אלדור | קטלוג דלתות, 2022

2022 קטלוג דלתות 13

דלתותפנים בתוספתחלונות

חלון יפני עםחלוקה חלונות 5 ל-

חלון יפני עםחלוקה חלונות 10 ל-

חלונותמרובעים 6

ובגווניםשונים 2.3 * ניתן לקבל דלתות גובה * ניתן לקבל דגמים נוספיםשל חלונות

Made with FlippingBook Digital Publishing Software