אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

בבן-שמן, לא הייתה מספיקה קבלת השבת הזאת, לא הייתה מספיקה גם שחרית של מחר. היינו צריכים לדומם את השמש בשמיים ואת הירח בעמק איילון, וזה לא היה מספיק כדי שאספר. הרבה זיכרונות יש לי מחיי הארוכים. הרבה מהם שכחתי במשך הזמן, אבל את השנתיים , בקבלת שבת בבן-שמן. 16 בבן-שמן אני לא שוכחת. וכרגע אני מרגישה כאילו אני בת עכשיו שוקי הראה לנו סרט ב"מוזיאתר". בין השאר הופיע שם , אז עוד לא נשיא ,שמעון פרס. אני יודעת שבן-שמן, בצדק, מתהדרת בזה שממנה יצאו לא מעט גדולי העם שלנו נשיא ועוד. אבל אומר לכם שלדעתי, לא פחות מזה ואולי אפילו יותר, בן-שמן צריכה להתהדר בדורות על גבי דורות של בוגרים עלומי-שם, פועלים ורופאים ופרופסורים ואחיות, ומורים, אמנים, יוצרים בתחומים שונים, וגם משרתים בכוחות הביטחון של מדינת ישראל שהקימו אותה ומגנים עליה. בסוגריים אומר: הקבוצה שאיתה באתי לבן-שמן מנתה עשרים חברים, בנים ובנות. במלחמת העצמאות היינו חברים בקבוצת גזר, לא רחוקה מכאן, והקבוצה הותקפה על-ידי כוח גדול של חברים של המשק, ועוד תשעה חיילים. מבין 19 הירדנים, והתפתח קרב קשה. בקרב הזה נפלו חברים אלה היו שישה בוגרי בן-שמן. אני חושבת שבן-שמן ראויה להתהדר בשורה ארוכה 19 ארוכה של אנשים טובים, ישרי-דרך, נקיי-כפיים, חרוצים, שעוד מעט גם אתם תצטרפו אליהם. אינני יודעת אם יושב פה בינינו נשיא לעתיד, אולי נשיאה, נשיא בית המשפט העליון. אינני בטוחה. אבל בוודאי יושבים פה רבים רבים שיתרמו הרבה למדינה. באחד הימים בן-שמן תעלה על נס את פועלכם, ואתם תאמרו בגאווה ועם ברק בעיניים: אני בוגר/בוגרת בן-שמן, כפי שאני עושה את זה."

שחרית מוסיקלית

קבלת שבת

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online