בית עמנואל | מרכז תרבות בית רוזן

חל“צ )

בית רוזן מרכז תרבות

, רמת-גן 89 מרכז תרבות בית רוזן, ביאליק 03-7517207 : טלפון beit-rozen@ramat-gan.muni.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online