בית עמנואל | מרכז תרבות בית רוזן

בית רוזן מרכז קהילתי ספרדית מתקדמים סימי בן זקן

מבוגרים יום ג'

שעות:

15:30-17:00

5

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online