אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

ומשהחל הטקס העין לא שבעה מראות, התלמידים הציגו את ענפי המשק העיקריים, ואף מיקומו של חדר האוכל לא נפקד. וההופעות במחול ובזמר הרנינו את הלב. היו ברכות ואיחולים לעובדים אהובים שהשנה יפרשו לגמלאות, וכמדי שנה המשפחות שהתברכו בתינוקות השנה עלו איתם לבמה. במסגרת הבאת הביכורים התקיים טקס ביכורים בצמדים של בוגרי עליית הנוער הוותיקים שלמדו בכפר בן שמן ותלמידים צעירים שעובדים כיום באותו ענף משק שבו עבד הבוגר. בין המברכים היו , כאשר 1948 שנים, בשנת 75 בוגרים שהוותיק מביניהם, יוחנן מיינרט, סיים את לימודיו בבן שמן לפני הוא ובני המחזור שלו השתתפו בהגנה על בן שמן הנצורה עד לשחרור במבצע "דני". כשהירח וכוכב מלווה הפציעו מעל הבמה, הוסיפו נופך קסום לאירוע. 71 כדי להמחיש שמסורת טקס הבאת הביכורים נשמרת, מצורפת תמונה מתהלוכת הביכורים לפני , כשאני בן החמש עשרה נוהג בטרקטור שאליו רתום הקומביין. 1952 שנים, בשנת 1955 אורי אופיר בוגר מחזור

1952 אורי אופיר נוהג בטרקטור בטקס הביכורים בשנת

מברך בטקס הביכורים 1948 יוחנן מיינרט בוגר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online