אלקטרה | DAIKIN

מעבה מקורר מים

RWEYQ-T9 -VRV W+ HEAT PUMP/HEAT RECOVERY מערכת RWEYQ-T9 -VRV W+ HEAT PUMP / HEAT RECOVERY מעבה מקורר מים - מערכת

RXYQU 30-42 שילוב מודולים של

RWEYQ-T9

42

40

38

36

34

32

30

שילוב

1 +1 +1

1 +1 +12

1 +12+12

12+12+12

1 +12+8

12+12+8

12+10+8

10 0

1000

9 0

900

8 0

800

0

מס' אינדקס

09, 00

38 ,300

3 ,100

3 2,900

32 ,200

30 ,000

28 , 0

Btu\h

תפוקת קירור

120

113.

10

101

9

90

8

kw

0, 00

3 ,000

0 , 0

383,8 0

3 ,800

3 1,200

320, 00

Btu\h

תפוקת חימום

13 .0

12 .

120.0

112.

10 .

100.

9 .

kw

הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35

23.

21.8

19.9

18.0

1 .

1 .

1 .

)KW קרור (

25.2

23

20.8

18.

18.

1 .3

1

)KW חימום (

332.9

3 1.

338.8

352.3

3 2.

318.2

308.3

קרור

ETA -%

391.2

0 .

19.

38.

.0

.1

.2

חימום

מקדם יעילות משוקלל

8.

8.

8.

9

8.8

8.2

.9

SEER קירור

10.0

10.3

10.

11.2

11.

11.

11.9

SCOP חימום

זרם עבודה נומינלי\ מאמ"ת

על פי השילובים

)A)

91

89

8

8 587

Kg

משקל

589

על פי השילובים

dBA

רמת רעש

נוזל / יניקה Inch גז חם / נוזל / Inch יניקה

חיבורי צנרת HP חיבורי צנרת HR

1 3/8" / 3/ "

1 /8"/3/ "

1 3/8" / 3/ " / 1 1/8"

1 /8" / 3/ " / 1 /8"

מ’ מקס’ 50/40 הפרש גובה מעבה/מאיידים | מ”א 500 צנרת גז-אורך מקסימלי כולל | . חיצוני גמיש 14mm פנימי 10mm ניקוז | הברגה חיצונית כניסה ויציאה 1 1/4“ : חיבורי צנרת מים לקביעה סופית של קטרי צנרת. Daikin wxpress יש להשתמש בתוכנת | 380/50/3 )V/Hz/Ph( הזנת חשמל | ' מ 30 (מעבה תחתון/עליון). הפרש גובה בין מאיידים 30° בקירור טמפ׳ מים כניסת | 20° התפוקות בטמפ’ חוץ: בחימום טמפ׳ כניסת מים מ'. 165 אורך צנרת מהמעבה למאייד האחרון | 10C°~45C° טווח טמפ' מים לפעולה מ’ מקס’ (מעבה תחתון/עליון). 0/ 0 הפרש גובה מעבה/מאיידים | מ”א 00 צנרת גז-אורך מקסימלי כולל | . חיצוני גמיש 1 mm פנימי 10mm ניקוז | הברגה חיצונית כניסה ויציאה 1 1/ ” : חיבורי צנרת מים לקביעה סופית של קטרי צנרת. Daikin wxpress יש להשתמש בתוכנת | 380/ 0/3 )V/Hz/Ph( הזנת חשמל | מ' 30 הפרש גובה בין מאיידים מ'. 1 אורך צנרת מהמעבה למאייד האחרון |10C o ~ C o טווח טמפ' מים לפעולה 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור

אפשרות חילוף חום בין המעבים לחיסכון באנרגיה אפשרות חילוף חום בין המעבים לחיסכון באנרגיה

0-10V אפשרות לשימוש במשאבת אינוורטר ופיקוד על ספיקת הברז לחיסכון באנרגיה 0-10V אפשרות לשימוש במשאבת אינוורטר ופיקוד על ספיקת הברז לחיסכון באנרגיה

Cooling tower boiler (Closed type), Cooling tower )Closed type(, boiler

Input Signal Flow Valve

Variable water Flow Control Valve

Input Signal Flow Valve

RWEYQ -T9

Cooling tower )Closed type(, boiler

Variable water Flow Control Valve

Inverter Pump

Stage 2 heat recovery between

outdoor units

Heat rejected to loop

Inverter Pump

Heat absorbed from loop

Heat rejected to loop

Cooling tower (Closed type), boiler

Heat rejected to loop Heat absorbed from loop

recovery betwee

outdoor units

Stage 2 heat

11

Heat absorbed from loop www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

Heat rejected to loop

Made with FlippingBook flipbook maker