נדל"ן מדיה | בראשית בבלי

נ גיף הקורונה העמיד את רובנו בסוג של ניסוי גלובלי המתבסס על עבודה מהבית. הקורונה לא המציא את השיטה, אבל בהחלט היווה טריגר רציני שהרחיב אותה מאוד. מעסיקים ועובדים רבים, שנדרשים לעבודה מהבית בשל הסיטואציה החרי פ גה, גילו את היתרונות בעבודה מהבית בין השאר את חיסכון זמן הנסיעות העמי פ דה בפקקים, את האפשרות לנהל פגישות באמצעים דיגיטליים, הספקים גבוהים ואיזון יעיל בין העבודה לחיים האישים והכל באווירה שקטה, נעימה ופרודקטיבית. מאידך הרבה אנשי עסקים מעידים כי הם נדרשים לסביבת עבודה נאותה כדי

כאן בדיוק נכנס לתמונה הטרנד של מגדלי היוקרה בעולם ומעכשיו גם כאן בי פ שראל- במגדל בראשית. מדובר על חלל מוקפד שקט ופרודוקטיבי, שנועד לאירוח מהסוג הזה ומצויד בטכנולוגיה ברמה הג פ בוהה ביותר. נגיף הקורונה העמיד את רובנו בסוג של ניסוי גלובלי המתבסס על עבודה מה פ בית. הקורונה לא המציא את השיטה, אבל בהחלט היווה טריגר רציני שהרחיב אותה מאוד. מעסיקים ועובדים רבים, שנדרשים לעבודה מהבית בשל הסיטואציה החרי פ גה, גילו את היתרונות בעבודה מהבית בין השאר את חיסכון זמן הנסיעות העמי פ

להיכנס ל"מצב עבודה". אנשי עסקים רבים מחפשים נקודת מפגש מדויקת. מקום באווירה פורמאלית, אינטימית ורגועה בו הם יוכלו להיפגש ולא פ רח שותפים עסקיים, קולגות, אנשי תקשו פ רת או לקוחות ומוזמנים שונים. אנשי עסקים רבים מחפשים נקודת מפגש בו הם יוכלו להיפגש ולארח שותפים עסקיים, קולגות, אנשי תקשורת או לקוחות ומוזמנים שונים

22

Made with FlippingBook Digital Publishing Software