אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

מהנעשה בכפר כיום שער רביעי -

– עד המלחמה 2023 סקירה וסיכום הפעילות בכפר בשנת 4.1 ד"ר אילנה טישלר אנו שמחים לבשר כי משרד התרבות והספורט החליט להקים בכפר הנוער בן שמן מועדון ספורט רב ענפי. משמעותו של הקמת מועדון ספורט מעין זה, היא הכרה בתוכניות הספורט המקצועניות בכפר כגון: אתלטיקה קלה ואופניים היום, וטניס שולחן וכדורסל בעתיד. ברשימת החלומות של הכפר בעתיד גם בריכת שחייה אולימפית. הכרת משרד התרבות והספורט מלווה גם בתמיכה כלכלית לארבע השנים הקרובות. מארו טאפרו, בוגר הכפר, זכה בתואר סגן אליפות העולם במרתון, במינכן, ובמקביל זכתה קבוצת האצנים, הנם בוגרי כפר הנוער בן שמן 6 האתלטיקה של ישראל במקום הראשון. שישה מתוך השנה הרחבנו את מעגלי ההתנדבות בכפר, וארחנו בנוסף לבנק דיסקונט שמגיע מדי שנה להתנדב בכפר בשיתוף עם עמותת "הזנק", ביום המעשים הטובים אירחנו את "קרן אריסון", שהתנדבו מתנדבים מחברת 100 בנוכחותה האישית של שרי אריסון בכפר, ובנוסף היה יום התנדבות של מעל "אסטרהזניקה" ששיפצו, צבעו ובנו אביזרים שונים לכפר. מכינת "אדרת" הקימה בשיתוף עם הפנימייה פעילות בסגנון תנועת נוער בכפר, ואחת לשבוע, נערכת פעילות משותפת בין חניכי הכפר לבין חניכי מכינת אדרת. בשיתוף עם המועצה לשימור אתרים ומשרד מורשת בירושלים, קיבלנו הקצאה לשלב נוסף לשיפוץ הרפת ההיסטורית. כרגע, עקב המצב והמלחמה, כל התקציבים מוקפאים. בשנת הלימודים תשפ"ג השתתפה אילנה מנהלת הכפר בתוכנית חינוכית של "דרך כפר", בה הכירה את תפישת העולם המושתתת על דרכו של ד"ר זיגפריד להמן ואריה סימון. במסדרת התוכנית, ביקרה אילנה בכפר הנוער "אגהוזו שלום" ברואנדה. בשנת הלימודים תשפ"ד, החלה תכנית "דרך כפר" בבן שמן, לצוות ההנהלה והפורום המרחב של הכפר.

אסטרהזניקה )חברת תרופות( בהתנדבות בכפר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online