בית עמנואל | מרכז תרבות בית רוזן

בית רוזן מרכז קהילתי

פלדנקרייז תלמה אדם

מקסימום תנועה במינימום מאמץ תרגול המתאים לכל אדם שרוצה לשפר את איכות חייו ופעולותיו היומיות.

שעות

ימים

גילאים

09:15-10:00 09:00-09:45 18:00-18:45 18:50-19:35

ב' ד' ב' ד'

מבוגרים

2

מבוגרים

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online