אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

60 משפחתונים מאשקלון, 5 לחטופים, ומתפללים לחזרתם במהירה! לצד חזרת חניכי הפנימייה, קלטנו בנות סמינר 55 אנשי משפחות עם מוגבלויות ממשרד הרווחה, מכינה קדם צבאית מכפר נוער בדרום, אורחים בכפר. בנוסף, הכפר פתח את שעריו לבוגרים בעלי 240 דתי מהדרום, חיילים ועוד. מעל משפחות שלא פונו רשמית על ידי המדינה, עד כמה שהתאפשר. נפשות 3-6 , מצוקת המפונים אינה ניתנת להסבר. אנשים שבהתראה קצרה, ארזו מזוודה ופונו מבתיהם בחדר פנימייה, טלוויזיה אחת לכולם, אין פרטיות, אין עבודה, אין מקרר פרטי שאפשר לגשת אליו בכל שעה, ילדים עם מוגבלויות שלא מכירים את הסביבה החדשה. יפה ומזמינה ככל שתהיה סביבת כפר שבועות עד לחזרתם לאשקלון ו/או 7 הנוער בן שמן, האורחים במצוקה של ממש. חלקם שהו בכפר למלון חלופי. מפגש יום יומי איתם חשף אותנו למצוקות הצפון והדרום, להתעלמות המדינה מאזורים שלמים לאורך שנים, למחסור במקלטים ובאמצעי מיגון, לקשיים כלכליים, לתסכולים אישיים רבים , וזאת לצד הערכה רבה להיערכות הכפר. כשבוע לאחר הגעתם החלו המתנדבים לתאם עבורם לוח זמנים יומי, שבו היו פעילויות עם מתנדבים מכל הארץ, פינוקים של מתנדבים )פיצות וכו'(, וכל מה שניתן כדי להעסיק אותם ככל שאפשר. מדי יום שלחנו ל"אחים לנשק" רשימות של ציוד נדרש: בגדי חורף שלא הביאו אתם, נעליים לילדה שהגיעה לכפר עם סנדלים ופתאום ירד גשם, מזון תינוקות מיוחד ועוד. חניכים בחדר נעלמה. 3 חניכי הכפר הצטמצמו בפחות בתים בכדי לפנות חדרים לאורחים. הנוחות של החניכים שלנו התגייסו להיות עורף תומך ומזמין עבור מאות האורחים בכפר. תלמידים 140 ביה"ס, נערך פעם נוספת לקלוט את התלמידים בזמן משבר. המקלט ערוך להכיל רק ואנשי צוות, ופיקוד העורף מתדרך מדי יום לגבי ההגבלות. המלחמה החלה ללא לימודים בביה"ס, לאחר מכן נערכנו למשמרת בוקר, משמרת אחה"צ ומשמרת בזום. ארבעה מורים גויסו, חלק מהמורות לא יכלו לחזור מכיוון שבני הזוג שלהן גויסו, והנהלת בית הספר במשחק ג'אגלינג גאוני, עשתה ככל האפשר בכדי ליצור מצב דמוי שיגרה. להביא כל שכבה לשבוע, שבועיים, להחליף בין הכיתות, לשנות מערכות שעות ולוודא שכל תלמיד מקבל את המיטב לו הוא נדרש, כשחזרנו להיות אזור "ירוק" הוכנסו כל התלמידים לביה"ס. ימי מלחמה, אנחנו עדיין עם מערכות שעות 100 קל לכתוב, קשה מאד לבצע, אבל זו המציאות. לאחר שעות שבועיות חסרות של צוותים במילואים, ילדים מוטרדים ומודאגים מהמצב, ובית 100 משתנות, ספר שעושה ככל יכולתו ללמד, להכיל, לחבק ולאפשר לכולם ללמוד כנדרש. , ונעזרים במכינה ובש"ש להשלמת המשמרות. החליבה 8 במשק החקלאי אנו חסרים ברפתן שגויס בצו לא יכולה להמתין, גם לא קטיף החסה. את חנוכה ציינו לאור חנוכיות בצו השעה, חנוכיות של טנקים, של תקווה, של חושך ואור, של טילים, של צבא, אחדות, ועצבות רבה. הדאגה לנעדרים ולחטופים, לצד ביטול אירוע הדלקת הנרות של הבוגרים.

״ - מיצג בתחרות חנוכיות תשפ״ד אל האור החושך מן ״

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online