אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

ממדף הארכיון 1946 תוכנית "חגיגת הביכורים" בכפר בשנת תש"ו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online