אביב – עמותת בוגרי בן שמן | שיבלים 45

תוכן העניינים

צבי ארז

דבר המערכת שער ראשון - כפר הנוער בן שמן במלחמת חרבות ברזל

3

4 7 9

ד"ר אילנה טישלר

סקירה על ההתמודדות ופעילות הכפר במלחמה תמיכה והתנדבות בוגרים לכפר בתקופה זו

1.1 1.2 1.3

עמרי מרון

לזכרם של בוגרים נרצחי הטבח: דולב סויסה ואשתו הודיה ז"ל

פסקל ארזואן

11 14

נסיה בועז המשפחה

עדיאל )עדי( טויטו ז"ל

לזכרו של בוגר הכפר, חלל צה”ל – סרן איתי יהושע ז"ל

1.4 שער שני - פינוי ישובים בעתות חרום בישראל

16 18 19 21 23 24 26 28 29 31 32 34 35 36 38 41 43

ד"ר עמיחי ברלד

סקירה על פינוי ישובים בישראל רקע לפינוי הכפר במלחמת תש"ח

2.1 2.2

צבי ארז

חנה משה ג'קמן

רשמי חניכים בזמן פינוי הכפר במלחמת תש"ח

2.3 שער שלישי - כפר הנוער בן שמן ועליית הנוער

שנה להיווסדה 90 עליית הנוער חגגה בכפר

3.1 3.2

כרזה – כפר הנוער בן שמן ועליית הנוער שלובים זה בזה

חנה משה ג'קמן

סיפור הקבוצה הראשונה של עליית הנוער

3.3 שער רביעי - מהנעשה בכפר כיום

ד"ר אילנה טישלר

עד המלחמה 2023 סקירת הפעילות בכפר בשנת

4.1

דני בר

חוגג יובל 73 כנס מחזור 4.2 שער חמישי – ממרכז התיעוד ע"ש ריכרד לוינזון

. וכפר הנוער בבן שמן F . I . C . E ארגון

ד"ר עמיחי ברלד

5.1 5.2 5.3

משפחת סיבהי-סיבי

14.12.1947 סיפור הרדיו בשיירה לבן שמן זרקור על בית חרושת לשמן חדיד-עתיד ארכיון כפר הנוער בן שמן בספרייה הלאומית

צבי ארז

5.4 שער שישי - זיכרונות מבן שמן

אלי עמיר

זיכרונות מבן שמן

6.1

יעל נעמן – יעקבי

ילדות במלחמת העצמאות

6.2 שער שביעי - לזכרם

יובל שקד

לזכרה של יהודית שקד לזכרו של נח שקלאר לזכרו של יוחנן מיינרט 7.3 שער שמיני- מהנעשה בעמותה 7.1 7.2

חנה משה ג'קמן המשפחה וחברים

47

צבי ארז

2023 סקירת פעילות העמותה בשנת כריכה אחורית פנימית 4.6.46 צילום תוכנית חגיגת "הבאת הביכורים"- ה' סיון תש"ו כריכה אחורית חיצונית שנה לעליית הנוער 90 פסיפס תמונות מאירוע

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online