אלדור | קטלוג דלתות, 2022

16

ידיות

מנגנון דוך מונע/תזוזה של ידית מהדלת

ברצלונה - ברונזה

ברצלונה - ניקל

ידיתדוך

ג׳נבה - ניקל

בולוניה - ניקל

ונציה - ניקל

גרנדה - ניקל

גרנדה -שחור

גרנדה - זהב

אנדורה - ניקל

אנדורה -שחור

Made with FlippingBook Digital Publishing Software