EL AL | Atmosphere

חלל הקפלה. חלונות ויטראז', רצפת שיש משובצת קשתות ועמודים מעוטרים עם גילופי אבן גרם המדרגות המקורי של הבניין ההיסטורי. מלאכת שימור קפדנית

ו"פורצת" לחצר הפנימית הירוקה – לב המלון. תהליך השימור של המבנה ההיסטורי כלל צוות של עשרות מומחי שימור. הם הצליחו לחשוף שכבות צבע שהיו מוסתרות במשך שנים רבות, לשקם חלק מהחלונות המקוריים בעזרת זכוכית בדולח מיובאת, לשחזר את הקפלה ולהשיב את המבנה לתפארת העבר שלו. חלק מאיורי הקיר נמצאים־נוכחים על הקירות ומוסיפים ממד מיוחד לביקור במקום, גם אם הם דהויים, בכוונה כמובן. הפרדה ויזואלית בין ישן וחדש מלון דה ג'אפה בנוי משני חלקים: בניין ישן כשבמרכזו חצר פנימית, U בצורת האות לריבוע U־ ובניין חדש שכמו הופך את ה שלם. שני המבנים שונים במהותם זה מזה, ובכוונה, כי כך נהוג לפי חוקי השימור הבינלאומיים. תוספת מודרנית המאופיינת

צילומים: עמית גרון

הלובי. שרידי החומה הצלבנית לצד ריהוט צבעוני אקלקטי

53 אטמוספירה 2023 פברואר

Made with FlippingBook flipbook maker