אלקטרה | DAIKIN

מעבה מקורר מים

RWEYQ-T9 -VRV W+ HEAT PUMP/HEAT RECOVERY מערכת RWEYQ-T9 -VRV W+ HEAT PUMP / HEAT RECOVERY מעבה מקורר מים - מערכת

RXYQU 16-28 שילוב מודולים של

מודולים בודדים

RWEYQ-T9

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

שילוב

1 +1

1 +12

12+12

12+10

12+8

10+8

8+8

-

-

-

-

00

0

00

0

00

0

00

3 0

300

2 0

200

מס' אינדקס

2 ,3

2 8,2 8

229,1 2

209,800

190,9 0

1 1,8

1 2, 8

13 , 00

11 ,300

9 , 80

,38

Btu\h

תפוקת קירור

80

3.

1.

0.

.8

0

33.5

28

22.

kw

30 ,100

281, 00

2 ,910

23 , 00

213,2 0

192,

1 0, 00

1 3, 00

128,000

10 , 1

8 ,2 0

Btu\h

תפוקת חימום

90

82.

9

2.

.

0

3 .

31.

25

kw

הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35

1 .8

13.9

12

10.9

9.

8.

.9

.9

3.5

)KW קרור (

1 .8

1 .

12.

11.1

10.1

8.8

.8

8.

.2

.9

3.9

)KW חימום (

30 .1

322.5

3 2.

311.3

298.1

308.

30 .

330.

3 9

30 .8

32 .8

קרור

ETA -%

38 .9

0 .9

3 .

.9

.8

91.1

9.2

39 .1

3

.9

2 .3

חימום

מקדם יעילות משוקלל

.9

8.3

8.8

8

.

.9

.9

8.

9.2

.9

8.

SEER קירור

9.9

10.

11.1

11.

11.9

12.

11.

10.1

11.1

11.8

13.3

SCOP חימום

זרם עבודה נומינלי\ מאמ"ת

12. 3x25A

10.0 3x25A

9.0 3x20A

. 3x20A

על פי השילובים

)A)

392

390

39

932

390

19

19

Kg

משקל

על פי השילובים

8

0

8

dBA

רמת רעש

נוזל / יניקה Inch גז חם / נוזל / Inch יניקה

חיבורי צנרת HP חיבורי צנרת HR

1 1/8" / 1/2" 1 1/8" / 1/2"

3/ ” / 3/8” /8” / 3/8”

1 3/8" / 3/ "

1 1/8" / 1/2" 1 1/8" / /8" 1 1/8" / /8" 1 1/8" / /8" 1 3/8" / /8"

1 1/8" / 1/2"/ /8"

1 1/8" / 1/2"/ 3/ "

/8” / 3/8” / 3/ ”

3/ ” / 3/8” / /8”

מ’ מקס’ 50/40 הפרש גובה מעבה/מאיידים | מ”א 500 צנרת גז-אורך מקסימלי כולל | . חיצוני גמיש 14mm פנימי 10mm ניקוז | הברגה חיצונית כניסה ויציאה 1 1/4“ : חיבורי צנרת מים לקביעה סופית של קטרי צנרת. טווח טמפ' מים Daikin wxpress יש להשתמש בתוכנת | 380/50/3 )V/Hz/Ph( הזנת חשמל | ' מ 30 (מעבה תחתון/עליון). הפרש גובה בין מאיידים 30° בקירור טמפ׳ מים כניסת | 20° התפוקות: בחימום טמפ׳ כניסת מים מ'. 165 אורך צנרת מהמעבה למאייד האחרון | 10C°~45C° לפעולה 1 3/8" / 3/ " / 1 1/8" מ’ מקס’ (מעבה תחתון/עליון). 0/ 0 הפרש גובה מעבה/מאיידים | מ”א 00 צנרת גז-אורך מקסימלי כולל | . חיצוני גמיש 1 mm פנימי 10mm ניקוז | הברגה חיצונית כניסה ויציאה 1 1/ ” : חיבורי צנרת מים לקביעה סופית של קטרי צנרת. Daikin wxpress יש להשתמש בתוכנת | 380/ 0/3 )V/Hz/Ph( הזנת חשמל | מ' 30 הפרש גובה בין מאיידים מ'. 1 אורך צנרת מהמעבה למאייד האחרון |10C o ~ C o טווח טמפ' מים לפעולה 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור 1 1/8" / 1/2" / /8" 1 1/8" / /8" / /8" 1 1/8" / /8" / 1 1/8" 1 1/8" / /8" / 1 1/8" 1 3/8" / /8" / 1 1/8"

מ ״ מידות במ

צנרת קרר מהחזית או מלמעלה

סוללת קירור גורמת לביטול פליטת החום מהמעבה אל חדר המכונות.

* לוח חשמל מסתובב על ציר לשירות נוח. * היחידה מותאמת למערכות 35 17 נתונים בטבלה: 80 L/min ספיקת מים DF = 100% מקדם שימוש * לוח חשמל מסתובב על ציר לשירות נוח. * היחידה מותאמת למערכות HP/HR/Geothermal נתונים בטבלה: 80 L/min ספיקת מים DF = 100% מקדם שימוש 17 יציאת מים 35 20 כניסת מים 30 יציאת מים

UNIQUE

Zero heat dissipation principle

צנרת קרר מהחזית או מלמעלה

סוללת קירור גורמת לביטול פליטת החום מהמעבה אל חדר המכונות.

פליטת חום מלוח הפיקוד

980

HP/HR/Geothermal

פליטת חום מהמדחס

פליטת חום מלוח הפיקוד

757

560

פליטת חום מהמדחס

כניסת מים 30 20

10

www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

Made with FlippingBook flipbook maker