אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה, תשפ"ג

מהדורה דיגיטלית

בית הספר ללימודים מתקדמים אוניברסיטת בר-אילן

הענקת התואר דוקטור לפילוסופיה תשפ"ג

דוקטור לפילוסופיה הענקת התואר

The English Brochure can be Found Following the Hebrew One

2

תואר דוקטור לפילוסופיה

ב"ה

סדר טקס הענקת התואר דוקטור לפילוסופיה 64 מחזור י' בתמוז תשפ"ג, 29.06.2023

תהלוכה אקדמית קריאת פרק תהילים רב הקמפוס הרב שלמה שפר, ברכות נשיא פרופ' אריה צבן, רקטור פרופ' אמנון אלבק, דקנית בית הספר ללימודים מתקדמים פרופ' רונית שריד, נציג מקבלי התואר ד"ר גבע יפתח, הענקת התארים

3

הענקת התואר

דוקטור לפילוסופיה

4

תואר דוקטור לפילוסופיה | תוכן עניינים

6

ברכות

10

הפקולטה למדעי היהדות

15

הפקולטה למדעי הרוח

19

הפקולטה למדעי החברה

25

הפקולטה לחינוך

27

הפקולטה למדעי החיים

30

הפקולטה למדעים מדויקים

34

הפקולטה להנדסה

35

הפקולטה למשפטים

36

היחידה ללימודים בין-תחומיים

39

הפקולטה לרפואה

5

תואר דוקטור לפילוסופיה | ברכת הנשיא

בוגרי ובוגרות תואר דוקטור, בגאווה רבה אנו מבקשים לברך אתכם על השלמת תואר דוקטור באוניברסיטת בר־אילן. תנאי יסוד כדי להתחיל במשימה כבדת משקל זו – מחקר דוקטורט – הוא האומץ לשאול שאלות. על כך כותב הרב יונתן (ג'ונתן) זקס: "לשאול, משמע להאמין שאיפשהו יש תשובה. העובדה שבמשך כל ההיסטוריה הקדישו אנשים את חייהם להרחבת גבולות הידע היא

עדות משכנעת לחוסר הנחת של הרוח האנושית ולתשוקתה המתמדת להתקדם, להגביה, להעמיק. [...] שאלות מעידות על אמונה – אמונה שההיסטוריה אינה אקראית, שהיקום אינו מעבר להבנתנו, שמה שקורה לנו אינו גורל עיוור." אעז ואוסיף או אפרש, שביכולתנו, ואף באחריותנו, להשפיע על גורלנו ולשנות אותו לטובה. בעוד חוסר הנחת הבסיסי הזה – שאפשר לפרוט אותו לסקרנות, ספקנות וכמיהה בלתי מתפשרת לרדת לשורש הדברים – היה הגורם שהניע אתכם והאיץ בכם לצאת למשימה, בני הלוויה שסייעו לכם לדבוק בה ולהשלים את כתיבת הדוקטורט הם האמונה ואורך הרוח, ההתמדה והנחישות. לא פעם, ההתקדמות דרשה מכם ללכת בניגוד לכיוון הרוח. ההעמקה חייבה אתכם לחפור באדמה קשה, כזו שאיש לא חרש בה לפניכם. המכשולים בדרך אילצו אתכם לייצר פתרונות יש מ ַאיִן כדי שתוכלו להגביה מעליהם ולהתגבר עליהם. וכך – בתוך כדי המאמץ האינטלקטואלי הזה – זכו המנחים והמנחות שלכם ובני ובנות המשפחה שלצדכם לראות כיצד טיפחתם לכם את היכולת לזהות אתגרים, ואת התעוזה להצביע עליהם; את הברק המחשבתי לגבש פתרונות חלוציים, ואת היושרה להעמידם לבחינה קפדנית; את כושר עמידה לנוכח ביקורת, זו של עמיתים וזו העצמית, ואת הדבקות בחשיבה העצמאית לצד הפתיחות המתבקשת כדי לשמוע דעות אחרות; גם צניעות נדרשתם לקנות לכם כדי שתוכלו להכיר בטעות, לשנות ולתקן ותמיד־תמיד להמשיך ללמוד. כל התכונות הללו נחוצות באקדמיה ובמחקר, למעשה, הן מבשרות הצלחה בכל תחומי החיים; אבל למעלה מכך, משסיגלתם לכם תכונות ויכולות אלו – צמחתם לכדי מנהיגות ומנהיגים. מציאות חיינו בעידן הזה מזמנת לנו אתגרים רבים ומהותיים. כאן בהיכלות הידע, באוניברסיטת בר־ אילן, עסקתם בסוגיות מכל התחומים, פיתחתם כלים, טכנולוגיות, פתרונות, התערבויות ורעיונות, "רעיונות משנים חיים," כתב הרב זקס "ורעיונות גדולים מובילים אותנו לאומץ, לאושר ולחיים ברוכים." בוגרי ובוגרות תואר דוקטור הבר־אילניים שלנו, אנו מאמינים בכם וביכולתכם להוסיף ולפתח רעיונות גדולים, להשפיע לטובה על האדם ועל העולם ולהוביל את החברה שלנו למחר מלא ברכה.

יישר כוח ובהצלחה בהמשך הדרך, פרופ' אריה צבן נשיא

6

תואר דוקטור לפילוסופיה | ברכת הרקטור

דוקטוריות ודוקטורים יקרים, עם קבלת התואר הנכסף, עליו עמלתם שנים, אתם פורשים כנפיים ויוצאים ״לעולם הרחב״ עם מטען של ידע אותו רכשתם בתקופת המחקר, עם הבנת חשיבותה של השאלה הנכונה, אולי אף יותר מהתשובה עצמה, עם כלי ביקורת ויכולת ניתוח – כלים ותכונות שישרתו אתכם בעולם המעשה אליו אתם יוצאים. בתקופה זו התפתחתם אישית ומקצועית והפכתם לברי-סמכא, מומחים, כל אחת ואחד בתחום הידע המיוחד לכם. ביחד, אתם חובקים עולם ומלואו, מגוון מרתק של נושאי מחקר בתחומי הרוח, האדם והחומר, של יצירות חדשות שהן כולן שלכם. אני מקווה ומאמין שמעבר למדע שרכשתם בין כתלי האוניברסיטה, גם ספגתם מרוחה המיוחדת של האוניברסיטה שלנו – רוח של שילובים, של מפגשים בין רעיונות ובין אנשים, רוח של הקשבה, הכרת והכלת האחר, רוח של יציאה מד׳ אמותיה של האקדמיה אל הקהילה, של נתינה לחברה הישראלית... שהתפתחתם לא רק כחוקרים אלא גם כאנשי רוח. בתקופת המחקר השתדלנו, אנו המנחות והמנחים שלכם, להעניק לכם מהידע, מהחכמה ומהנסיון שלנו. לשמחתנו, התהליך הוא דו-כיווני: גם אנו למדנו מכם כה רבות, ממש ברוח ״מכל מלמדי השכלתי״ (תהילים קי״ט) – ומתלמידי יותר מכולם (מסכת תענית). תודה לכם על כך. דוקטוריות ודוקטורים יקרים: המשנה במסכת אבות מתארת שלבים רכישת הידע וביישומו: ״הלומד תורה על מנת ללמד - מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.״ המחקר עצמו התמקד בלימוד עצמי. כתיבת עבודת הדוקטור היא תחילתו של תהליך ההוראה, שילך ויתפתח עם הפצתו של הידע שרכשתם ע״י פרסום מחקריכם בספרות המדעית, בהרצאות בכנסים ובדרכים רבות ומגוונות נוספות. אבל שיא ההתפתחות המתוארת במשנה עוד לפניכם: אני מאחל לכם שתהיו בין העושים, שתשתלבו ברוח בר אילן, שכל מה שרכשתם כאן יתרום וישפיע על העולם סביבכם ויהפוך אותו לטוב יותר.

בהערכה ובברכה, פרופ׳ אמנון אלבק רקטור

7

תואר דוקטור לפילוסופיה | ברכת הדקנית

אָדָם רוֹאֶה וּפִתְאוֹם הוּא נוֹכָח " לָדַעַת שֶׁהוּא רוֹאֶה" י ִׂשְרָאֵל אֱלִירָז

דוקטוריות ודוקטורים יקרים, לימודי התואר השלישי הינם מסע מתמשך של למידה ומחקר השואב את כוחו מהיכולת לראות, "וְכָל מה ׁשֶהּוא לתאר, לנתח, לשאול שאלות ולמצוא תשובות – כמאמר המשורר ישראל אלירז . דרך המחקר לא רק מציבה שאלות ומחפשת תשובות רֹואֶה חַּיָב לְהֵרָאֹות מֵחָד ָׁש, יָבֹוא מה ׁשֶּיָבֹוא" לעולם שסביבנו, היא גם מחייבת התמודדות פנימית אישית המלווה בתנועה מתמדת של התקדמות ולעיתים נסיגה. דרך המחקר כוללת גילוי ופיענוח של עולמנו, אך גם גילוי והכרה עצמית ביכולות ובתכונות האישיות שלכם/ן, חוזקות וחולשות שמשתנות ומתפתחות. שנים של מאמץ עקבי ושיטתי מגיעות לסיומן. מאחורי כל אחת ואחד מהדוקטוריות והדוקטורים החדשים יש סיפור אישי שארוג בעבודה המחקרית שזכתה להכרה והוקרה בזכאות לתואר. אני שמחה לברך כל אחת ואחד ממקבלות ומקבלי התואר על ההתמדה ועל שהגעתם לזמן הזה. ברכות! הידע שיצרתם/ן, בכל תחומי הדעת, הינו צעד נוסף המצטרף למצעדו האין-סופי של האדם בחיפוש אחר תשובות לשאלות, ולא פחות מאתגר, ניסוח השאלות עצמן. אם נדמה ידע זה למבנה שאליו מתווספות קומות, הרי שהמורים והמנחים, האוניברסיטה כמסגרת לימודים ובתוכה בית הספר ללימודים מתקדמים, הינם הפיגומים שבעזרתם הוספתם את קומת הידע שלכם/ן. אני מאחלת לכם/ן שתשכילו להשתמש בידע שיצרתם ובכלים שרכשתם בתבונה ותרבו טוב בעולמנו. תודתי לחברי הוועדה האקדמית של בית הספר ולסגנית הדקן, פרופ' זהר לבנת. תודה לרכזות המקצועיות והמסורות של המדור לתואר השלישי – ענת ברגר, אביה סגל, לימור קופרמן, ג'ואל שפינגרן ומירב ליבוביץ, לראשת המדור ללימודי התואר השלישי, עידית ברק ולמנהלת בית הספר חגית אהרן. תודה למנחות ולמנחים שליוו אתכם/ן, תודה לבנות ובני המשפחות והחברים/ות שהיו אתכם/ן ברגעי החדווה, אך גם ברגעי משבר, ותודה לכם/ן, דוקטוריות ודוקטורים יקרים, על שהשכלתם ללמוד ויצאתם מלמדים.

שלכם בברכה ובהערכה, רונית שריד

8

תואר דוקטור לפילוסופיה | ברכת סגל בית הספר ללימודים מתקדמים

"עוד תראי את כל הדרך עוד תלכי בה היא שלך

גם אם לא תהיה תמיד קלה. תביטי ותראי את כל הדרך תקבעי את מסלולה, תעברי את כל הדרך כולה." (שמרית אור)

בוגרות יקרות, בוגרים יקרים! במסע הזה שפסעתם בו יום יום שעה שעה, בשיפולי ורזי המחקר, פילסתם דרך והשארתם חותם. הצלחתכם הושגה לאחר מאמץ והקרבה. הפלא וההתרגשות של אדם המביט בעולם בצורה חדשה ומרתקת זהו רגע של הבנה, פתיחת העיניים למציאות חדשה שהייתה עד כה מוסתרת מעיניכם. הדרך לא תמיד הייתה קלה, עברתם תהליך אישי עוצמתי ומרגש. למרות הכל המשכתם, חקרתם והנה אתם עומדים כאן היום. השלמתם את הפרק הנוסף בחייכם! כל אחת ואחד מכם עם הכישרון שלו ועם השליחות המיוחדת שהיא רק שלו. "רֵא ׁשִית חָכְמָה, קְנֵה חָכְמָה; ּובְכָל-קִנְיָנְךָ, קְנֵה בִינָה" (משלי ד', ז') רוצות אנו לאחל שתמשיכו לכבוש יעדים נוספים ומטרות חדשות, להשתמש בכישורים שרכשתם ועוד תרכשו כדי להמשיך להשפיע בתחומכם. מצאו את השליחות שלכם, גם אם לעיתים הדרך מפותלת. וכעת, לפני הפרק החדש שאליו מועדות פניכם, עצרו רגע. הסתכלו אחורה וראו את כל האנשים שהיו שם בשבילכם, שחיזקו כשקשה, שהאמינו בכם ואפשרו

להגיע לאן שהגעתם. זו ההזדמנות להגיד להם- תודה! תודה למשפחות התומכות שבלעדיהן היה קשה מאוד להגיע לפסגה זו. תודה לכל החברים ולכל הקרובים שסייעו. תודה גדולה מגיעה למנחות ולמנחים שפסעו אתכם לכל אורך הדרך, והדרך הייתה ארוכה. תודה על הליווי המחקרי והרגשי. תודה לצוות המנהלי של אוניברסיטת בר-אילן, למזכירויות המחלקות, לספרנים ולספרניות ולכל יחידות האוניברסיטה שתמכו וליוו אתכם בכל תקופת לימודיכם. תודה לפרופ' רונית שריד, דקנית בית הספר ללימודים מתקדמים, על האכפתיות, הזמינות והמקצועיות. תודה לפרופ' זהר לבנת, סגנית הדיקן, על העזרה לכל אורך הדרך. תודה לצוות המנהלי של בית הספר ללימודים מתקדמים, על האכפתיות והמסירות האינסופית שלהן: ענת ברגר, מירב ליבוביץ, אביה סגל, לימור קופרמן, ג'ואל שפינגרן.

ברוכות וברוכים תהיו! בהצלחה רבה בהמשך הדרך!

חגית אהרון, מנהלת

עידית ברק, ראש המדור לתואר שלישי

9

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי היהדות

ד"ר ברנס רונה המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו אוטופיות מהוגנות: מעמד וחברה במחשבה היהודית-לאומית בראשית דרכה פרופ' שמואל פיינר בהנחיית: פרופ' יצחק קונפורטי ד"ר גלר דבורה המחלקה לתנ"ך על שם זלמן שמיר נקמה אנושית בסיפורי התנ"ך לאור סיפורי המזרח הקדום פרופ' יהושע ברמן בהנחיית: ד"ר גרבלר-ריצ'לר גליה המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו גצל קרסל ורשתות הקהילה הספרותית העברית 1986-1939 פרופ' שמואל פיינר בהנחיית: ד"ר דוד מיכל המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

ד"ר אורון ציקי המחלקה לאומנות יהודית חפצים מעצבי הווייה בביתם של בני הגיל השלישי: מהגרים וילידי קיבוץ פרופ' איליה רודוב בהנחיית: ד"ר אסקוחידו יעל המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו חקר העבדות היהודית בימי בית שני לאור מקורות יווניים – היבטים היסטוריים פרופ' עמנואל פרידהיים בהנחיית: ד"ר ארליך יוסף המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה אצל מי נשמרו מפתחות בית המקדש השני? כוהנים ומשמרות כוהנים בימי הבית השני ולאחריו – בחינה מחודשת פרופ' עמנואל פרידהיים בהנחיית: ד"ר בורגנסקי טל המחלקה לפילוסופיה יהודית כתיבה אזוטרית במשנה תורה לרמב"ם רבדים גלויים ונסתרים בחיבור ההלכתי הגדול פרופ' דב שוורץ בהנחיית: ד"ר בן דוד אלעד המחלקה ללימודי המזרח התיכון דפוסי הדעוה בארצות הברית בספטמבר: 11- בעידן שאחרי ה בחינת משנתו ומסריו של השיח' יאסר קאדי כמקרה מבחן פרופ' זאב מגן בהנחיית: ד"ר בסן בלה המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן – )2021-1996( שדות הייצור של הלאדינו בישראל מהלכים ומגמות פרופ' שמואל רפאל בהנחיית:

ניתוח שרידי צמחים מדרום הערבה ופיתוח כלי דיגיטלי מחקרי לזני גפן פרופ' אהוד וייס בהנחיית: ד"ר דמלי אוולין אליזבת

המחלקה לתנ"ך על שם זלמן שמיר העיצוב והמשמעות של מילות פרידה בספרות המקרא פרופ' אדוארד גרינשטיין בהנחיית: ד"ר הראובני אור המחלקה ללימודי המזרח התיכון פוליטיקה על כר הדשא: 2000-1968 הכדורגל בשירות המשטר האיראני ד"ר יהודה בלנגה בהנחיית:

10

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי היהדות

ד"ר יגר פלוס נעמה המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו )1862-1784( גוטהולד סלומון וראשיתה של התנועה לתיקונים בדת בגרמניה פרופ' שמואל פיינר בהנחיית: ד"ר כהנוביץ אמיר המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה עד אמצע 13- מפות ארץ הקודש מהמאה ה : מקורות, התפתחויות וזיקות 15- המאה ה פרופ' יונתן רובין בהנחיית: ד"ר כרמלי יהונתן המחלקה ללימודי המזרח התיכון מקורות ומשמעויות המילה באסלאם הקדום פרופ' אדם סילברשטיין בהנחיית: ד"ר לוי דן חיים המחלקה לפילוסופיה יהודית מצוות הצדקה במשנתו של רבי נחמן מברסלב פרופ' דב שוורץ בהנחיית: ד"ר ציפי קויפמן ז"ל ד"ר לוסטיגמן רן המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות קריאּותם של טקסטים משפטיים המיועדים לציבור הרחב

ד"ר הרשקוביץ סילביה המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו החוליה החסרה: נשים יהודיות וארגוניהן ברומניה במחצית הראשונה של המאה העשרים פרופ' משה רוסמן בהנחיית: ד"ר ויטלזון יהודה המחלקה לאומנות יהודית ייצוגה של הדת היהודית בקולנוע הישראלי פרופ' איליה רודוב בהנחיית: ד"ר מור פרסיאדו ד"ר וייט טניה המחלקה לפילוסופיה יהודית הזיקה שבין הגות שלאחר-השואה לפוסטמודרניזם במשנתו של ארווינג (ייץ) גרינברג פרופ' חנוך בן-פזי בהנחיית: ד"ר וייס מרים המחלקה לפילוסופיה יהודית משנתו של דניאל שליט כתגובה ציונית-דתית לפוסטמודרניזם פרופ' חנוך בן-פזי בהנחיית: ד"ר זגדון מחולה המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן יחסי רב ותלמיד בסיפורי התלמוד הבבלי: מאפיינים טיפולוגיים ותפיסות עולם פרופ' רלה קושלבסקי בהנחיית: ד"ר טוכמן ניצה

ובחינת התועלת בפישוטם פרופ' זהר לבנת בהנחיית: ד"ר לייטר אביחי

המחלקה ללימודי המזרח התיכון השתקפותן בבלוגוספירה של נשים שהצטרפו לדאע"ש ונשים ששועבדו על ידיו: ביג דאטא כאמצעי לניתוח פרופ' אליעזר טאובר בהנחיית:

המחלקה ליהדות זמננו דיוקנה של יהדות לוב:

מגמות בעיצוב הזיכרון הבין-דורי )2020–1948( של יהדות לוב בארץ פרופ' מיכאל לסקר בהנחיית:

11

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי היהדות

ד"ר סמל-גלוסקינוס עינת המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן 'עץ ששורשיו באוויר':

ד"ר מגדל שרה המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן פולמוסי עיתון על אודות הלאדינו, )1923-1886( עתידה ותפקידה התרבותי פרופ' שמואל רפאל בהנחיית: ד"ר דב הכהן ד"ר מק קליין אוברי לין טיילור המחלקה לתנ"ך על שם זלמן שמיר עבר הירדן המזרחי בספרות המקראית: גישה מרחבית וביקורתית פרופ' יהושע ברמן בהנחיית: ד"ר מקללן ג'יימס המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה התפתחות ישות פוליטית בהר המרכזי :2 לברזל 1 של ארץ ישראל במעבר בין הברזל גישה אלטרנטיבית לזיהוי מורכבות חברתית פרופ' אברהם פאוסט בהנחיית: ד"ר סגל אורנה המחלקה לאומנות יהודית אמנות חזותית בחינוך הממלכתי-דתי – רצף של תמורות פרופ' איליה רודוב בהנחיית: ד"ר יצחק רקנטי ד"ר סילברמן אהרון ראובן המחלקה לתנ"ך על שם זלמן שמיר עיון במושג 'זנות' בחיבורים עבריים וארמיים מתקופת הבית השני פרופ' מיכאל אביעוז בהנחיית: פרופ' אסתר אשל ד"ר סלומון אריאל בן המחלקה ללימודי המזרח התיכון התנועה האסלאמית בישראל: קשרי משפחה והמאבק האידיאולוגי הפנימי, 2020-2013 פרופ' יהושע טייטלבאום בהנחיית:

תחנות יסוד מעצבות ביצירתו )1989-1941( של טוביה ריבנר פרופ' תמר וולף-מונזון בהנחיית: ד"ר עברון שרה אן המחלקה לתנ"ך על שם זלמן שמיר

משה דוד קאסוטו: פרשן וחוקר המקרא – האיש ומפעלו על רקע תקופתו ומקומו פרופ' עמוס פריש בהנחיית: ד"ר עמוסי יאיר המחלקה לפילוסופיה יהודית זיקתו הפילוסופית של ר' דוד קמחי (רד"ק)

להוגי הדעות בימי הביניים פרופ' עמוס פריש בהנחיית:

ד"ר יצחק הרשקוביץ

ד"ר פורת עידית המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן מדיום, טרנספורמטיביות וכינון זהות: )1994-1952( הפואטיקה הרב-תחומית של חזי לסקלי פרופ' תמר וולף-מונזון בהנחיית: ד"ר פרומישליאנסקי אלנה המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן 90 - ספרות עליית שנות ה מברית המועצות לשעבר בעברית וברוסית: סמלי העבר וההווה פרופ' רומן כצמן בהנחיית: ד"ר פרל תהלה המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו אתגרי השילוב וההכלה: תפיסות של מנהלי מוסדות חינוך חרדים פרופ' אדם פרזיגר בהנחיית: ד"ר רבקה נריה בן שחר, המכללה האקדמית בנגב ע"ש ספיר

12

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי היהדות

ד"ר ריד קריסטינה המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה התופעה המגליתית בדרום הלבנט:

ד"ר פרנקל נדב המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה היאחזויות הנח"ל כהתיישבות ביטחונית: מהקמת הנח"ל במלחמת העצמאות )1973-1948( ועד למלחמת יום הכיפורים פרופ' בועז זיסו בהנחיית: ד"ר גד קרויזר ד"ר קינזל בריאן המחלקה לתנ"ך על שם זלמן שמיר א: 2 ידיעת ספר בישראל בתקופת הברזל דיון בעדות המקראית, בממצא הארכיאולוגי ובחקר החברה פרופ' שון זליג אסטר בהנחיית: ד"ר קציר תמר המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות שמות העצם ושמות התואר הלקוחים מספר איוב בעברית בת ימינו: תפוצתם ודרכי התגבשות משמעם פרופ' עדינה מושבי בהנחיית: ד"ר רובינסקי רונית המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות מאפייני לשון העיתונות לילדים ערב הקמת המדינה בהשוואה לימינו פרופ' מלכה מוצ'ניק בהנחיית: ד"ר רוזנולד מאיר המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו המעורבות הפוליטית של נביאים

בחינת הכרונולוגיה והמשמעות של הדולמנים בישראל ובירדן פרופ' אהרון מאיר בהנחיית:

פרופ' שרון גונן, מכללה אקדמית תל-חי

ד"ר רפ אבשלום המחלקה לפילוסופיה יהודית הרמב"ם בראי הדקונסטרוקציה של ז'ק דרידה פרופ' חנוך בן-פזי בהנחיית: ד"ר שובלי-פולק הילה המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות ניתוח לשוני ורטורי של תגוביות בהקשרים פוליטיים במרשתת פרופ' מלכה מוצ'ניק בהנחיית: ד"ר שוקרון מתן המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה גתות היין בתקופה הביזנטית בין המזרע לישימון: טיפולוגיה, גאוגרפיה וכלכלה פרופ' בועז זיסו בהנחיית: ד"ר שמיר רועי המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה הטיול השנתי ככלי לחינוך לאומי: ניתוח מטרות ויעדים בתכנון טיולים שנתיים 2020-2000 בחינוך הממלכתי בשנים פרופ' קובי כהן-הטב בהנחיית: ד"ר שניצר יונתן המחלקה לפילוסופיה יהודית קבלה מדעית: פרקים בשיטתו של ר' יוסף בן שלום אשכנזי בחינת הגותו ומהדורה ביקורתית לפירוש ספר יצירה פרופ' דניאל אברמס בהנחיית: פרופ' אקרמן אורן, אוניברסיטת אריאל ד"ר אילן סתוי, מו"פ מדבר וים המלח

בממלכות ישראל ויהודה פרופ' יגאל לוין בהנחיית:

13

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי היהדות

ד"ר שפירא יהונתן המחלקה ללימודי המזרח התיכון הכפר צפוריה – מוקד הלאומנות הפלסטינית בגליל 1948-1928 , התחתון פרופ' אלעד בן דרור בהנחיית:

14

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי הרוח

ד"ר אילון אילת המחלקה למדעי המידע

ד"ר אבו גאבר מרואן המחלקה לערבית ההשלכות החברתיות והדתיות של נישואי תערובת בין מוסלמים ויהודים בישראל פרופ' זאב מגן בהנחיית: ד"ר מרדכי קידר פרופ' מוחמד סואעד, מכללה אקדמית גליל מערבי ד"ר אבוטבול-עוז הדר המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית שימוש בשאלוני הורים בהערכת פרופיל לשוני של ילדים דו-לשוניים פרופ' שרון ערמון-לוטם בהנחיית: ד"ר אביסרור חיים המחלקה למוזיקה מקאם ראסט כתופעה בין תרבותית

משבר הקורונה כזרז היסטורי לשינוי סביבת למידה דיגיטלית:

התמודדות מורים, הורים, תלמידי חטיבות הביניים ותלמידי תיכונים בישראל עם העברת מידע ועיבודו בפלטפורמת הלמידה מרחוק פרופ' נועה אהרוני בהנחיית: ד"ר אפשטיין אלשיץ אלונה המחלקה למוזיקה חלק א': לשחרר את פרנצ'סקה – יצירה לסופרן סולו, קולות נשים/מקהלת נשים, 5 הרכב קאמרי, תזמורת כלי מיתר, תזמורת בארוקית מוקלטת, וידאו ותיאטרון בובות חלק ב': הקריאה בפרטיטורה הגרפית של לאון שידלובסקי – האינטרפרטציה של הסימנים הרב-משמעיים ופיתוח אסטרטגיית הביצוע בשלוש יצירות לפסנתר: Gilgul (1980), Actions for Piano (1972), Für Klavier (1980) פרופ' מרינה ריצרב בהנחיית: פרופ' בטי אוליברו

במרחבי ערב, פרס ותורכיה פרופ' מרינה ריצרב בהנחיית: ד"ר אהרונוב אורי המחלקה למוזיקה סוגיות בתרפיה במוזיקה עם להט"בים פרופ' אבי גלבוע בהנחיית: ד"ר אוונס אדוארד המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית מטפורות המראה של שייקספיר: ניאו-קלאסיציזם אליזבתני, סנט פול ו"המראה אל הטבע" של המלט פרופ' וויליאם קולברנר בהנחיית:

ד"ר אקרמן לויס מריאנו המחלקה להיסטוריה כללית בית הכנסת ברחוב ליברטאד:

שורשיו ההיסטוריים, האדריכליים והזהותיים – תולדות הקהילה היהודית של בואנוס איירס 1932-1860 , ושל בית הכנסת הראשון בעיר פרופ' דב סטוצי'ינסקי בהנחיית: ד"ר בינג בתיה המחלקה לספרות משווה תהליכי אבל ומשמעותם לצמיחה נפשית בפסיכואנליזה ובספרות בהתבסס על מקרי מבחן:

ספר איוב, מסע באב מאת אהרן מגד, נופל מחוץ לזמן מאת דויד גרוסמן ד"ר ענת ברייר קופלוביץ בהנחיית:

15

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי הרוח

ד"ר דרור רועי המחלקה ללימודים קלאסיים מיליות אצל לוקיאנוס פרופ' דניאלה דוויק בהנחיית: ד"ר הדר פזית המחלקה לספרות משווה "הסובייקט הפואטי" המתאבל: קריאה פסיכואנליטית ביצירת יהודית הנדל פרופ' מיכל בן-חורין בהנחיית: ד"ר אילה עמיר ד"ר חמארשה הבה המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית ד"ר חנני אבנר המחלקה למוזיקה כרך א' – סימפוניה ראשונית: פואמה סימפונית לקול ולתזמורת כלי-נשיפה כרך ב'– המציאות כאומנות: גישה חדשה לריאליזם במוסיקה ובחינה של שתי יצירות לפסנתר ול'מציאות' פרופ' בטי אוליברו בהנחיית: פרופ' גדעון לבינסון ד"ר עודד ארז ד"ר יפה ליאורה המחלקה לספרות משווה עיון השוואתי ביצירותיהם של המחזאים היהודים דב מרגולין וחנוך לוין פרופ' רינה לפידוס בהנחיית: האקולוגיה הלשונית של הקהילה הדרוזית בישראל: שינויים בקרב הקהילות והמשפחות הדרוזיות בישראל במדיניות, בשימוש ובאידאולוגיה של השפה פרופ' ברנרד ספולסקי בהנחיית: פרופ' בנימין הארי, אוניברסיטת אמורי

ד"ר ברזך זויה המחלקה ללימודים קלאסיים טרילוגיית תביי לסופוקלס: המשכיות והתפתחות פנימית פרופ' דוד שפס בהנחיית: ד"ר גולן נמרוד המחלקה לספרות משווה עבודת האמנות האמפטית:

יצירתו המאוחרת של אלברטו ג'אקומטי בראי פסיכולוגיית העצמי הקוהוטיאנית פרופ' שלומי מועלם בהנחיית: ד"ר דומיניק לוי-אייזנברג ז"ל ד"ר גורדון עדי המחלקה לתרגום וחקר התרגום מטפורות בנושא תרגום שיצרו מתרגמים, סופרים ודוברים אחרים, צרפתיים וישראליים,

בחמישים השנים האחרונות פרופ' רחל ויסברוד בהנחיית: ד"ר גיא ישראל המחלקה להיסטוריה כללית שלוש מלחמות ועוד מלחמה: על מוכנות חיל האוויר האמריקאי

1991-1941 למלחמות ד"ר טל טובי בהנחיית: ד"ר גפניאל רונן המחלקה להיסטוריה כללית

לחימתם של חיילים יהודים בצבא פינלנד לצד חיילי גרמניה הנאצית במלה"ע השנייה פרופ' איוון פרידמן בהנחיית: ד"ר זוהר מאור ד"ר דוידוב אפרת המחלקה לפילוסופיה תמורות במושג הילדות במפנה המאה העשרים בראי מחשבתו של יאנוש קורצ'אק פרופ' אברהם שגיא בהנחיית:

16

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי הרוח

ד"ר ניר ברונפלד מלי המחלקה לספרות משווה המרחב הנרטיבי בהתמודדות עם טראומה עקב אירועי טרור בישראל: קריאה ברומנים של יהושע גרוסמן ושלו פרופ' מיכל בן-חורין בהנחיית: ד"ר נפתלי נחמה המחלקה לפילוסופיה התפקיד הפואטי של האפיזודה הפנטסטית בסיפור קצר ריאליסטי – פרשנות פילוסופית ופסיכואנליטית פרופ' אברהם שגיא בהנחיית: ד"ר סאבא מונא המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית

ד"ר ישורון מרחב המחלקה לספרות משווה

גלגל השם: השם המשתתף בתורת הלשון של הרמב"ם כמפתח לקריאת סיפוריו של ש"י עגנון כמעשי תיקון תיאורגי בלשון פרופ' שלומי מועלם בהנחיית: ד"ר לב דויד ישראל המחלקה ללימודים קלאסיים מזון, אכילה ושתייה כאמות מידה מוסריות ברומא העתיקה פרופ' ליסה מוריס בהנחיית:

ד"ר מזור אברהם המחלקה למוזיקה

פיתוח תוכנית הדרכה בנושא שילוב הוראת כלי/ קול בטיפול במוסיקה: מחקר פעולה שיתופי פרופ' אבי גלבוע בהנחיית: ד"ר מרום צדוק נועה המחלקה לתרגום וחקר התרגום הרומן המתורגם בדרך לדפוס:

מנבאים תוך-שפתיים ובין-שפתיים של שטף קריאה והבנת הנקרא באנגלית כשפה זרה בקרב תלמידים דוברי השפה הערבית פרופ' אלינור סאיג-חדאד בהנחיית: ד"ר סויסה עמרי המחלקה למדעי המידע מידול רשתות נוירונים עמוקות למענה על שאלות טבעיות על מאגרי נתונים מובנים למחצה פרופ' מעיין גפת-תמיר בהנחיית: ד"ר אבשלום אלמלח

השפעת תהליך עריכת התרגום הספרותי על הביטוס המתרגם ועל נורמות בדיאלוג הספרותי המתורגם פרופ' רחל ויסברוד בהנחיית: ד"ר גליה הירש ד"ר נבות ענת המחלקה לספרות משווה טראומה, משחק וייצוגי עצמי ביצירות של ז'ורז' פרק, לאה איני ואמיר גוטפרוינד פרופ' מיכל בן-חורין בהנחיית:

ד"ר ספקטור יפתח המחלקה לפילוסופיה תסמין ריכטהופן: מיקוד משימתי – תרומות, עלויות ונזקי הפרזה פרופ' אברהם שגיא בהנחיית:

פרופ' אורי בר יוסף, אוניברסיטת חיפה

ד"ר ספרויטנבורג אברהמי פיטרנלה המחלקה לתרבות צרפת קשרי משפחה בספרות הצרפתית בימי הביניים פרופ' טובי ביברינג בהנחיית:

17

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי הרוח

ד"ר צדוק אביטל המחלקה למדעי המידע בניית רשת חברתית חוצת-דורות עבור חכמי עם ישראל פרופ' מעיין גפת-תמיר בהנחיית: ד"ר רוזנבאום לגון שרון פטריסיה המחלקה למוזיקה

דרכי הוראה להאזנה מודרכת במגמות המוסיקה בישראל ד"ר עטרה איזקסון בהנחיית:

ד"ר רוזנבך מיכל המחלקה למוזיקה

טיפול במוזיקה במסגרת הבית עבור אנשים עם דמנציה ובני/בנות זוגם כמטפלים עיקריים: פיתוח מודל עבודה בראייה אקולוגית פרופ' אבי גלבוע בהנחיית: ד"ר אילת דסה ד"ר שוכרי ח'לף מוחמד המחלקה להיסטוריה כללית הכתיבה ההיסטורית הערבית על מלחמת העולם השנייה: )1991-1945( המרחב המצרי, העיראקי והפלסטיני פרופ' מנחם קליין בהנחיית: פרופ' דורון אברהם ד"ר שנהב-שב סיון המחלקה למוזיקה מאפיינים מוסיקליים בשירות המשמעות בשיריו של דני סנדרסון פרופ' אבי גלבוע בהנחיית: פרופ' נפתלי וגנר, האוניברסיטה העברית

18

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי החברה

ד"ר ארד דנה המחלקה לניהול האם ניתן להתקרב לאפס? אירועי בל יקרה ובטיחות הטיפול בחדרי הניתוח בישראל פרופ' רחלי מגנזי בהנחיית: ד"ר אריאל רוזנפלד

ד"ר אבידר מידד המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה אתגרים לגבריות הגמונית? שילוב מגדרי, טכנולוגיה והפעלת אלימות מרחוק בשירות צבאי פרופ' אורנה ששון-לוי בהנחיית: ד"ר איתן שרון

ד"ר בביוף אוראל ביה"ס למינהל עסקים אופטימיזציה של תזמונים בארגוני בריאות פרופ' און שחורי בהנחיית: ד"ר בן טובים הילה המחלקה למדעי המדינה ג'נוסייד, שואה ומדינת ישראל: מחקר, הוראה אקדמית, דעת קהל פרופ' עמיקם נחמני בהנחיית:

המחלקה לקרימינולוגיה ויקטימולוגיה רוחנית: מאפיינים ודרכי התמודדות רוחניים עם קורבנּות מינית פרופ' נתן רונאל בהנחיית: ד"ר אלן לאורה דיאן בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד ההבניה החברתית של הגיל המבוגר במוסדות לטיפול ממושך בזמן מגפת הקורונה בארצות הברית פרופ' ליאת איילון בהנחיית: ד"ר אלף יעל המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה צרכי המידע להערכת אתרים ארכאולוגיים באינוונטר לניהול מורשת תרבות: המקרה של בתי הכנסת העתיקים בצפון הארץ פרופ' עירית עמית-כהן בהנחיית:

פרופ' אורון יאיר, האוניברסטיה הפתוחה

ד"ר ברט צוקרמן נלי המחלקה לניהול סקירת חוזים מסוג חלוקת הכנסות בתחום ניהול התפעול והשפעת נושא ההוגנות על חוזים אלה פרופ' טל אבינדב בהנחיית: ד"ר טטיאנה צ'רנונוג ד"ר גולדברג מרים עדינה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד החלמה אישית ממצוקה פוסט טראומטית: תרומתם של חשיפה עצמית, תמיכת עמיתים וסטיגמה עצמית פרופ' רחל דקל-וקראט בהנחיית:

ד"ר אלפי-יוגב טל המחלקה לפסיכולוגיה הקשר בין חשיפה עצמית של מטפל בטיפול ותוצאות טיפול: חוויה וויסות רגש של המטופל/מטפל והתערבויות מטפל בגורמים ממתנים פרופ' אילנית חסון-אוחיון בהנחיית: פרופ' דנה אציל סלונים

19

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי החברה

ד"ר הלינגר גלי המחלקה לפסיכולוגיה

ד"ר גולדשטיין עמית המחלקה לפסיכולוגיה

הערכת טיפול של שיקום הנרטיב )Narrative Reconstruction( בקרב אוכלוסייה שכולה פרופ' טוביה פרי בהנחיית:

גורמים פסיכולוגים ובינאישיים המשפיעים על נסיונות אובדניים בקרב נשים ונערות עם הפרעות אכילה ד"ר נטע חורש-רינמן בהנחיית: ד"ר ירי גביעון ד"ר גולדשטיין-מעיין ניבה המחלקה לקרימינולוגיה הבדלים בין־אישיים בתפיסת אפליה כביטוי של סגנון התקשרות וזהות תרבותית: המקרה של דור שני לעולים מאתיופיה פרופ' סופי וולש בהנחיית: ד"ר ליאור כהן-רז ד"ר גפן אתי בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד תרומתם של משאבים אישיים וחברתיים והתנהגות בריאותית לרווחתם האישית של לקוחות המחלקות לשירותים חברתיים פרופ' חיה יצחקי בהנחיית: ד"ר דגן עמוס לורן המחלקה למדעי המדינה שפל וגאות: רציפות ותמורות במדיניות החוץ של הודו 2018-1947 כלפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני פרופ' רמי גינת בהנחיית: ד"ר מירב משאלי-רם ד"ר דינר שגית המחלקה למדעי המדינה "- הדור החדש של צרכני החדשות: Newsers" צריכת חדשות, סגנון חיים והשתתפות פוליטית ואזרחית בקרב בני ובנות נוער יהודים בישראל פרופ' רינה בוגוש בהנחיית: פרופ' חנה רחל אדוני

פרופ' אילנית חסון-אוחיון

ד"ר ורדי נעה המחלקה לפסיכולוגיה

היבטים קליניים, קוגניטיביים ועצביים של חשיבה רומינטיבית פרופ' משה בר בהנחיית:

פרופ' איוה גלבוע-שכטמן

ד"ר ורון יאיר המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

נכסי מורשת במעבר במרחבים עירוניים – מאפיינים והשלכות של מעמדם ותפקודיהם: נכסים ומתחמים צבאיים ששינו את מעמדם

מתפקיד ביטחוני לתפקיד אזרחי פרופ' עירית עמית-כהן בהנחיית:

ד"ר זהבי לופו תרה המחלקה לפסיכולוגיה

תקווה זוגית במעבר להורות פרופ' אשכול רפאלי בהנחיית:

ד"ר זהבי פוגל עדי המחלקה לפסיכולוגיה מקורות אונטוגנטיים של ייצוגים דואליים של קבוצות חברתיות פרופ' גיל דיזנדרוק בהנחיית: ד"ר חוגרי עופר המחלקה לפסיכולוגיה חקירת תהליכים קוגניטיביים ומבנים מוחיים של זיכרון אסוציאטיבי לזהות, מרחב וזמן פרופ' אליהו וקיל בהנחיית: פרופ' דניאל לוי, אוניברסיטת רייכמן

20

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי החברה

ד"ר יוזוק קרן בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד יחסי הגומלין בין מחשבות על קשיי פריון, החרדה מן המוות והיבטים הנוגעים להורות פרופ' אורית טאובמן בן-ארי בהנחיית: ד"ר יעקובי נעה המחלקה לפסיכולוגיה הבסיס הקוגניטיבי והעצבי של פונקציות ניהוליות וקשב בהפרעת קשב ובבריאים פרופ' מיכל לבידור בהנחיית: ד"ר יפרח יהודה (אודי) המחלקה למדעי חברה ובריאות דתיּות והגבלת ילודה: אמצעי מניעה והלכה בקרב נשים דתיות בישראל פרופ' אורלי מירון בהנחיית: פרופ' בנימין שרדני פרופ' שמחה יגל, האוניברסיטה העברית ד"ר כהן חזני יעל מנוחה המחלקה לפסיכולוגיה הערכה של יעילות פסיכותרפיה בזמן אשפוז פסיכיאטרי: תרומתה של התייחסות עצמית בקידום החלמה פרופ' אילנית חסון-אוחיון בהנחיית: ד"ר כהן אייל המחלקה לפסיכולוגיה ניסיונות התאבדות קשים: תפקידי התיאוריה הבין-אישית לאובדנות וליקויים בקבלת החלטות ד"ר נטע חורש-רינמן בהנחיית: ד"ר ירי גביעון

ד"ר חורב מוני המחלקה למדעי המדינה שינוי וחדשנות בבניין הכוח הצבאי: חדשנות וקיבעון במערך היבשה 21- של צה"ל במאה ה פרופ' איתן שמיר בהנחיית: ד"ר חסון מרים בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד תגובות אימהיות דיסאינטגרטיביות בהקשר של הטיפול בתינוק: הקשר שבין חוויות ילדות של האם לבין היבטים אישיים ואימהיים פרופ' אורית טאובמן בן-ארי בהנחיית: ד"ר טבצ'ניק יצחק ביה"ס למינהל עסקים )Affordance( העוצמה של מזמינות ותרומתה לחלוקת ידע, יצירתיות וביצועי עובד פרופ' יעקב ויסברג בהנחיית: פרופ' איריס רכב, אוניברסיטת אריאל ד"ר טל יעקובי דנה המחלקה לפסיכולוגיה "נדרש כפר שלם לגדל ילד" מיקוד בצוות: תפיסת צוות חינוך מיוחד את השותפות עם הורים פרופ' אורי רסובסקי בהנחיית: ד"ר תמר זילברג ד"ר ידין דינה ביה"ס למינהל עסקים ההשפעה הדיפרנציאלית של חוות דעת שליליות

וחיוביות על חווית הצריכה פרופ' דוד שוורץ בהנחיית: ד"ר נירה מוניצ'ור

ד"ר ענבל יהב-שנברגר, אוניברסיטת תל אביב

21

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי החברה

ד"ר מיכאל ירון המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה שיפור מודל נומרי של שריפות יער באמצעות חישה מרחוק על ידי לווינים פרופ' איתמר לנסקי בהנחיית: פרופ' סטיב ברנר ד"ר משה ליטל המחלקה לפסיכולוגיה

ד"ר לוגאסי נטלי המחלקה לפסיכולוגיה השפעת קונטקסט רגשי על הזיכרון:

שלושה מחקרים של הבעות פנים, הבעות גוף וסצנות בקרב נבדקים בריאים ואנשים עם פגיעת ראש סגורה ) בשימוש במדדים של תנועות עיניים TBI( פרופ' אליהו וקיל בהנחיית: ד"ר לזר מנחם המחלקה למדעי המדינה הציונות הדתית כמערכת-משנה מפלגתית רופפת: מקרה הבוחן של הבית היהודי וחלופותיה בשנים 2022-2012 פרופ' אשר כהן בהנחיית: ד"ר ליו טינג המחלקה למדעי המדינה מערכת סימביוטית: )1921-1845( יהודי עיראק בשנחאי המודרנית פרופ' מנחם קליין בהנחיית: ד"ר מאיו עודד המחלקה לפסיכולוגיה כניסה ויציאה מסנכרון – דינמיקה התנהגותית ופיזיולוגית של תיאום בינאישי פרופ' אילנית גורדון בהנחיית: ד"ר מיטלמן קירשנפלד רינתי המחלקה לפסיכולוגיה שינויים ברמת המצוקה, במאפייני אישיות ובאתגרים התפתחותיים בקרב מבוגרים צעירים העוברים טיפול פסיכודינמי פרופ' דנה אציל סלונים בהנחיית: פרופ' שמואל שולמן

מנגנונים נוירוביולוגיים וקוגניטיביים בחולדות לצריכה לא אדפטיבית של אוכל מתוק עתיר שומן פרופ' אהרון ולר בהנחיית: ד"ר משה רינת המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה הדינמיקה של הכוח במפגש הישיר בין הצבא לתנועות שלום וזכויות אדם פרופ' אורנה ששון-לוי בהנחיית: ד"ר נבון שרית המחלקה למדעי המדינה פרקטיקות אבל והנצחה ברשת פייסבוק: במפגש שבין חקר שיח וחקר זמינויות פרופ' חיים נוי בהנחיית: ד"ר נחום נאור מעין המחלקה לפסיכולוגיה עיבוד שמיעתי מוקדם, זיהוי רגשות וסימפטומים קליניים: הקשר האפשרי בין השלושה בסכיזופרניה פרופ' אורי רסובסקי בהנחיית: ד"ר נעים לוי נופר בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד צעירים בסיכון בתקופת ה"בגרות בהתהוות": תרומתם של משאבים אישיים וסביבתיים לניבוי הסתגלותם פרופ' חיה יצחקי בהנחיית: ד"ר מאור זאב-וולף, אוניברסטית בן גוריון

22

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי החברה

ד"ר פרייברג רועי המחלקה לכלכלה ישראל, הגדה המערבית ורצועת עזה: אינטגרציה כלכלית בלתי רצונית פרופ' וורן יונג בהנחיית: ד"ר צדוק אסתר המחלקה לפסיכולוגיה היבטים התנהגותיים ופיזיולוגיים של אמפתיה בקרב מתבגרים עם תסמונת הספקטרום האוטיסטי פרופ' עופר גולן בהנחיית: פרופ' אילנית גורדון ד"ר שגב יעל המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה זרות אינטימית: חציית גבולות אתנו-לאומיים בסיפור המתנדבים הסקנדינביים בקיבוץ פרופ' לריסה רמניק בהנחיית: פרופ' נסים ליאון ד"ר שובל דניאל המחלקה לפסיכולוגיה CBDA-Methyl-Ester השפעת הניתן באופן אקוטי וכרוני על התנהגות מעין - דיכאונית ומעין – חרדתית: מחקר במודלים של בעלי חיים פרופ' אהרון ולר בהנחיית: ד"ר שמן אבירם המחלקה למדעי המדינה חשיבות סכסוכית וקהילות יריבות מתמשכת: 2019-1945 , מחקר ברשת המסומנת הבינלאומית פרופ' שמואל סנדלר בהנחיית: פרופ' ראובן כהן ד"ר שקד עומר צבי בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד אלימות אינטימית: הסברים של גברים את חויית הזוגיות פרופ' נחמי באום בהנחיית:

ד"ר סלייטר יונתן המחלקה לפסיכולוגיה התפקיד של בקרה קוגניטיבית בהעדפות חברתיות פרופ' מיכל לבידור בהנחיית: ד"ר אלירן הלאלי ד"ר עדיני-שפיגלמן רוני המחלקה לפסיכולוגיה תנועה נפשית בפסיכותרפיה – מבט תאורטי ומבט מחקרי פרופ' רבקה תובל-משיח בהנחיית: ד"ר עמרם יערית המחלקה לקרימינולוגיה מיהו הוויג'ילנט? – פרופיל האישיות של הלוקח את החוק לידיים פרופ' יוסף גליקסון בהנחיית: ד"ר פינטו דנה המחלקה לפסיכולוגיה ד"ר פינקלשטיין אריאל המחלקה למדעי המדינה השפעה הדדית במפגש בין דת ומדינה: התפתחותם של מוסדות הדת המקומיים בישראל כמקרה בוחן 2021-1948 בשנים פרופ' משה הלינגר בהנחיית: ד"ר פלינט תולי עמית המחלקה לקרימינולוגיה "גם כי אלך בגיא צלמוות... " מרכיב הרוחניות בהחלמתם של נפגעי טראומה PTSD המאובחנים עם פרופ' נתן רונאל בהנחיית: עיבוד דיבור רציף במוח האדם: תובנות ממחקרי למידה וקשב ד"ר דוד ענקי בהנחיית: ד"ר אילנה ציון גולומביק

23

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי החברה

ד"ר תשובה כפיר המחלקה לכלכלה מגבלות קוגניטיביות, קטגוריות צריכה ויחס לסיכון: לקראת תיאוריה חדשה של בעיית הצרכן פרופ' יובל הלר בהנחיית:

24

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה לחינוך

ד"ר חיים-נחום שילת הפקולטה לחינוך ע"ש פנחס חורגין הקשר בין סוגי גמישות שונים ותסמיני פוסט טראומה ודכאון בעקבות חשיפה לטראומה פרופ' עינת לוי-גיגי בהנחיית: ד"ר יפתח גבע

ד"ר אדם רונית הפקולטה לחינוך ע"ש פנחס חורגין מחנך הכיתה כמורה פוליטי גורמים והשפעות על יחסי הגומלין בין ההורים למורים ד"ר פסקל בן עוליאל בהנחיית: ד"ר אלוני אושרה הפקולטה לחינוך ע"ש פנחס חורגין מתן מענה למגוון התלמידים בשיעורי מדעים –

הפקולטה לחינוך ע"ש פנחס חורגין לקראת פיתוח מודל אקולוגי-חברתי בקרב מנהיגי ביניים בית ספריים: סימולציות משחק תפקידים בקונטקסט אתי פרופ' אורלי שפירא בהנחיית: ד"ר מנחם דבורה הפקולטה לחינוך ע"ש פנחס חורגין חקר התערבות לקידום תיווך הורים בעת קריאת ספר אלקטרוני והשפעתה על אוריינות ילדים צעירים בסיכון להפרעת למידה ספציפית פרופ' עדינה שמיר בהנחיית: ד"ר נעים ישראל

גישה הוליסטית רב-ערוצית, וקולם של התלמידים והמורים פרופ' מיכל ציון בהנחיית:

ד"ר אורנית ספקטור לוי

ד"ר בן-טולילה אברהם הפקולטה לחינוך ע"ש פנחס חורגין רשתות חינוך בישראל במבחן היעילות: מחקר השוואתי עם בתי ספר

שאינם מאוגדים ברשתות פרופ' יוסף קליין בהנחיית: ד"ר גיגי יעקב הפקולטה לחינוך ע"ש פנחס חורגין השפעת הזיכרון הכוזב על דיני עדות בהלכה היהודית והיחס לחוק חובת דיווח פרופ' ארי זיבוטופסקי בהנחיית: ד"ר גלסר רותם הפקולטה לחינוך ע"ש פנחס חורגין בין מים לשמים: תפקידה החינוכי של המלווה בטקס מעבר דתי – הבלניות במקוואות בישראל כמקרה מבחן פרופ' זהבית גרוס בהנחיית: ד"ר הלוי ליאור הפקולטה לחינוך ע"ש פנחס חורגין בחינת מאפיינים ופרקטיקות של חוסן בקרב מנהלי בתי ספר בשלב כניסתם לתפקיד פרופ' חן שכטר בהנחיית:

הפקולטה לחינוך ע"ש פנחס חורגין מודל לתרגול של אנלוגיות מושגיות מבוסס הליך נוירו-פידבק בתפקוד גבוה ASD עבור ילדים עם פרופ' דוד פסיג בהנחיית: ד"ר צורי יעל הפקולטה לחינוך ע"ש פנחס חורגין פיתוח ותיקוף כלי לבחינת סגנונות חשיבת עתיד רחוק פרופ' דוד פסיג בהנחיית: ד"ר רוזן ורד הפקולטה לחינוך ע"ש פנחס חורגין הקשר בין נשירה סמויה והתנהגויות סיכון לבין חשיבה והתנהגות אובדנית בקרב בני-נוער בישראל פרופ' יוסי הראל-פיש בהנחיית:

25

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה לחינוך

ד"ר רפטר עוזרי תהילה הפקולטה לחינוך ע"ש פנחס חורגין אתיקה מחקרית: לקראת פיתוח עקרונות מקצועיים וקווים מנחים לעריכת מחקרים בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית פרופ' אורלי שפירא בהנחיית:

26

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי החיים

ד"ר גור ליאור הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן אפיון גנוטיפי ופנוטיפי של אוכלוסיית הפטרייה Erysiphe Necator מחוללת מחלת קימחון הגפן בישראל פרופ' יגאל כהן בהנחיית: פרופ' משה ראובני, אוניברסיטת חיפה ד"ר עומר פרנקל, מכון וולקני ד"ר גרינשטיין אלינה הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן בתפקוד תאי זרע Fer מעורבות הטירוזין קינאז פרופ' אורי ניר בהנחיית: ד"ר דודקביץ' רעות הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן כסנסור מרכזי החיוני לשרידות בקור 1-IRE על ידי בקרת מטבוליזם של ליפידים באורגניזם השלם פרופ' סיון קורנבליט בהנחיית: ד"ר זכריה אלי הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן מנגנוני עיכוב ויצירת ביופילם בכחולית Synechococcus Elongatus PCC7942 פרופ' רקפת שוורץ בהנחיית: ד"ר זנדר יצחק הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן זיהוי ובחינת האפקט של גנים של פרופאג'ים על האלימות והפיזיולוגיה Pseudomonas Aeruginosa של פרופ' אהוד בנין בהנחיית: ד"ר זר-קריספיל שיר הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן מנגנון עצבי המבקר תגמול מיני בזבובי פירות זכרים פרופ' גלית שוחט-אופיר בהנחיית:

ד"ר אייזן-אנוש אוריה הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן רזולוציה מרחבית וטמפורלית במערכת הראיה – מתאם, סכימה דו-עינית והשפעת אימון ראיה פרופ' יוסי מנדל בהנחיית: פרופ' אורי פולת ד"ר אייזנברג וסיל הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן פיתוח גישות של הנדסה גנטית להגברת הפונקציות האנטי-סרטניות אנושיים T של תאי פרופ' סיריל כהן בהנחיית: ד"ר בנאדי עמית הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן אינטגרציה סנסורית-מוטורית בזמן הליכה באמצעות מציאות מדומה –

ההשפעה של שיפוע וירטואלי ד"ר שרון גילאי-דותן בהנחיית:

ד"ר מאיר פלוטניק, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר גולדשטיין יעל הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן

חדשים lncRNA אפיון של תעתיקי המבקרים את התקדמות מחזור התא פרופ' דורון גינזברג בהנחיית: ד"ר גולני זיידי לינוי

הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן Varicella-Zoster - חקר התעתיקים של נגיף ה בהדבקה פורייה פרופ' רון גולדשטיין בהנחיית:

27

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי החיים

ד"ר לוי נטלי הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן הדפסת תלת ממד בשילוב דנ״א סביבתי לצורכי ניטור שיקום ועיצוב שוניות אלמוגים פרופ' אורן לוי בהנחיית: פרופ' עזרי טרזי ד"ר מהצרי לינוי הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן בחינת התפקיד הרגולטורי של הטירוזין קינזות FerT- ו Fer התוך תאיים במערכת המטבולית של תאי סרטן גרורתיים פרופ' אורי ניר בהנחיית: ד"ר מיטרה דבלינה הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן הבקרה המולקולארית והפיזיולוגית של החנטה בצמח המלפפון פרופ' רפאל פרל-טרבס בהנחיית: ד"ר מן תומר הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן

ד"ר חזנוב הלנה הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן B דינמיקה שיבטית של תאי ואינפורמטיקה של הגנים לנוגדנים בהזדקנות ובמחלות פרופ' רמית מר בהנחיית: ד"ר חזנסון שרה אליזבת הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן lncRNA MEG3 הקשר של בתאים חיים Nuclear Speckles עם גופיפי פרופ' ירון שב-טל בהנחיית: ד"ר ינקו כהן אורטל הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן CRISPR-Cas9 - תיקון גנטי על ידי מערכת ה )SCID( " לטיפול ב- "כשל חיסוני חמור RAG2 הנגרם ממוטציות בגן ד"ר איל הנדל בהנחיית: ד"ר כזמה תמי הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן אבחון, אפיון והבנת מערכת החיסון הנרכשת )SCID( בחולים עם כשל חיסוני חמור שאובחנו במסגרת סקר ילודים בישראל פרופ' רז סומן, אוניברסיטת תל אביב בהנחיית: ד"ר איל הנדל ד"ר לוי אחדות הדס הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן כסמן היקפי להתמכרות וליעילות טיפול S100 β פרופ' גל-משה ידיד בהנחיית: חקר מבנה, ביוכימיה ופרמקולוגיה SARM1 של מספר אורתולוגים של פרופ' ירדן אופטובסקי בהנחיית: ד"ר לב עתר

RNA A-to-I חקר עריכת במערכת הקרדיווסקולארית פרופ' ארז יצחק לבנון בהנחיית: ד"ר נוימן הדס

הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן ניתוח אינפורמטי של רצפי נוגדנים בבריאות ובחולי פרופ' רמית מר בהנחיית: ד"ר סבג בתאל הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן מסלולי מעבר אותות המבקרים את חינוכם

ופעילותם של תאי הרג טבעיים פרופ' מירה ברדה סעד בהנחיית:

28

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי החיים

ד"ר קומרובסקי גולמן נלי הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן ויסות הטרוכרוני של התפתחות הריאות 7-Let-Lin28 באמצעות מסלול ד"ר אחיה אורבך בהנחיית: ד"ר קופל אלי הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן שינויים במודיפיקציות שלאחר השעתוק במחלות הומניות פרופ' ארז יצחק לבנון בהנחיית: ד"ר קנאן סריראם הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן השפעת אקסוזומים וננו-חלקיקים על טריפנוזומטידים פרופ' שולמית מיכאלי-גולדברג בהנחיית: ד"ר שפר עמוס הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן

