אלדור | קטלוג דלתות, 2022

14

דלתותהזזהפולימר - צבע בתנור

מוגנותמפני מים וטרמיטים דלתותעשויותמפולימרים איכותיים וידידותיים לסביבה. גוףהדלת, המשקויפם וההלבשותעשוייםמ - .WPC 5 גימור בצבעאפוקסי - שכבות.

מסילהשקטה.

מנעולשקועלפתיחהמלאה של הדלת. ניתן להשיג במידותפתחי 70,80,90: אור

חריצים לרוחב 4 דלתהזזה

* ניתן לקבל דלתות גובה ובגווניםשונים 2.3

Made with FlippingBook Digital Publishing Software