אוניברסיטת בר-אילן | מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה

תואר דוקטור לפילוסופיה | הפקולטה למדעי החברה

ד"ר שורץ עדי המחלקה למדעי המדינה תיאוריית "המוכנות הכוזבת" ביישוב סכסוכים: המקרה הישראלי-פלסטיני פרופ' אפרים קארש בהנחיית: פרופ' איתן גלבוע ד"ר שמשי שרון המחלקה לפסיכולוגיה ) ומידת ההשתנות במצבי העצמי IMs( רגעים חדשניים ) – בחינת הקשר בין TPA( של המטפל והמטופל משתנים אלו ותרומתם לתוצאות טיפול פסיכודינמי פרופ' רבקה תובל-משיח בהנחיית: פרופ' טוביה פרי ד"ר שקד נועה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד טראומטיזציה וצמיחה אישית בקרב אנשי מקצוע

ד"ר קבילו אופיר המחלקה למדעי המדינה

מערך המילואים בצה"ל – בין שוויון להוגנות: השפעת קבוצות אינטרס על מערכות צבאיות ויחסי הגומלין ביניהן ד"ר אלישבע רוסמן-סטולמן בהנחיית: ד"ר קוטל האנה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד גילנות (עצמית) ושימוש בטכנולוגיות תקשורת ומידע יומיומיות בשנות החיים המאוחרות פרופ' ליאת איילון בהנחיית: ד"ר קורן מיכל המחלקה לניהול ניהול מלאי וחיזוי למוצרים תחליפיים מבוססי מלאי תחת הגדרות ריכוזיות ותחרותיות פרופ' יעל פרלמן בהנחיית: ד"ר מתן שניידרמן ד"ר קרטר רינה המחלקה לפסיכולוגיה גורמים פסיכולוגיים הקשורים למיתון והחמרה של תסמינים ובריאות נפשית בתסמונת )IBS( המעי הרגיש פרופ' רחל לוי-שיף בהנחיית: ד"ר שדה יערה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד דפוסי הסתגלות לאורך זמן של מתבגרים לאחר אירוע רפואי טראומתי: תרומתם של מאפייני האירוע, משתנים הוריים ומשפחתיים פרופ' רחל דקל-וקראט בהנחיית: ד"ר שהרבני סיידון הדס המחלקה לפסיכולוגיה ללמד כיצד להיפרד: מחקר אינטגרטיבי על סיומי טיפול פרופ' אשכול רפאלי בהנחיית:

במפגש עם מוגבלות של ילדים פרופ' ליאורה פינדלר בהנחיית: פרופ' רויטל גרוס, ז"ל ד"ר שקלרסקי אילן המחלקה למדעי המדינה

כוח אווירי: התאמות תיאורטיות ומבצעיות כתוצאה מהתקדמות ה"דורות" במטוסי קרב ד"ר איתן שמיר בהנחיית:

20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker