השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

חד׳ עם ממ״ד 3- ו 2 מגוון דירות חדרים 2 דירות מ״ר 18 מרפסת + מ״ר 55 מ״ר 5 מרפסת + מ״ר 70 חדרים 3 דירות לבית שישמור עליכם הזדמנות אחרונה להתקדם

לירן

9.2.2024

30

Made with FlippingBook flipbook maker