אלקטרה | DAIKIN

מעבה מפוצל SB.RKXYQ - HEAT PUMP VRV ( )מודול בודד בלבד מעבה מפוצל SB.RKXYQ - HEAT PUMP VRV ) (מודול בודד בלבד

הספק נצרך בתנאים נומינאליים

הגנה נדרשת בלוח חשמל יח› מדחס/ יח› מחליף חום

* מידות גובה רוחב עומק יחידת מחליף חום RDXYQ- T8/8T

* מידות: גובה רוחב עומק יחידת מדחס RKXYQ- T8/8T

מקדם יעילות קירור חימום SEER SCOP

רמת רעש יחידת מחליף חום

חיבורי צנרת

חיבורי צנרת

ספיקת אוויר יחידת מחליף חום

משקל יחידת מחליף חום

משקל יחידת מדחס

מס’ יחידות פנים

מקדם יעילות % ETA

תפוקת חימום מקסימלית

אינדקס מקסימלי

אינדקס מינימלי

מס’ אינדקס

תפוקת קירור

דגם

יחידת מדחס למאיידים

יחידת מדחס ליחידת מחליף חום

יחידת מדחס

קרור חימום

גז

נוזל

גז

נוזל

A

)Inch( )Inch()Inch( )Inch( cfm

dBA

Kg

mm

Kg

mm

Max

HP kwkwkwBtu/hkwBtu/h130% 0%Index קרור חימום

39 x 1 x 10 39 x 1 x 10

01x 00x

3X1

1 3 1 ,800 19.3 200.1 .1 . 1 ,00 .1

3/ ” 3/8" /8"

1/2”

1980

9

9

10

2 12

5

1x10

3.8

01x 0x

3X2

.9

3/8" 3/ "

/8”

1/2”

3 00

8 103

10

1

191.1 1 0.9

. .

2 0 100 200 8 ,000 22. 3,000 25

8

| Inch 1-1/4 ניקוז ליחידת מחליף חום | מטר 300 : אורך צנרת מירבי 8 , למודול | מטר 140 : אורך צנרת מירבי 5 למודול | לקבלת גובה נמוך V סוללה בצורת | לוח חשמל על ציר להקלה בשרות 35CDB 50RH בחימום 27CDB 50RH . התפוקות לפי תנאי פנים בקירור Pascal 150 ניתן להגיע ללחץ סטטי במחליף החום ל 1x10 ניתן להגיע ללחץ סטטי | 1-1/ Inch ניקוז ליחידת מחליף חום | מטר 300 : אורך צנרת מירבי 8, למודול | מטר 1 0 : אורך צנרת מירבי 5 למודול | לקבלת גובה נמוך V סוללה בצורת | לוח חשמל על ציר להקלה בשרות Pascal 1 0- במחליף החום ל 3.

50 Hz / 220V / 1 PH זינה ליחידת מחליף חום

220V/1PH/50HZ זינה ליחידת מחליף חום

יחידת מדחס RKXYQ5/8T יחידת מדחס RKXYQ5/8T

RDXYQ5/8T

RDXYQ5/8T

מחליף חום

מחליף חום

ייחודית להתקנה פנימית VRV יחידת מדחס גמישות בהתקנה ללא תחרות כי היחידה מחולקת לשני אלמנטים: מחליף חום ומדחס מתאים מאוד לאזורים המאוכלסים בצפיפות ומבנים לשימור הודות לפעולה התפעולית הנמוכה והאינטגרציה הקלה בארכיטקטורה הסובבת, שכן רק תריס אספקת האוויר גלוי מכסה את כל הצרכים התרמיים של הבניין דרך נקודת מגע אחת: בקרת טמפרטורה מדויקת, אוורור, יחידות טיפול באוויר מ"מ) למיקסום שטח הרצפה 760x554 יחידת מדחס קטנה (שטח רצפה ייחודית להתקנה פנימית VRV יחידת מדחס גמישות בהתקנה ללא תחרות כי היחידה מחולקת לשני אלמנטים: מחליף חום ומדחס מתאים מאוד לאזורים המאוכלסים בצפיפות ומבנים לשימור הודות לפעולה התפעולית הנמוכה והאינטגרציה הקלה בארכיטקטורה הסובבת, שכן רק תריס אספקת האוויר גלוי מכסה את כל הצרכים התרמיים של הבניין דרך נקודת מגע אחת: בקרת טמפרטורה מדויקת, אוורור, יחידות טיפול באוויר מ"מ) למיקסום שטח הרצפה 760 x 554 יחידת מדחס קטנה (שטח רצפה

VRV Indoor units

VRV Indoor units

Heat exchanger unit

Heat exchanger unit

לספק תמונה אחרת

H Max 15 m

H Max 1 m

ניתן להציב את יחידת המדחס מעל יחידת מחליף החום

ניתן להציב את יחידת המדחס מעל יחידת מחליף החום

L Max. 70 m H Max. 30 m

L Max. 70 m L Max. 30 m H Max. 10 m H Max. 30 m L Max. 30 m H Max. 10 m

* לוח חשמל נפתח על ציר לשירות יעיל

HIGH STREET S TORE VRV IV I-SERIES

* לוח חשמל נפתח על ציר לשירות יעיל

HIGH STREET STORE

יחידת מחליף מוסתרת במבנה לשימור יחידת מחליף מוסתרת במבנה לשימור

Compressor unit

Compressor unit

12

03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 10 www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

Made with FlippingBook flipbook maker