VRV heat recovery

45°C - 75°C

BS-Box

HXHDA

Under floor heating Under floor heating Low temp. radiator

HXHDA

25°C - 35°C 25°C - 35°C

BS-Box

VRV heat recovery

HXHDA

Under floor heating

עם בורר זרימה HXYA ניתן לחבר יחידת חימום מים

25°C - 35°C

03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 11 עם בורר זרימה HXYA ניתן לחבר יחידת חימום מים 03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 11 www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

13

Made with FlippingBook flipbook maker