אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

ממרכז התיעוד ע״ש ריכרד לוינזון שער חמישי -

וכפר הנוער בן שמן F.I.C.E. ארגון 5.1 ד"ר עמיחי ברלד

בחודש ספטמבר האחרון התקיים בבלגרד קונגרס של ארגון פיצ"ה הבינלאומי. למפגש הזה היגיעו 2015 משלחות מכל העולם. מנהלת הכפר, ד"ר אילנה טישלר, השתתפה גם היא שכן משנת משמשת אילנה כמזכ"לית פיצ"ה ישראל, ועתה נבחרה כחברה בוועד המנהל של הארגון האירופאי. כל הכבוד! מהו אותו ארגון, ומהו הקשר המיוחד ו"ההיסטורי" לבן שמן? Federation International des Com- )פיצ"ה( הם ראשי תיבות מהשפה הצרפתית F.I.C.E בחסות אונסק"ו 1948 ( - ארגון בינלאומי לקהיליות ילדים אשר הוקם ב munautes d'Enfantsph ויוניצ"ף בשוויץ. לאחר מלחמת העולם השנייה נוצר צורך בשיתוף פעולה כדי לתמוך במחנכים ובארגונים אשר טיפלו בילדים ונוער בסיכון , ובכאלה שהיו פליטים ו"עזובים". הארגון הוקם תחילה באירופה, אך עד מדינות. 156 מהרה התפשט גם לאפריקה ולצפון אמריקה. כיום חברות בארגון החזון של פיצ"ה כפי שמופיע באתר האינטרנט של הארגון: "יצירת רשתות ברחבי העולם כדי לתמוך בפעולות ובכל העובדים עם ילדים בסיכון, ילדים עם צרכים מיוחדים וילדים וצעירים בטיפול חוץ ביתי. כל הפעילויות מכוונות לכבד את האישיות, האינטרסים והצרכים של הילד או הצעיר." 2007 , 1978 , 1958 מפגשי הארגון נערכים בדרך כלל פעמיים בשנה. בארץ נערכו קונגרסים בשנים .2012 בארכיון הכפר שמורים מסמכים המלמדים על הקשר של הארגון עם בן שמן. , ארבע שנים בלבד לאחר הקמת הארגון, הוענקה מדליית כבוד ותעודת הוקרה לד"ר 1952 בשנת להמן על פעילותו בכפר הנוער בן שמן. שר החינוך והתרבות, בן ציון דינור, שלח לד"ר להמן ברכה .1952 אוקטובר 6 לזכייתו במדליית הכבוד ב- . ד"ר להמן השתתף 4/4 - 31/3 : התקיימה ועידת הארגון בירושלים בין התאריכים 1958 בשנת באולם וויז באוניברסיטה 20:00 בוועידה זאת ובדיונים שנערכו .טקס פתיחת הועידה נערך בשעה העברית בירושלים. הטקס נפתח בנגינת תזמורת ומקהלת בן שמן. אחד מימי הועידה הוקדש לביקור בבן שמן. הנציגים הגיעו לבן שמן לסיור ולימוד, ולפגישה עם לד"ר להמן. הוא הזמין חלק מהם להשתתף בחגיגת ליל הסדר שנערכה בכפר למחרת. הנציגים סיפרו כי האווירה החינוכית של הכפר השאירה עליהם רושם עז.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online