אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי החיים

ד"ר ג'יאן חי הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן Endoplasmic פענוח מנגנון העמידות לעקת עקב פגיעה בנוירונים הסנסורים Reticulum C. elegans ב פרופ' סיון קורנבליט : בהנחיית ד"ר גם זה לטובה רפאל חן הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן איפיון מחזור ההדבקה של נגיף סרקומת קאפושי באמצעות נגיפים מהונדסים הכוללים סמנים פלורסנטיים פרופ' רונית שריד : בהנחיית ד"ר גרוס שווד אביטל הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן חקר מנגנון היצירה והפירוק של גופיפי עקה ) תחת שימוש בכימותרפיה Stress Granules( וגלוקוקורטיקואידים פרופ' ירון שב-טל : בהנחיית ד"ר הדני אמיר הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן יישומים של למידת מכונה לניבוי תוצאות בתרחישים קליניים פרופ' רון אונגר : בהנחיית ד"ר רוני שובל, אוניברסיטת תל-אביב ד"ר טופף מורן הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן גישות מולקולריות להבנת בקרת ייצור השמן והעלאת תכולתו במיקרואצות פרופ' צבי דובינסקי : בהנחיית ד"ר אורית שאול ד"ר טננבאום מרים הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן נגישות כרומטין ובקרת שיעתוק בשורש תודרנית לבנה ד"ר אופיר חכים : בהנחיית

ד"ר ארביב שיר הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן מסלולים חדשים לשימור ושיפור תפקוד אברון endoplasmic reticulum- ה C. elegans בחיית המודל פרופ' סיון קורנבליט : בהנחיית ד"ר אשכנזי טיטלמן אסף הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן mRNA חקר קיפול, אירגון וייצוא תעתיקי פרופ' ירון שב-טל : בהנחיית ד"ר בנק-פרנדי גוהילם הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן האם העמידות להתחממות הגלובלית מאוימת על ידי זיהומים מקומיים? השפעות של זיהום מתכות כבדות ממקור יבשתי על העמידות להתחממות גלובלית של אלמוגים מצפון הים האדום פרופ' מעוז פיין : בהנחיית ד"ר בראלי צפנת הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן 1- תפקידו של הקולטן סיגמה בתהליכי התמכרות וגמילה מסמים פרופ' גל-משה ידיד בהנחיית: ד"ר גבאי אורשי הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן מוטציות מבפנים: דה-אמיניציה מתווכת-אנזים ותפקידה באבולוציה של פרימטים RNA ועל DNA על פרופ' ארז יצחק לבנון : בהנחיית ד"ר גדליה יהושע הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן שימוש בלמידת מכונה בתחום המיילדות על מנת להקטין סיבוכים לאם ולילוד פרופ' רון אונגר : בהנחיית

23

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker