אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

2010 תמונה מספר המחזור של קבוצת שקד אלמוג עדי יושבת מימין דברים שכתבו חברות על עדי בספר המחזור: עדי טויטו – אם לוויכוח איתה תכנס, יש סיכוי שקצת תתבאס את הצדק היא תרדוף והיא זו שצודקת בסוף מעיין אלימלך כתבה: כשהיא נכנסת לכיתה, כולם ישמעו בקולה. מוזיקה "שחורה" אצלה מובילה נופר דנינו כתבה: אצלה זה ידוע בכל סוף שבוע נמצאת באירוע ... קבוע!! על רעיונות לאופנה, איפור ותכשיטים כולם איתה מתייעצים חברה טובה שומרת סוד ועושה הרבה כבוד

. אני זוכר את המפגש הראשון עם עדיאל. 2007 עדיאל הגיעה למוזיאתר בשנת נערה עם מרץ והרבה אנרגיות, נחושה וממוקדת מטרה. כבר אז הבחנתי שיש לה קתימב"ה : קול, תנועה, ידע מבט, בטחון, הופעה. בעצם כל מה שצריך כדי להנהיג ולעמוד מול קבוצה הרגשתי שעדיאל יכולה ומסוגלת לנהל את המוזיאתר. גם חניכי המוזיאתר זיהו את היכולות שלה ובחרו בה להיות מנהלת המוזיאתר. אני משוכנע שבמסיבה ברעים כאשר המרצחים השפלים הגיעו היא לא נכנעה עד אשר כדורי המרצחים שמו קץ לחייה. יהיה זכרה ברוך ! נזכור אותה לעד. שוקי שוקרון

מבט על המוזיאתר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online