בית עמנואל | מרכז תרבות בית רוזן

בית רוזן מרכז קהילתי

היכרות עם יסודות הציור ולמידת טכניקות שונות לילי ונטורה

מבוגרים יום א' שעות: 11:30-13:30

4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online