אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעים מדויקים

ד"ר בלו יהודה ליאון המחלקה לפיזיקה מתנדים ומגברים פרמטריים: מחישה לחישוב קוהרנטי פרופ' אברהם פאר : בהנחיית

ד"ר אדרי איתן המחלקה לכימיה הכוונת חומרים ומניפולציה של ננו-חלקיקים ותוצרי סינתזה באמצעות לייזרים ומיקרופלואידיקה פרופ' חגי שפייזמן : בהנחיית ד"ר אזיז טריק המחלקה לכימיה סינתזה, איפיון ויישומים אלקטרוכימיים של פוספידים של מתכת מעבר פרופ' דניאל ניסים : בהנחיית חקר האינטרפאזה בין הקתודה והתמיסה האלקטרוליטית במערכות מגנזיום נטענות פרופ' דורון אורבך : בהנחיית ד"ר איזק אבינעם המחלקה לכימיה סובסטרטים, אפקטורים ומעכבים ככלים מנגנוניים עבור פרוטאזות מסוג רומבואיד פרופ' אמנון אלבק : בהנחיית ד"ר אשרת יניב המחלקה למדעי המחשב ד"ר אטיאס רן המחלקה לכימיה

ד"ר בן אדר-בסוס מאי המחלקה למדעי המחשב רשתות סמויות ואיתור תקשורת סמויה פרופ' אמיר הרצברג : בהנחיית ד"ר בן צבי עדי המחלקה למתמטיקה

נושאים בהצפנה לא-אבלית פרופ' בועז צבאן : בהנחיית ד"ר בר-און תמר המחלקה למתמטיקה גבולות של מבנים אלגבריים סופיים וסוף-מימדיים פרופ' אליהו מצרי : בהנחיית ד"ר גונן הילה המחלקה למדעי המחשב

רב לשוניות והטיות במודלי שפה פרופ' יואב גולדברג : בהנחיית

ד"ר גונן שמואל המחלקה לכימיה

אופטימיזציה של עבודת צוות פרופ' נועה אגמון : בהנחיית ד"ר בונמסה איוון המחלקה לפיזיקה כאשר יותר הוא שונה – תופעות קולקטיביות מצומדות במערכות דינמיות רב שכבתיות פרופ' שלמה הבלין : בהנחיית

קטליזטור מבוסס פחמן ומטריצה אורגנו-מתכתית ללא מתכת אצילה עבור חיזור חמצן להשגת קתודה הומוגנית לתאי דלק בעלי ממברנת פולימר אלקטרוליטי פרופ' ליאור אלבז : בהנחיית ד"ר הראל מיטל המחלקה לפיזיקה אספקטים תיאורטיים וניסויים של התקדמות ממשקים פרופ' חיים טייטלבאום : בהנחיית

25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker