אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

לזכרו של נח שקלאר 7.2 חנה משה ג'קמן

2011 תקציר תולדותיו עפ"י ספרו – "לפני המבול ואחריו" בהוצאה משפחתית

. 1918 נח נולד במשפחה מסורתית בעיירה נייסוויז בפולין בשנת מילדותו זכר נח את ארמון הדוכס בעיירה ופארק יפה לצידו בו אפשרו לכל התושבים לבלות .

הדוכס בעל הפארק אהב גם את ה"דג היהודי" ובכל יום שישי היו דגים באגם קרפיונים, ונשים מן הקהילה היהודית היו מכינות לו את ה"גפילט פיש". כנער הלך נח לתנועת ה"שומר הצעיר" שדגל בערכיה )ולימים בארץ המשיך לתמוך במפ"מ(. בתיכון למד בגימנסיה המקומית בעיר. והיטלר עלה לשלטון, הדבר הורגש בעיירה עם עלייתו ויחסו של 1933 כאשר הדוכס נפטר בשלהי שנת הדוכס החדש לקהילה היהודית. הפארק עליו מספר נח הפך לימים לקבר אחים ליהודי העיירה אשר נרצחו באקציה הראשונה. בתי כנסת ותנועה ציונית רחבה ופורחת שהושפעה מהופעת הרצל והקונגרסים 14 היו בעיירה זו ארצה ויישבו את דגניה ב'. 1920 הציוניים. חלק מיהודי העיירה היו חלוצים ראשונים וכבר עלו בשנת לנוער בגילו של נח החיים היו די משעממים בעיירה. הם חיפשו תכנים חדשים בעלי אופי חילוני, והתנדבו לכיבוי אש, נגנים בתזמורת ועוד. עם פרוץ המלחמה כבשו הסובייטים 1939 בשנת את האזור, השלטון עבר לידיהם, והמצב הכלכלי השתנה והישפיע על אביו של נח שהיה סוחר עורות. התגייס נח לצבא האדום, ושירת 18 בגיל 1940 בשנת בתפקידים רבים. הוא וחבריו ידעו שהם "בשר תותחים". למזלו, שרד את המלחמה למרות הכל. עם תום המלחמה מצא עבודה בפנימיית ילדים של "השומר הצעיר" בה למדו ודברו עברית, חגגו את השבת ואת חגי ישראל. משם החל לנוע ברחבי אירופה כאשר פניו לארץ ישראל. הוא פעל במחנות עקורים בגרמניה, לימד, הדריך וריכז פעילויות. באחד מהם פגש את שרה אדלר מי שתהיה רעייתו ואם בנו. עלו נח ושרה ארצה למשפחה בתל אביב, ואז הומלץ ע"י ד"ר יוסף יעקובסון לעבוד 1949 בסוף יוני בכפר הנוער בן שמן לאור ניסיונו הרב עם הילדים לאחר המלחמה. ילדי הכפר היו עדיין בכפר ויתקין עקב הפינוי. לשם היגיעו נח, כמדריך ומורה, ושרה כאם 1950 בשנת בית. נח מציין בספרו, שעל אף ניסיונו הרב בעבודה עם נוער, כאן נתקלו בבעיה של נוער מתרבויות שונות וזרות לו ולחלק גדול מן הצוות, וכולם למדו תוך כדי עשייה. נח שימש כמדריך ומורה ומרכז "חברת הילדים" ומנהל פדגוגי. נח אהב את החינוך לפשטות וצניעות. מקבוצה ב' ח"י , איתם נוצר הקשר החזק ביותר בהיות רובם יוצאי 11-12 תחילה עבד עם ילדים בני שואה, וגם הוא שבא משם פיתח יחס מיוחד ואמפתיה לעזור ולעודד להבין ולסלוח.

41

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online