אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

כבכול שנה, לקראת יציאתה של חוברת חדשה תכננו כי הנושא המרכזי יהיה: דת- דתיות- רליגיוזיות במערכת החינוך כהדהוד לשיח הלוהט שהתקיים במדינה בנושא "הדתה". באוקטובר טרף את כל הקלפים בכל מקום במדינה לנוכח התקפת המרצחים 7 אלא שה והטבח שנעשה בתושבים וחיילים ע"י מחבלי חמאס ביישובי עוטף עזה. אסון שלא ידענו כמוהו במדינה. במתקפה זו נרצחו גם שלושה מבוגרי הכפר. משפחת בן שמן משתתפת בצערם העמוק של משפחות הנרצחים בטבח בוגרי הכפר, עדיאל טויטו, דולב סויסה ואשתו הודיה, ושל בוגר הכפר חלל צה"ל סרן איתי הושע, זיכרונם לברכה. הבאנו בחוברת דברים לזכרם. במצב החדש בחרנו להציג כנושא מרכזי את התמודדות הכפר במלחמת חרבות ברזל. ד"ר אילנה טישלר, מנהלת הכפר, מתארת בהרחבה את התמודדות הכפר בתקופה קשה ומורכבת מאד זאת. במיוחד בתקופה זו, הכפר הוכיח בעשייתו האדירה למען המפונים את הרוח הבן שמנית ואת ערך הערבות ההדדית. מקור גאווה גדול לכולנו. יש לציין את ההירתמות והנתינה האדירה של כל הצוות לביצוע המשימות הלא שגרתיות. החניכים היו שותפים וסייעו למשימות הכפר ולקחו חלק בפעולות התנדבות בכפר ומחוצה לו. בוגרי הכפר לדורותיהם התגייסו לתמוך בכפר במשימות השוטפות לקח 1968 ובפעילויות הפוגה למפונים ולילדי הכפר. עמרי מרון , בוגר הכפר מחזור על עצמו לארגן חלק בפעילות ההתנדבות של בוגרים ומתאר את פעילותו. הקדשנו שער לנושא פינוי יישובים בזמן חרום. המלחמה שפרצה הביאה עימה פינוי נרחב של תושבים למקומות רבים בארץ. העיסוק בפינוי והשלכותיו הזכירה לנו גם ימים אחרים בתולדות מדינת ישראל שבה פונו תושבים מבתיהם בעת חירום. ד"ר עמיחי ברלד הציג סקירה כללית על פינוי ישובים בישראל. לא יכולנו שלא להיזכר בפינוי ילדי בן שמן במלחמת תש"ח אשר פונו לאחר המתקפה של לוחמים. הבאנו בחוברת 13 הלגיון הירדני על שיירת האספקה לבן שמן שבה נהרגו זו את הרשמים של ילדי בן שמן המפונים מתוך עיתוני הילדים של הימים ההם הנמצאים בארכיון, ואת חוויותיהם של ילדים בעיניהם הבוגרות. שנה להיווסדה בכפר הנוער בן שמן במסגרת חגיגת הבאת 90 עליית הנוער ציינה הביכורים תשפ"ג. הכפר נבחר לארח את הטקס לציין כי קבוצת הנוער הראשונה של עליית הנוער היגיעה לכפר הנוער בן שמן. דת- דתיות- רליגיוזיות במערכת החינוך התמודדות הכפר במלחמת חרבות ברזל. פינוי יישובים בזמן חרום שנה להיווסדה בכפר הנוער בן שמן

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online