ד"ר סובן חובב שירן הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן מנגנוני התפתחות ביופילם בכחולית Synechococcus Elongatus PCC7942 פרופ' רקפת שוורץ בהנחיית: ד"ר סררו גד יעקב הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן אסטיגמציה קורטיקאלית: עקבות של קלטים ראייתיים לא מתוקנים במהלך תקופת ההתפתחות המוקדמת אצל מבוגרים פרופ' אורי פולת בהנחיית: ד"ר פישמן רות הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן גורמים התורמים לשונות אינדיבידואלית ברמות הטסטוסטרון העוברי )Myocastor Coypus( בנוטריה פרופ' לי קורן בהנחיית: פרופ' אורי שיינס, מכללת אורנים ד"ר יונתן וורטמן, המכללה האקדמית תל-חי ד"ר פלד ספיר הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן מנגנונים פיזיקוכימיים של הכרה ביו-מולקולרית: נוגדנים כמקרה מבחן פרופ' ינאי עופרן בהנחיית: ד"ר פלדמן בלאיש בר הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן חוסנן של שתי שוניות אלמוגים בהינדו-פסיפי במבט פלאו-אקולוגי ומולקולרי פרופ' אורן לוי בהנחיית: ד"ר קדוש אורן הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן ראייה בתנאים טבעיים: דינמיקה של תנועות העיניים ונוירופיזיולוגיה פרופ' יורם בונה בהנחיית:

ADAR על ידי RNA אפיון עריכת לצורך פיתוח מועמדים חדשים לטיפולים אנטי סרטניים פרופ' ארז יצחק לבנון בהנחיית:

29

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעים מדויקים

ד"ר דנטלסקי דוד המחלקה לפיזיקה השפעת אי-סדר על חומרים על-מוליכים עם קורלציות חזקות פרופ' עמנואל דלה טורה בהנחיית: פרופ' יהונתן רוכמן ד"ר הידלגו סוריה מריו הרנן המחלקה לפיזיקה התפלגות ההסתברות של דיפוזיות

ד"ר אוטיס גיל המחלקה לכימיה השראה כיראלית באבקות גבישיות ומדידתה פרופ' שרון רוטשטיין בהנחיית: פרופ' יצחק מסתאי ד"ר בונה איתי

המחלקה למדעי המחשב סטרינגולוגיה דינאמית פרופ' עמיהוד אמיר בהנחיית:

של חלקיקים באינטרקציה פרופ' אלי ברקאי בהנחיית: ד"ר חבשי מראם המחלקה לכימיה פפטידים ציקליים רב תכליתיים בעלי פוטנציאל רפואי למחלת אלצהיימר פרופ' שי רהימיפור בהנחיית: ד"ר חצ'טריאן-רזיאל יובל המחלקה למתמטיקה קבוצות שור חיוביות פרופ' יובל רויכמן בהנחיית: פרופ' רון עדין ד"ר חרוש עוזי המחלקה למתמטיקה דפוסי התנהגות דינמיים ברשתות ובאוכלוסיות הטרוגניות פרופ' ברוך ברזל בהנחיית: ד"ר טלקוזייבה מדינה המחלקה לכימיה חקירת הפרדת שכבות של ננו-חומרים דו מימדיים והפעילות הפוטו-קטליטית שלהם לדגרדציה של מזהמים אורגנים פרופ' דניאל ניסים בהנחיית:

ד"ר בן פורת דנה המחלקה לפיזיקה יציבות של רשתות נגד כשלים אקראיים ומקומיים פרופ' שלמה הבלין בהנחיית: ד"ר אמיר בשן ד"ר ברוך גלעד המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים דחוסים פרופ' שמואל קליין בהנחיית: ד"ר דנה שפירא ד"ר גרינברג אהוד המחלקה לכימיה חקירת מיקרו-תבניות בדו-ממד ותלת-ממד שנוצרו על-ידי הדפסה בסיוע מיקרו-בועה פרופ' חגי שפייזמן בהנחיית: ד"ר דמלי ויניאקה חרשוטאמה המחלקה לכימיה הנדסת פיזור ראמאן לניטור אינטרקציות אור וחומר ולזיהוי חומרים פרופ' יונתן יעקב רפאל טישלר בהנחיית:

30

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעים מדויקים

ד"ר מושקוביץ' וניאמין המחלקה לכימיה

ד"ר יאדאב סוהאס דיליפ המחלקה לכימיה הבנה של קורלציות בין המבנה לתכונות של תרכובות פרובסקיטים אוקסידים פרואלקטריים פרופ' אליהו גרינברג בהנחיית: ד"ר יצחק לוי דניאל המחלקה לכימיה פירוק, ייצוב, פונקציונליזציה ואפיון של ננו-יהלומים עבור יישומים ביו-רפואיים פרופ' ג'אן-פאול ללוש בהנחיית: ד"ר לאקשמאנאן אשוואראן המחלקה לכימיה תכנון, סינתזה ויישום של ננו-הידרו ג'לים פולימרים לביטוי גנטי של חלבון זר פרופ' ג'ררדו ביק בהנחיית: ד"ר לברטובסקי יהונתן המחלקה לכימיה פיתוח קתודות בעלות צפיפות קיבול גבוהה

)OER( פיתוח זרזים של תגובת התפתחות חמצן המבוססת על מתכות מעבר בשורה הראשונה פרופ' ליאור אלבז בהנחיית: ד"ר מלכה עקיבה ברונו המחלקה למתמטיקה מודלים אקראיים בטווחי ביניים פרופ' יורם לוזון בהנחיית: ד"ר מס דוד המחלקה למדעי המחשב מרחיבים רב-ממדיים בתיאוריה של מדעי המחשב פרופ' טלי קאופמן בהנחיית: ד"ר מרטינז כנטו ברנדה בריניס המחלקה לכימיה אפיון מעבר ברום והרעלת הזרז בסוללה בסוג תא ועיצוב סטאק קטן Br2-H2 זרימה פרופ' דוד זיתון בהנחיית: ד"ר סוריאנרעינה שאראדהי אלאפאה המחלקה למדעי המחשב אלגוריתמים לתכנון מנגנונים תוך התחשבות בגורמים אנושיים פרופ' שרית קראוס בהנחיית: ד"ר סנהדראי הלל המחלקה לפיזיקה עמידות של תהליכים דינמיים ברשתות מורכבות פרופ' שלמה הבלין בהנחיית: פרופ' ברוך ברזל

לסוללות ליתיום-יון נטענות פרופ' דורון אורבך בהנחיית: ד"ר ליטינסקי סימנובסקי אלכסנדרה המחלקה למתמטיקה זיהוי דינמיקה של אוכלוסיות על בסיס אתר כרומוזומלי פולימורפי בודד פרופ' יורם לוזון בהנחיית: ד"ר לפשקין זילברמינץ ורוניקה המחלקה לכימיה פיתוח פפטידומימטיקים ביו-אקטיביים: עיכוב מערכת תזרים נחושת בחיידקים פרופ' אריה-לב גרוזמן בהנחיית:

ד"ר סעדי יעקב המחלקה לכימיה סוללת זרימה לחמצון/חיזור מימן-ברום כהתקן לאגירת אנרגיה פרופ' דוד זיתון בהנחיית:

31

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעים מדויקים

ד"ר קאסם עבד אל חי נסרין המחלקה לכימיה חקר הרכב קונפורמציות של החלבונים חסרי מבנה WASp Interacting Protein & E2F8 באמצעות תהודה מגנטית גרעינית ופלורסנציה פרופ' ירדן טשיל בהנחיית: ד"ר קונאר ראג'אשרי המחלקה לכימיה ,2H-TMDC) WSe2 לימוד וסנתזה מיקרו-מבנית של Mo- ו W ) מרידידי MoSe2- , ו Ws 2 , איפיון ויישומים AP-CVD- באמצעות שימוש ב אפשריים: מחקר שיטתי והשוואתי פרופ' דניאל ניסים בהנחיית: פרופ' לואיזה משי, אוניברסיטת בן גוריון ד"ר קליין אוהד המחלקה למתמטיקה תכונות אנליטיות של פונקציות ממעלה נמוכה על הקובייה הבוליאנית פרופ' נתן קלר בהנחיית: ד"ר קליינרמן עקיבא המחלקה למדעי המחשב והמחלקה למדעי מידע מערכות תומכות החלטה בסביבות מרובות משתמשים פרופ' יהונתן אומן בהנחיית: ד"ר אריאל רוזנפלד ד"ר קלפה רביבו איילת המחלקה לכימיה חקר ופיתוח של ננו-חומרים מבוססי פחמן לצרכי טיפול במים וניצול אנרגיה במערכות אלקטרוכימיות פרופ' דורון אורבך בהנחיית: ד"ר קרוק פליקס המחלקה למדעי המחשב אפליקציות של רשתות נוירונים עמוקות לעיבוד דיבור פרופ' יוסי קשת בהנחיית:

ד"ר סרפיאן אלעד המחלקה למדעי המחשב למידה מתמשכת בגישת למידת חיזוק עמוקה פרופ' שרית קראוס בהנחיית: ד"ר עזיזי איתי המחלקה לפיזיקה מחקר חישובי של מערכות של חלקיקים עם אנרגיות ו/או גדלים שונים פרופ' יצחק רבין בהנחיית: ד"ר עטייא אלעד המחלקה למתמטיקה כיסויים של גופים קמורים ונוסחת בלשקה במימדים שונים פרופ' ראובן כהן בהנחיית: ד"ר עמית גיא המחלקה לפיזיקה דינמיקה של מערכות ביולוגיות מורכבות ד"ר אמיר בשן בהנחיית: ד"ר פיקלר ג'סיקה המחלקה למדעי המחשב חילוץ היגדים ממשפטים מקושרים ושליטה על סגנון ביצירת שפה פרופ' יואב גולדברג בהנחיית: ד"ר פרסקי אילון אברהם המחלקה לפיזיקה

גילוי מצבים אלקטרוניים נסתרים סורק SQUID בעזרת מיקרוסקופ פרופ' בינה קליסקי בהנחיית:

