אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

באותה עת ד"ר להמן היה חולה מאד, הוא נפטר חודשיים לאחר מכן. על המפגש של ד"ר להמן עם נציגי הארגון באותו היום כותבת בתו, איה להמן, בספרה "חזון ומורשת" ומתארת את חולשתו הפיזית של להמן, אך יחד עם זאת מציינת איה את כושרו הרטורי ויכולתו להרשים את הנוכחים בדבריו למרות מחלתו הקשה. בהדסה נעורים, והופתעו 1978 בארגון בישראל ידעו כי הכנס הראשון שנערך בארץ התקיים בשנת )על פי מסמכים 1958 מאד לגלות על ידנו כי הוועידה הראשונה בישראל נערכה בירושלים בשנת שחשפנו מארכיון הכפר(, ועל כך הודו לנו מאד. פיצ'ה ישראל חנך בכנס לוגו חדש שעוצב במיוחד ע"י חניכי כפר הנוער בן שמן. שנים לאחר אותו ביקור בבן שמן, נבחרה מנהלת הכפר כחברה בוועד המנהל של הארגון 65 עתה האירופאי. אכן כדבריה: " בן שמן מיוצגת בגאווה גם בליגה הבינלאומית".

קטע מתוכנית ימי העיון 1958 של הועידה העולמית

לוגו של אירגון פיצ'ה ישראל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online