אלדור | קטלוג דלתות, 2022

2022 קטלוג דלתות 17

פירזול

רוזטהפרפר מרובעשחור

רוזטהפרפר ברונזה

רוזטהפרפרשחור

רוזטהפרפר זהב

רוזטהפרפר ניקל

רוזטהצילנדר עגול ניקל

רוזטהצילנדר עגול ברונזה

רוזטהצילנדר עגולשחור

רוזטהצילנדר עגול זהב

רוזטהצילנדר מרובעשחור

רוזטהאפס ניקל

רוזטהאפסשחור

רוזטהאפס ברונזה

רוזטהאפס זהב

צוהר אור מרובע

צוהר אור ברונזה

צוהר אורשחור

צוהר אור זהב

צוהר אור ניקל

ציר ספר

מזוזהשקועה

מפתחצילנדר

מעצור לדלת

Made with FlippingBook Digital Publishing Software