אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי החברה/הפקולטה לחינוך

ד"ר עמוסי ניסן אמור הפקולטה למדעי החברה/הפקולטה לחינוך

ד"ר הלינגר רבקה הפקולטה למדעי החברה/הפקולטה לחינוך

מדיניות של קידום מצוינות בפריפריה בישראל: ניתוח עלויות ואפקטיביות של התוכנית הלאומית 'מצוינגב' באילת ד"ר איריס בן-דוד הדר בהנחיית: ד"ר פוריה יפעת הפקולטה למדעי החברה/הפקולטה לחינוך כושר מוזיקלי, אינטליגנציה וזיכרון בקרב אוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית בהשוואה לאוכלוסייה עם התפתחות תקינה: קשרים ונתיבי התפתחות (נתיב לקוי, יציב או מתמשך) פרופ' חפציבה ליפשיץ-והב בהנחיית: ד"ר רבקה אלקושי, המכללה לחינוך ע"ש לוינסקי ד"ר קרין עינת

יחסי גומלין בין זירות זהות שונות ובין זירות זהות ותהליכי זהות: התפתחות הזהות המקצועית והזהות הדתית של היועצת החינוכית הדתית ד"ר אלי שכטר בהנחיית: ד"ר חמי אלה הפקולטה למדעי החברה/הפקולטה לחינוך קשר בין תפיסת מטרות ההישג הלימודיות של מורים וקבוצת השווים לבין מטרות ההישג הלימודיות של מתבגרים פרופ' ניר מדג'ר בהנחיית: פרופ' ישראל ריץ' ד"ר טרבלוס (זמסקי) תמר הפקולטה למדעי החברה/הפקולטה לחינוך פניה לעזרה של מורים בעקבות אלימות כלפיהם בבית הספר פרופ' יעקב ב. יבלון בהנחיית: ד"ר נייגר כהן אביגיל הפקולטה למדעי החברה/הפקולטה לחינוך השפעת הוראה מטפחת חשיבה יצירתית מדעית טכנולוגית והכוונה שיתופית קבוצתית על פתרון בעיות מדעיות טכנולוגיות פרופ' טובה מיכלסקי בהנחיית: ד"ר סוקולוב קרין הפקולטה למדעי החברה/הפקולטה לחינוך הערכה חלופית – ידע ותפיסות בקרב מורים לכימיה בחטיבה העליונה פרופ' מיכל ציון בהנחיית: ד"ר שירלי אברג'יל, אוניברסיטת חיפה

הפקולטה למדעי החברה/הפקולטה לחינוך ,Common Ground , יצירת מכנה משותף בשיח אצל דוברים עם התפתחות תקינה ודוברים בספקטרום האוטיסטי פרופ' רוני גבע בהנחיית: פרופ' נירית באומינגר

22

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker