אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי החיים

ד"ר צובארי יעל הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן

ד"ר לב-פנט עינת הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן חקר מחזור התא וגדילתו באמצעות Optical Flow Cytometry ד"ר עמית צור : בהנחיית ד"ר לוי דדון נופר הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן בקרת סיום הציטוקינזה PP2A/PP1 על ידי הפוספטאזות ד"ר עמית צור : בהנחיית ד"ר ליפשיץ מיכל הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן שימוש בנתוני עתק של רשומות רפואיות אלקטרוניות מנתוני לידות לזיהוי גורמי סיכון וסיבוכים טרום לידה ובמהלכה פרופ' רון אונגר : בהנחיית פרופ' שמחה יגל, האוניברסיטה העברית ד"ר מצרי ארז יחזקאל הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן פפטיד אגוניסטי של הרצפטור האופאיודי מסוג דלתא כטיפול חדש בהתמכרות לקוקאין במודל של חולדה פרופ' גל-משה ידיד : בהנחיית ד"ר נבנצל הדס תמר הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן פיתוח שיטה מיקרופלואידית חדשה רבת תפוקה למחקר של מודיפקציות לאחר תרגום על חלבונים פרופ' דורון גרבר : בהנחיית ד"ר פלג-חן דנה ריי הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן

יצירת מושבות בציאנובקטריה הימית Trichodesmium spp מקבעת החנקן פרופ' אילנה ברמן-פרנק : בהנחיית ד"ר צמח קורנפלד הדר

הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן פיתוח מערכת לאיתור כלל החלבונים בשמר העוברים סומולציה ואיפיון תהליך הדה-יוביקיוטינציה בעת פגיעה בתהליך השעתוק H2B של היסטון פרופ' שי בן-ארויה : בהנחיית ד"ר קריספיל רונן הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן ארגון הגנום במרחב הגרעין כמנגנון בקרה אפיגנטי של תכנית השעתוק בשורש תודרנית לבנה ד"ר אופיר חכים : בהנחיית ד"ר ראג'ן קיי שנמוגה הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן ואנזימים במודיפיקציה snoRNA תפקידם של מסוג פסאודו-יורידין בטריפנוזומה RNA של פרופ' שולמית מיכאלי-גולדברג : בהנחיית ד"ר ריבקין יוליה הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן עמידות לעקות והתנהגות חברתית מתאימה מווסתים Drosophila בזבוב הפירות Neuropeptide F receptor ע"י נירוני פרופ' גלית שוחט-אופיר : בהנחיית ד"ר שמול-רייבי אסתר הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן T שינויים במבנה הקולטן של תאי ומניעת השפעת ציטוקינים מעכבים T לשם הגברת פעילות אנטי-סרטנית של תאי פרופ' סיריל כהן : בהנחיית

אפיון ביוכימי לאינטראקציות של חלבונים עם חומצות גרעין באמצעות מערכת מיקרופלואידית פרופ' דורון גרבר : בהנחיית

24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker