אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

ממרכז התיעוד )פיצ"ה( . F . I . C . E ד"ר עמיחי ברלד מציג את הקשר המיוחד בין כפר הנוער בן שמן לבין ארגון העולמי. אנו מברכים את ד"ר אילנה טישלר, מנהלת הכפר, על מינויה לחברה בוועד המנהל . F . I . C . E האירופאי של ארגון לוחמים. שני עובדי 13 נפלו 14.12.1947 בהתקפת הלגיון הירדני על השיירה לבן שמן ביום הכפר היו אמורים להצטרף לשיירה. תחילה הם לא נמצאו בין ההרוגים או בין הפצועים והיה חשש כבד לגורלם. ילדיהם מביאים לידיעתנו את האירוע: • משפחת סיבהי-סיבי, מספרת על אביהם, שלום, במאמר סיפור הרדיו בשיירה. • יעל נעמן-יעקבי, מספרת על אביה, קונרד, בכתבה על ילדות במלחמת העצמאות. על אדמות בית עריף - אדמות בן שמן. היה 1906 בית חרושת לשמן חדיד-עתיד הוקם בשנת זה ניסיון ראשון לתיעוש מודרני של הארץ. . צבי ארז העלה זרקור על קורותיו. במדור זיכרונות מבן שמן העלו זיכרונות: אלי עמיר-אלברוט הוא חבר נאמן של עמותת "אביב" מאז הקמתה. התחנך בכפר בין השנים . 14 עד גיל 7 , מגיל 1936-43 3 יעל נעמן-יעקבי. אביה, קונרד יעקבי, היה מנהל האחזקה בכפר. התחנכה בכפר במשך שנים עד לפינוי הילדים במלחמת העצמאות. יעל מתארת בהרחבה בכתבתה את הפינוי. במדור לזכרם, אנו מעלים את זכרם של בוגרי הכפר יהודית שקד ויוחנן מיינרט ושל המורה והמחנך נח שקלאר יובל, בנה של יהודית שקד, מתאר בהרחבה את קורותיה. תשומת ליבכם לדברים שנשאה . 13.09.2019 יהודית בפני החניכים כאשר התארחה בכפר בקבלת שבת ביום שנים. ריכז את חברת הילדים. 17 נח שקלאר. מורה ומחנך במשך . חנה משה ג'קמן מתארת את תקציר חייו על פי ספרו "לפני המבול ואחריו". 105 נפטר בגיל יוחנן מיינרט. יוחנן היה בוגר גאה ומסור של הכפר. המורשת והמסורת של הכפר היו שזורים בחייו. היה חבר עמותת "אביב" מאז היווסדה. יוחנן שימש דוגמה ומופת של בוגר בן שמן. כפרי נוער שהציגו את עשייתם החקלאית המתקדמת, ונערך טקס מרשים 24 בטקס התארחו , העלה את רשמיו מהאירוע. 1955 בהשתתפות שר החינוך. אורי אופיר, בוגר הכפר מחזור חנה משה-ג'קמן מעלה את סיפורה של הקבוצה הראשונה הזו של התהוות מפעל עליית הנוער. זיכרונות מבן שמן לזכרם

קריאה מהנה צבי ארז עורך

052-4282062 , מיכל גורן 054-7750850 , חנה ג׳קמן 054-4952808 ד״ר עמיחי ברלד

03-9646426 . עיצוב והדפסה: דפוס השלום ראשון לציון טל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online