ד"ר פרשני עידן המחלקה לפיזיקה הדינמיקה הזמנית-מרחבית של מהודים נעולי אופנים המבוססים על אפקט קר: מסימולציה לניסוי פרופ' אברהם פאר בהנחיית:

32

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעים מדויקים

ד"ר שפיגל יעקב המחלקה לכימיה פיתוח כלים חישוביים בכימו-אינפורמטיקה פרופ' חנוך סנדרוביץ בהנחיית: ד"ר שפירא אורי המחלקה למדעי המחשב תמצות אקספלורטיבי אינטראקטיבי פרופ' עידו דגן בהנחיית: ד"ר יעל אמסטרדמר ד"ר שרייבר פולינה המחלקה לכימיה מנגנון צמיחה של בדיל/ניקל גפרתי וזרחן שחור

ד"ר קרס יסכה המחלקה למתמטיקה סטטיסטיקות וקומבינטוריקה של מחלקות צמידות פרופ' רון עדין בהנחיית: פרופ' יובל רויכמן ד"ר רז שוורץ קרן המחלקה לכימיה מידול מרובה סקלות של טרפן ציקלאז פרופ' דן-תומס מאיור בהנחיית: ד"ר שהרבני טליה המחלקה לכימיה ההשפעה של טיפול כימי על אנודות וקתודות עבור סוללות מבוססות סודיום על ידי טכניקת תצהיר שכבות אטומיות פרופ' מלאכי נוקד בהנחיית: ד"ר שוורץ דבורה המחלקה לפיזיקה דיפוזיה והתגבשות על מצע לא הומוגני ד"ר סטניסלב בורוב בהנחיית: ד"ר שטיינמץ בניה מאיר המחלקה לפיזיקה דינמיקת אוכלוסיות בסביבה משתנה פרופ' נדב שנרב בהנחיית: ד"ר שלו גבי המחלקה למדעי המחשב שיפור החוסן של רשתות נוירונים עמוקות פרופ' יוסי קשת בהנחיית: ד"ר שנג טיקאיי המחלקה לפיזיקה צימוד של מעגל מוליך-על עם ספיני ביסמוט ד"ר מיכאל שטרן בהנחיית:

שהוכנו בשיטת חישול תרמי פרופ' דניאל ניסים בהנחיית:

33

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה להנדסה

ד"ר פריאל מעיין הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין רכיבים פוטונים משולבים למטרות ייצור,

ד"ר אור איתי הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין גישות מבוססות למידה עמוקה עבור עיבוד אותות וחישת מכ"ם פרופ' זאב זלבסקי בהנחיית: ד"ר ביידרמן מריאנה הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין פיתוח סנסור מבוסס מערכי ברקודים ננומטרים לחישה של תהליכים ביולוגיים לרפואה מותאמת אישית פרופ' רחלה פופובצר בהנחיית: פרופ' דרור פיקסלר ד"ר בנימין מתן הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין מערכות חישה פוטו-תרמואקוסטיות מתקדמות ליישומים ביו-רפואיים פרופ' זאב זלבסקי בהנחיית: ד"ר בשן גיל הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין אופטו-מכניקה בסיבים סטנדרטים ובסיבים משמרי קיטוב: תיאוריה ויישומים פרופ' אבינועם צדוק בהנחיית: ד"ר מרגוליס מיכאל הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין ספציפיים DNA/RNA גילוי וזיהוי של רצפי תוך שימוש באוליגונוקלאוטידים מסומנים פלואורסצנטית ובאמצעות מערכת מודולציה מגנטית פרופ' עמוס דניאלי בהנחיית: ד"ר פאביטרה סוקה רודריה הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין חילוץ וכימות התכונות האופטיות על ידי איסוף של החזר האור הספקטרלי המפוזר מרחבית באמצעות סיבים אופטיים פרופ' דרור פיקסלר בהנחיית:

עיבוד והגברת אותות וחישה פרופ' אבינועם צדוק בהנחיית: ד"ר פרנקל בנימין הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין שקלול תמורות בין ביצועים, צריכת הספק ואנרגיה בתכנון שבבי אינטגרציה בעלי מזעור גבוה ): מעגלים, מערכות ומוליכים VLSI( מאוד פרופ' שמואל וימר בהנחיית: ד"ר קירשנר משה הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין גלאי אור מבוססי גרפן ומוליבדן דיסולפיד בעלי ביצועים גבוהים פרופ' דורון נווה בהנחיית: ד"ר קצמן משה הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין רכיבים פוטונים משולבים לינאריים ולא לינאריים פרופ' אבינועם צדוק בהנחיית: ד"ר רוט שירה הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין זיהוי אינטראקציות בין חלבונים באמצעות מערכת מודולציה מגנטית פרופ' עמוס דניאלי בהנחיית: ד"ר שטרן חן

הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין חקירת מנגנוני הגידול ומימוש רכיבים של מוליבדניט אנכי פרופ' דורון נווה בהנחיית:

34

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למשפטים

ד"ר מנור כפיר הפקולטה למשפטים האם הסביבה המשפטית משפיעה על תוכנית הציות בתאגיד? מחקר אמפירי להערכת השפעת הסביבה המשפטית על אפקטיביות תוכניות הדרכה בתחום הציות בתאגידים בינלאומיים פרופ' יובל פלדמן בהנחיית: ד"ר סלומון עידית הפקולטה למשפטים הבנתן ותפיסתן של נשות סגל בכיר את השוויון המגדרי התעסוקתי בסגל האקדמי תודעתן המשפטית בנושא ד"ר שירי רגב-מסלם בהנחיית: ד"ר רוזנצוויג גל הפקולטה למשפטים תנועות העיניים כמדד לגילוי העובדות במשפט פרופ' יורם בונה בהנחיית: פרופ' יובל פלדמן

ד"ר אטרקצ'י-ישראל בר הפקולטה למשפטים ריכוזיות כלל משקית: כלים ויישומים לעתיד פרופ' עדי אייל בהנחיית: ד"ר חגאי פריי אלונה הפקולטה למשפטים חובות אדם חוקתיות פרופ' אריאל בנדור בהנחיית:

פרופ' אהרון ברק, אוניברסיטת רייכמן

ד"ר טובולסקי משה הפקולטה למשפטים אתוסים ישראלים על פני זמן וביטויים בחקיקת מס: ) ושברו, מיסוי 1949 - חוק מס עזבון (התש"ט הקיבוצים ומיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים פרופ' עמיחי רדזינר בהנחיית: פרופ' יעקב נוסים ד"ר יוסף נועה הפקולטה למשפטים חווית ההליך של חושפי שחיתות בבית הדין לעבודה פרופ' יובל פלדמן בהנחיית: פרופ' הדר דנציג-רוזנברג ד"ר מלכה שלי שלמה הפקולטה למשפטים "וטוב מאוד לאחוז במעשה אבותינו" – עמדות חכמי מרוקו שעלו לישראל ביחס לשימור מנהגי מרוקו בארץ פרופ' צבי זוהר בהנחיית:

35

תואר דוקטור לפילוסופיה | היחידה ללימודים בין-תחומיים

ד"ר מיכאלי שדה רוני לימודי פרשנות ותרבות המרחב בין הצורך להזין ליכולת להבין: חוויית המטפלים בפסיכותרפיה עם מטופלות הסובלות מאנורקסיה פרופ' ענר גוברין בהנחיית: ד"ר מקוב שירי מדעי המוח לתארים מתקדמים מנגנונים מוחיים של התעלמות דינאמית מגירויים לא רלונטיים ד"ר אילנה ציון גולומביק בהנחיית: ד"ר מרגלית שני מדעי המוח לתארים מתקדמים מנגנונים עצביים של עיבוד מידע בקליפת המוח הראייתית בעכברים פרופ' חמוטל סלובין בהנחיית: ד"ר נייט דוריאן רועי לימודי פרשנות ותרבות להיות בשליטה: אוטונומיה אישית, סמכות ולגיטימציה פוליטית פרופ' פיני איפרגן בהנחיית: ד"ר דרור ינון ד"ר סלע טלי לימודי פרשנות ותרבות "חפש בתוך עצמך ותמצא את העולם" – דיאלוג בין שיטתו של רודולף שטיינר לבין הפסיכואנליזה ד"ר דורית למברגר בהנחיית: ד"ר סעדון אסף לימודי פרשנות ותרבות קונפליקט התקינות הפוליטית: המרה של פרקטיקה גלובלית להון תרבותי מקומי פרופ' חזקיה שוהם בהנחיית:

ד"ר בר-גיל אושרי לימודי פרשנות ותרבות העצמי של גוגל: תפיסת העצמי בעקבות מהפיכת המידע פרופ' חזקיה שוהם בהנחיית: ד"ר גולדברג נעמה לימודי מגדר 'אני מנצלת אותם כדי שינצלו אותי' – זנות כהסדרה של כאב ראשוני פרופ' סופי וולש בהנחיית: ד"ר הקשר עופרה לימודי מגדר זהות סרוגה: ייצוגים והבנייה של זהות

בקרב מנהלים ומנהלות של בתי ספר בחינוך הדתי ודרכי ההתמודדות שלהם עם קונפליקטים זהותיים בהיבטים הדתי, המגדרי והניהולי פרופ' רונית קרק בהנחיית: ד"ר זקס ציטרונבלט לימור לימודי מגדר חזית משותפת: הסתגלותם ההדדית של המפקד הלוחם ובת זוגו – תרומתן של ההתמודדות הדיאדית והמּובחנּות פרופ' רחל דקל-וקראט בהנחיית: ד"ר יוסינגר סיון

מדעי המוח לתארים מתקדמים תפקידם של מסלולים צרברליים בהפקת שפה ובלמידה מוטורית פרופ' מיכל בן-שחר בהנחיית: ד"ר לוי הרץ רחל לימודי מגדר

סובייקטיביות מינית ואייג'נסי מיני של נערות ונשים צעירות במרחבים של פגיעּות - מקרה הבוחן "תקיפה" ד"ר מרים רוזמרין בהנחיית:

36

Made with FlippingBook - Online magazine maker