דוקאביב גליל | מעלות תרשיחא

קולינריה, טיולים, אירועים, סדנאות ועוד זמן גליל מערבי עמותה לקידום התיירות

westgalil.org.il

2022 בדצמבר 15 - 17 תרבות מוסיקה וקולינריה בגליל המערבי פסטיבל חורף 11 מס’ זמן גליל מערבי

ألجَليل ﭐلغَربي ألآن

SAVE THE

WESTERN GALILEE NOWُ זמן גליל מערבי עמותה לקידום התיירות Small Business Consortium رابطة لتشجيع السياحة

DATE

jnfwgalileeinfo

westgalilnow

Made with FlippingBook - Share PDF online