EL AL | Atmosphere

אינטרנט בטיסה

WiFi התחברות ל־ העבירו את המכשיר הנייד שלכם למצב טיסה 1 EL AL התחברו לרשת 2 סרקו את הקוד באמצעות המצלמה שבמכשיר 3 פתרון בעיות בסיסיות: מה לעשות אם דף הפורטל לא עולה באופן אוטומטי? wifi.elal.com יש לפתוח את הדפדפן ולהקליד את הכתובת: wifi.elal.com מה לעשות כאשר בגישה לכתובת מתקבלת בדפדפן הודעת השגיאה "החיבור אינו פרטי"? יש לבחור באפשרות "מתקדם" או "הצג פרטים" ולאחר מכן לבחור ב "המשך במצב לא בטוח" או "היכנס לאתר". נוסח ההודעה תלוי בסוג הדפדפן. מה לעשות אם לא ניתן להתחבר לרשת האלחוטית? EL AL יש להיכנס להגדרות הרשת, לבחור ברשת אלחוטית ובאפשרות "שכח רשת זו". יש להתחבר מחדש לרשת wifi.elal.com , לפתוח את הדפדפן ולהקליד EL AL האלחוטית בגב המגזין. QR־ או לחילופין, לסרוק את קוד ה כיצד ניתן לשדרג את חבילת הגלישה? יש לחזור לדף הראשי של הפורטל או להקליד את הכתובת , לבחור בחבילה הרצויה ולהמשיך לתשלום. wifi.elal.com כיצד ניתן להשתמש בחבילת הגלישה במכשיר אחר? יש להתחבר לפורטל אל על במכשיר שאליו תרצו להעביר את החבילה, לבחור ב"החלפת מכשיר" ולהזין את כתובת המייל שאיתו בוצעה הרכישה במכשיר הראשון. שימוש במכשיר נוסף ינתק משימוש את המכשיר הראשון.

סרקו אותי להתחברות:

גלישה נעימה!

737 בשלב זה השירות לא זמין בטיסות למזרח הרחוק, לדרום אפריקה ולמטוסי •

השירות זמין בטיסות אל על ביעדי אירופה וצפון אמריקה במטוסים נבחרים • יש להעביר את הטאבלט/סמארטפון למצב טיסה ואז להפעיל את הרשת ניתן בכפוף לתנאים המופיעים בפורטל השירות בעמוד הבית • בהיעדר כיסוי לווייני באזורים מסוימים, או באזורים EL AL WiFi האלחוטית • שירות )Skype ,FaceTime (דוגמת EL AL WiFi בעלי מגבלות רגולטוריות - השירות לא יהיה זמין • לא ניתן לבצע שיחות קוליות או שיחות וידאו על גבי רשת מאובטחת באמצעות טכנולוגיות מקובלות בתעשייה; EL ALWiFi • התשלום לחבילת גלישה הוא למקטע טיסה אחד ולמכשיר אחד בכל פעם • רשת ובאחריותה Viasat עם זאת, יש לנקוט באמצעי זהירות בפתיחת קבצים וקישורים וגלישה באתרים לא מוכרים • השירות ניתן באמצעות חברת זקוקים לעזרה? > בלבד, בכפוף לתנאי השירות המופיעים בפורטל • מידע נוסף על השירות ניתן למצוא בעמוד הבית של הפורטל במטוס תחת

81 אטמוספירה 2023 פברואר

Made with FlippingBook flipbook maker