תשאלו את ברי | מדריך אסותא למטופלים בריאטריים

אכילה על פי שובע ורעב ב שלבים הראשונים האכילה נעשית פעמים רבות לא לפי תחושת הרעב והשובע אלא באופן "טכני" יותר. יש הבדל בין מנותחים שונים, ותחושת הרעב לאחר הניתוח יכולה להתעורר כמה חודשים לאחר הניתוח ואף כשנה לאחריו. חשוב לנצל את החודשים הראשונים לאחר הניתוח כדי ליצור למידה אמיתית של הקשבה לגוף ולתחושות הפיזיות המאותתות לנו להתחיל, להמשיך ולהפסיק את האכילה. לפניכם סולם רעב־שובע שבעזרתו תוכלו להבין באיזו נקודה אתם מצויים. אנו ממליצים להתחיל . 7 ־ 6 ולסיימה בשלב 3 את האכילה בשלב

| 50

Made with FlippingBook Learn more on our blog