נדל"ן מדיה | בראשית בבלי

להנות מכל העולומות צורת העבודה בלאונג' לוקחת את היתרונות משני העולמות – העבודה מהבית ומהמשרד ואפ פ שרות לחלק את הזמן ביניהם. מצד אחד הוא כולל את כל היתרונות העבודה מהבית, לצד זאת, הוא מעניק את ההפרדה הנדרשת, וזאת לאחר שיתלב פ שו וירדו לחלל העבודה בבניין - נפרד מהבית אבל ממש קרוב. הטכנולוגיה מאפשרת כיום לעבוד מכל מקום, אבל לא כל מקום מתאים לפגישות. קרקע פורייה זו, היוותה קטליז פ טור לפריחתו בעולם של טרנד הלאונג'ים במגדליי יוקרה. אלו מהווים סוג נוסף של חללי עבודה משותפים אם כי בתחושה של השתייכות למועדון סגור ואקסק פ לוסיבי, פלוס תפאורה מכובדת. לאונג'ים אלו מאפשרים לע פ צורת העבודה בלאונג' לוקחת את היתרונות משני העולמות - העבודה מהבית ומהמשרד ואפשרות לחלק את הזמן ביניהם בוד, לנהל פגישות ולרקום חלו פ מות על אקזיטים ועסקאות עם כסף גדול. בתכנונה האייקוני של המעצבת אירמה אורנשטיין, הושם דגש גדול על פיל מפואר ואלגנטי המקדמת תרבות עס פ קית ישרה וכנה. צורת העבודה בלאונג' לוקחת את היתרונות משני העולמות.

23

Made with FlippingBook Digital Publishing Software