אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

לזכרם של בוגרים נרצחי הטבח 1.3 לזכרו של דולב סויסה פסקל ארזואן

ע"י מחבלים סמוך לביתם בשדרות, 2023 באוקטובר 7- דולב סויסה ואשתו הודיה ז"ל נרצחו ב שהיו עדות לרצח הוריהן. אירוע זה התרחש 3- ו 7 והותירו שתי בנות קטנות, רומי וליה, בגיל במהלך הקרבות על השליטה בעיר שדרות במסגרת מתקפת פתע על ישראל, המחבלים רצחו אזרחים וחיילים. 40- בעיר כ

בניסיון להציל את חייהם, התפצלו דולב והודיה כשכל אחד לוקח איתו את אחת הבנות. המחבלים ירו בדולב ופצעו אותו אנושות והוא מת מפצעיו. הילדה שהייתה עמו לא נפגעה, וברחה אל אמה ואחותה. הודיה הכניסה את הילדות למושב האחורי של הרכב וכיסתה אותן. אזרח ושוטר ניסו לעזור להודיה להימלט, אך שלושתם נרצחו. הבנות לא נפגעו ונותרו יתומות מאב ואם.

כותב חברו של דולב . דו-לב בדיוק כמו השם שלך לב ועוד לב

בדיעבד, הכרנו עוד לפני שהגעתי לכפר, הסיפורים של אחי הגדול יהודה שלמד עם אופיר אחיך, תמיד העלו את השם סויסה משדרות, ואז בשנת כיתה ח' ,אני מגיע לכפר ופוגש אותך . 2003 נשמה גדולה עם ברק בעיניים וכוח, כמה כוח היה לך! כוח יכול להתפרש להרבה כיוונים. אצלך זה התבסס על ערכיך, בעיקר, על הכוח לשמור על הערכים שלך מבית, ערכים של כבוד ואחווה, כבוד לסביבה, כבוד לאנשים הנמצאים וחיים איתך וכבוד למשפחה, אוי.. כמה שכיבדת ואהבת את המשפחה . הסיפורים על אחיך, קרול, שנמצא בארץ רחוקה, על אופיר, שגם היה מגיע לבקר אותנו, ועל הנשמה הגדולה והאהבה לאחותך אורטל. אני בוחר לכתוב עליך ולתאר אותך דרך כמה סיפורים.

עם מתן ביטון. לעולם לא אשכח את השבת הזו. 15 אתה החבר הראשון שהלכתי אליו הביתה לשבת בגיל הגענו אליך ועשית לי הכרות עם אמא, אליאנה , "אמא את יודעת שאח שלו למד עם אופיר בשכבה?" שתי נשיקות וחיבוק גדול , ישר תחושה של בית והבנה מאיפה קיבלת את הערכים האלה. הבהרת לנו ש"יום חמישי היום״, אז, לפני שיורדים למטה להכיר את החברים מהשכונה, מנקים את כל הבית, צריך לעזור בבית, אמא עוד חוזרת לעבודה היום". כזה היית והערצתי אותך על כך. קבוצות, שביט וסיון . 2 המעבר מהקבוצות גיל, שובל ועוז לשכבה של 2004 באותה שנה, סוף אנחנו היינו בקבוצת סיון, על שם סיון וידר ז"ל * שגם היא נרצחה על ידי בני העוולה בחג הפסח בפיגוע במלון )ראה הערת המערכת( . 2002 פארק בשנת

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online