אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעים מדויקים

ד"ר ליבמן דניאל המחלקה למתמטיקה יישומי למידת מכונה בנתונים פיננסים תוך יומיים פרופ' מלכה שפס : בהנחיית ד"ר מיכאל יועד המחלקה לפיזיקה חישה קוונטית עם אינטרפרומטריה לא לינארית ד"ר מלכה דוד המחלקה לכימיה פיתוח שיטות להעשרת אלקטרודות פחם עבור קבלי-על עתירי אנרגיה פרופ' דורון אורבך : בהנחיית ד"ר נחמיאס ארז המחלקה למתמטיקה פיתוח חשיבה גיאומטרית בעזרת הכוונה מטאקוגניטיבית פרופ' מינה טייכר : בהנחיית ד"ר ניחמקין מריה המחלקה לפיזיקה צברי קסם בצברים כיראלים: זיהוי כיראליות וקביעת מבנה פרופ' יונתן טוקר : בהנחיית ד"ר סולימאן אחמד המחלקה למתמטיקה לניתוח מספרים בפעילות המוח MEG הקלטת פרופ' מינה טייכר : בהנחיית ד"ר סוקוליק חנה גילה המחלקה לכימיה SH3- קביעת מבנה של שני קומפלקסים של מתחם ה של קורטקטין עם ליגנדים פפטידיים מבוססי רצפים WIP- ו Pyk2 של פרופ' ירדן טשיל : בהנחיית באמצעות פחיסה רחבת פס פרופ' אברהם פאר : בהנחיית

ד"ר ויונטה ענת המחלקה לפיזיקה חקר ההשפעה של חלבוני מבנה על הדינאמיקה של הכרומטין בגרעין התא פרופ' יובל גרעיני : בהנחיית

ד"ר חדד אלעד המחלקה לכימיה

סינתזה ואפיון של פרוטאינואידים וננו-חלקיקים ליישומים ביו-רפואיים P )RGD( פרוטאינואידים של פרופ' שלמה מרגל : בהנחיית ד"ר מיכל קוליץ-דומב ד"ר יודוביץ' שמעון המחלקה לפיזיקה שיטות למדידה האופטית של הפוטנציאל החשמלי של ממברנות מלאכותיות וביולוגיות פרופ' שמעון וייס : בהנחיית ד"ר ימיני רעות המחלקה לכימיה השפעת נדידת צורנים מרובי גופרית על הפיכות אנודה בסוללות ליתיום גופרית ופיתוח שכבות פונקציונליות דקות בעזרת מערכת לשיקוע שכבה אטומית/מולקולרית פרופ' מלאכי נוקד : בהנחיית

ד"ר לוין צוריאל המחלקה לכימיה שפעול ננו צינוריות מטונגסטן דיסולפיד פרופ' ג'אן ללוש : בהנחיית

ד"ר לורי אורן המחלקה לכימיה

השפעת השִמוש במצע קרמי על האלקטרוקטליזה PEM והעמידות של אלקטרודות תאי דלק מסוג פרופ' ליאור אלבז : בהנחיית

26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker