בית עמנואל | מרכז תרבות בית רוזן

ביטול השתתפות או העברה מחוג לחוג | נהלי הרשמה

חל“צ )

כללי: בית עמנואל שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להחליף מועדי החוגים ומדריכים. הרשמה לחוג לאחר השתתפות בשיעור ניסיון כרוכה בתשלום עבור שיעור זה. . יוחזר שיעור במועד אחר במקרה של היעדרות מדריך, במקרים בהם לא ניתן יהיה לקיים מפגשים עקב הנחיות הממשלה או גורם מוסמך אחר, בית עמנואל תהא רשאית לבצע את פעילות החוגים באופן וירטואלי/מקוון במקום מפגשי החוגים הפרונטליים ואלו ייחשבו כחלק מתוכנית החוג והמשתתף ישלם את התמורה המלאה. במידה ועקב הנחיות משרד הבריאות כל משתתפי החוג יישלחו לבידוד – השיעורים יעברו לזום במחיר החוג הרגיל או יוחזרו במהלך שנת הפעילות . בכל מקרה אחר יוחזר התשלום למשתתפים. במקרה של חוסר משמעת, רשאי מנהל/ת מרכז החוגים להפסיק את פעילות המשתתף. אישור מחלה רצופה החזר תשלום בגין ימי מחלה יאושר לאחר הצגת יום ומעלה 14 של יש להגיש אישור מחלה עד חודש מיום המחלה. מופעים, תחרויות, ספרי לימוד, ביגוד, חומרים שונים וכל ציוד או אביזר אחר לעבודה מעשית אינם כלולים במחיר החוג, אלא אם צויין אחרת.

לקוחות יקרים, ברכות על רישומכם לחוגים של בית עמנואל, אנו מאחלים לכם שנת פעילות פורייה ומהנה. בית עמנואל שמה לעצמה כיעד את איכות רמת ההדרכה ומתן שירות אדיב ומקצועי. ניתן לעיין באתר ביחס למיקום המרכזים הקהילתיים של בית עמנואל, ימי פעילות ושעות החוגים. במהלך החודשים ספטמבר – אוקטובר, בהם חלים חגי תשרי, מחיר החוגים יקבע לפי מספר השיעורים בפועל. ביתר החודשים ועד לסוף שנת הפעילות, התשלום יהיה עבור חודש מלא. , בימים א'-ה' במרכזי החוגים בלבד הרשמה/ביטול/העברה תתבצע .19:00-15:00 בין השעות הרישום לחוגים מתבצע באמצעות המחאות או בכרטיס אשראי, בתשלום מראש לכל השנה. כיצד מבטלים השתתפות בחוג? אם החלטתם לבטל את השתתפותכם בחוג, עליכם להודיע על כך בכל חודש. 24 למנהל\ת מרכז החוגים בו הנכם משתתפים עד לתאריך המשתתף בחוג יסיים את פעילות החוג והתשלום של אותו החודש, לחודש העוקב לא ישתתף יותר בחוג ולא ייגבה תשלום. 1־ והחל מה –2021 באפריל 18 לא ניתן לבטל השתתפות בחוגים לאחר תאריך לאחר מועד זה אין החזר תשלום בגין הפעילות. מעבר בין חוגים: עליכם להודיע למנהל/ת המרכז על רצונכם לעבור לחוג אחר. מעבר לא מחוג לחוג יתבצע על בסיס מקום פנוי, ורק בתחילת כל חודש – . הפרשי העלויות יערכו תתאפשר העברה מחוג לחוג במהלך החודש בהתאמה.

בית עמנואל עושה הכל למען הצלחת פעילות החוגים במרכזים. מפעלי בית עמנואל (חל"צ) מחלקת המרכזים הקהילתיים

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online