אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

א' לפקודת מס הכנסה 46 טיפול בסעיף סעיף כל המסמכים הנדרשים והבהרות שנדרשנו להסביר הוגשו למס הכנסה. א'. 46 אנו ממתינים להחלטה בבקשתנו להכיר בעמותה כמוסד ציבורי לקבלת תרומות לפי סעיף בוגרים למען בוגרים" תשפ"ד זו השנה השלישית שהנהלת הכפר יצאה לדרך עם הפרויקט "בוגרים למען בוגרים" תשפ"ד. יעוד הפרויקט לגייס תרומות למלגות ללימודים אקדמאיים עבור בוגרי הכפר הצעירים. הפרויקט נערך מהכפר. הבוגר הסטודנט הצעיר, ₪ 5,000 , כנגד ₪ 5,000 בשילוב מפעל הפיס, כאשר הוא מעמיד סטודנטים צעירים. 20 שעות בכפר. לכפר השנה 70 , ובנוסף מתחייב להתנדב ₪ 10,000 מקבל השנה בעקבות המלחמה, קיים קושי לגייס את כל המלגות. בוגרים יקרים, בואו נרתם לגיוס תרומות ע"י חברינו בני המחזור, בני משפחה/חברים בעלי עסקים שהתרומה הנה הוצאה מוכרת עבורם. תרומה בכל סכום תתקבל בברכה ובתודה.

19950086 , מס. חשבון 668 בנק לאומי, סניף ניתן לתרום לכפר גם ע"י העברה בנקאית ל

מפגשי "בוגר מספר" הנהלת העמותה החליטה לקיים מפגשי בוגרים בנושא "בוגר מספר" עם בוגרים/אישים מעוררי השראה. אנו מתכננים לקיים במהלך השנה מספר מפגשים. מפגש ראשון של "בוגר מספר" התקיים בכפר עם אלי מזיג . אלי הוא בוגר הכפר ואף שימש שנים 2023 מאי 2 ביום כמדריך. האירוע נערך לרגל הוצאת ספרו רבטים בשל"ג, במלחמת 202 סיפורה של פלוגת הרב"טים מגדוד הצנחנים (. אלי שיתף את 1982 של"ג )מלחמת שלום הגליל המשתתפים במפגש בחוויותיו בקרב מנקודת ראות של לוחם.

השתתפות כספית של חברי העמותה לפעילות העמותה הננו להבהיר כי אי התניית חברות בעמותה בתשלום דמי חבר שנתיים היא לאפשר תרומות בכל סכום הנראה לכל אחד לפעילות העמותה למען הכפר והחניכים. ציון דרכי תשלום לעמותה : באמצעות אחת הדרכים התשלום לפקודת: "אביב" אגודת בוגרים וידידים של כפר הנוער בן שמן – * 7290500 , ניר צבי, מיקוד 12 המחאה לכתובת דאר: שושנה דיסקין – הצאלון * 050-6803088 . תשלום בכרטיס אשראי: יש לפנות לשושנה דיסקין בטל * 2673222 , מס. חשבון 936 העברה בנקאית – בנק לאומי, סניף * )עמותת אביב( 050-6995997 . – דרך מזכיר העמותה, דורון אוחיון בטל bit באמצעות

4458

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online