EL AL | Atmosphere

צ׳ק אין כבר עשיתם! ומה עם דאבל צ׳ק?

מי אנחנו? WeCheck הי, אנחנו

המוצרים שלנו

דאבל צ׳ק בדיקת רקע - בחינם

קמנו כדי לייצר ודאות, בטחון ושקט בעסקאות בין בעלי דירות ודיירים. תחשבו עלינו כמו על הכדור הכי חדשני נגד כאבי ראש בכל מה שקשור בהשכרה וקניית נכסים. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו חוקרים ולומדים כל הזמן את האתגרים השונים בהשכרה וקניית נכסים - ויוצרים פתרונות, ראשונים מסוגם, מבוססי טכנולוגיה ייחודית שעונים בצורה מדויקת על מגוון צרכים של משכירים ורוכשים, החל מביטחונות כספיים ועד סיוע בקניית נכסים - לפי היכולות הפיננסיות האמיתיות של הרוכשים.

בדיקת התאמה לדיירים שלכם - בחינם! ערבות מלאה לתשלומים שנתיים ביטחון על תשלומי שכר הדירה ערבות וביטחון מלאים לתשלומי שכר הדירה. קבלת כל שכר הדירה מראש לשנה שלמה. הכל מראש שירות הדאבל צ׳ק המהפכני שלנו מהווה גשר בין בעל בית לדייר הפוטנציאלי. השירות מאפשר לדייר לספק לבעל הדירה את כל המידע הרלוונטי ללא צורך בטפסים ובירוקרטיות. צ׳ק בטוח

סרקו את הברקוד ובצעו בדיקה מהירה www.wecheck.co.il

60509 בפיקוח רשות שוק ההון מס׳ רשיון

בשותפות:

Made with FlippingBook flipbook maker